Star Walk - Night Sky Map and Stargazing Guide

4 239
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Star Walk - Night Sky Guide: Planets and Stars Map is an app for astronomy stargazing, identifying and observing planets, constellations and stars in real time on the night sky map.

Enjoy satellites overhead, find planets and identify stars in the night sky, learn astronomy, study astronomical calendar and find out all the secrets of the outer space. Explore the stars and the whole universe right now with Star Walk.

Star Walk - Night Sky Guide: Planets and Stars Map is a perfect educational tool for astronomy stargazing for space enthusiasts of all ages. It can be used by teachers of science during the astronomy lesson, by students for preparing projects about stars, planets and constellations, by parents to introduce their children to the basics of astronomy and by anyone interested in our universe and the sky above.

Your interactive night sky guide to planets, stars and constellations.

Main features of our stargazer app:

✦ Constellations and stars in real time. You’re presented with the sky map of stars and constellations on the night sky when you open the app. Learn all about celestial bodies (general info, gallery, Wikipedia articles, astronomy facts).

✦ Astronomical calendar of this stargazing app contains various celestial events (meteor shower, solar eclipse, lunar eclipse, full moon, new moon, etc). Choose any astronomical event and get a deeper understanding of the sky above.

✦ With our constellation star finder you'll easily identify stars and planets in the sky. Move your device around, and this app will calculate the device’s orientation and also your GPS location, so it will provide you with an accurate presentation of the arrangement of celestial bodies in the night sky.*

✦ Use Time Machine to diversify sky observation and explore the sky map of different periods. To do this, tap the clock icon in the top left corner and slide the right edge dial down for the past and up for the future position sky objects.

✦ Identify stars, constellations and planets in the night sky with our mobile observatory. Night mode bathes the interface in a red glow in order to make the sky observation more comfortable for your eyes.

✦ This night sky viewer allows you to change the colour of the display to represent various kinds of radiation: gamma, X-Ray, visible spectrum, Infrared, and Radio, etc. Explore the map of the sky in its various representations.

✦ Star Walk's mobile observatory also gives astronomy facts and daily stats like sunrise and sunset times, visible planets, moon phases and much more. You won't need astronomy books and atlases.

✦ AR stargazing. Enjoy map of the sky, stars and planets in augmented reality. With our star chart app you can merge live footage from your camera with the app’s presentation of the night sky.

*This feature (Star Spotter) is available for devices with digital compass. If your device does not have the digital compass, use your fingers to change the view of the sky map.

NO INTERNET CONNECTION IS REQUIRED. Go stargazing anywhere!

The app contains a subscription (STAR WALK PLUS).

STAR WALK PLUS removes ads from the app and gives you access to the calendar with astronomical events, deep space objects, meteor showers, dwarf planets, asteroids, comets, and satellites. It offers a one-week free trial followed by an auto-renewing subscription. The subscription can be managed in the Google Play store.

Stars: Sun, Sirius, Canopus, Alpha Centauri, Arcturus, Vega, Capella, Spica, Castor, etc.
Planets: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, etc.
Meteor showers: Perseids, Lyrids, Aquarids, Geminids, Ursids, etc.
Constellations: Andromeda, Aquarius, Cancer, Capricornus, Cassiopeia, Pisces, Sagittarius, Scorpius, Ursa Major, etc.
Satellites: Hubble, SEASAT, ERBS, ISS, Aqua, Envisat, Suzaku, Daichi, Genesis, etc.
Astronomical calendar with celestial events: solar eclipse, full moon, lunar eclipse, etc.

Get a little closer to the deep sky with Star Walk!
Star Walk - Przewodnik po nocnym niebie: Mapa planet i gwiazd to aplikacja do obserwacji gwiazd astronomicznych, identyfikująca i obserwująca planety, konstelacje i gwiazdy w czasie rzeczywistym na mapie nocnego nieba.

Ciesz się satelitami, znajdź planety i identyfikuj gwiazdy na nocnym niebie, ucz się astronomii, studiuj kalendarz astronomiczny i poznaj wszystkie sekrety kosmosu. Odkrywaj teraz gwiazdy i cały wszechświat dzięki Star Walk.

Star Walk - Przewodnik po nocnym niebie: Mapa planet i gwiazd to idealne narzędzie edukacyjne dla obserwatorów astronomii dla entuzjastów kosmosu w każdym wieku. Mogą go używać nauczyciele nauk ścisłych podczas lekcji astronomii, uczniowie przygotowujący projekty dotyczące gwiazd, planet i konstelacji, rodzice wprowadzający swoje dzieci w podstawy astronomii oraz każdy zainteresowany naszym wszechświatem i niebem powyżej.

Twój interaktywny przewodnik po nocnym niebie po planetach, gwiazdach i konstelacjach.

Główne cechy naszej aplikacji Stargazer:

✦ Konstelacje i gwiazdy w czasie rzeczywistym. Po otwarciu aplikacji zostanie wyświetlona mapa nieba gwiazd i konstelacji na nocnym niebie. Dowiedz się wszystkiego o ciałach niebieskich (informacje ogólne, galeria, artykuły w Wikipedii, fakty z astronomii).

Calendar Kalendarz astronomiczny tej aplikacji do obserwacji gwiazd zawiera różne wydarzenia na niebie (deszcz meteorów, zaćmienie Słońca, zaćmienie Księżyca, pełnia, nowiu itp.). Wybierz dowolne wydarzenie astronomiczne i uzyskaj głębsze zrozumienie nieba powyżej.

✦ Dzięki naszej wyszukiwarce gwiazd konstelacji łatwo zidentyfikujesz gwiazdy i planety na niebie. Poruszaj urządzeniem, a ta aplikacja obliczy orientację urządzenia, a także lokalizację GPS, dzięki czemu zapewni dokładną prezentację układu ciał niebieskich na nocnym niebie. *

✦ Korzystaj z Wehikułu Czasu, aby urozmaicać obserwacje nieba i eksplorować mapę nieba z różnych okresów. Aby to zrobić, dotknij ikony zegara w lewym górnym rogu i przesuń pokrętło prawej krawędzi w dół, aby przejść do przeszłości i w górę, aby ustawić przyszłe obiekty nieba.

✦ Zidentyfikuj gwiazdy, konstelacje i planety na nocnym niebie za pomocą naszego mobilnego obserwatorium. Tryb nocny obmywa interfejs czerwoną poświatą, aby ułatwić obserwację nieba dla twoich oczu.

✦ Ta przeglądarka nocnego nieba umożliwia zmianę koloru wyświetlacza w celu reprezentowania różnych rodzajów promieniowania: gamma, promieni rentgenowskich, widma widzialnego, podczerwieni i radia itp. Przeglądaj mapę nieba w różnych jego reprezentacjach.

Mobile Mobilne obserwatorium Star Walk podaje również fakty astronomiczne i codzienne statystyki, takie jak czas wschodu i zachodu słońca, widoczne planety, fazy księżyca i wiele więcej. Nie będziesz potrzebować książek i atlasów astronomicznych.

✦ Obserwacja gwiazd AR. Ciesz się mapą nieba, gwiazd i planet w rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki naszej aplikacji z mapą gwiazd możesz łączyć nagrania z kamery z prezentacją nocnego nieba w aplikacji.

* Ta funkcja (Star Spotter) jest dostępna dla urządzeń z kompasem cyfrowym. Jeśli urządzenie nie ma kompasu cyfrowego, użyj palców, aby zmienić widok mapy nieba.

NIE jest wymagane połączenie z Internetem. Idź na obserwowanie gwiazd w dowolnym miejscu!

Aplikacja zawiera subskrypcję (STAR ​​WALK PLUS).

STAR WALK PLUS usuwa reklamy z aplikacji i daje dostęp do kalendarza z wydarzeniami astronomicznymi, obiektami kosmicznymi, deszczami meteorów, planetami karłowatymi, asteroidami, kometami i satelitami. Oferuje tygodniowy bezpłatny okres próbny, po którym następuje automatyczna subskrypcja. Subskrypcją można zarządzać w sklepie Google Play.

Gwiazdy: Słońce, Syriusz, Canopus, Alpha Centauri, Arcturus, Vega, Capella, Spica, Castor itp.
Planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun itp.
Deszcz meteorów: Perseidy, Lyrids, Aquarids, Geminids, Ursids itp.
Konstelacje: Andromeda, Wodnik, Rak, Koziorożec, Kasjopeja, Ryby, Strzelec, Scorpius, Ursa Major itp.
Satelity: Hubble, SEASAT, ERBS, ISS, Aqua, Envisat, Suzaku, Daichi, Genesis itp.
Kalendarz astronomiczny z wydarzeniami niebieskimi: zaćmienie słońca, pełnia księżyca, zaćmienie Księżyca itp.

Zbliż się trochę do głębokiego nieba dzięki Star Walk!
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 4 239
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

● General bug fixes and performance improvements.

If you have any questions or problems with the app, do not hesitate to contact us at support@vitotechnology.com.

Keep exploring the sky with Star Walk!
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
14 sierpnia 2019
Rozmiar
94M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
1.4.3.135
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy w aplikacji
Produkty w aplikacji
0,99 USD-9,99 USD za element
Sprzedawca
Vito Technology
Deweloper
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.