Star Walk 2 Free - Sky Map, Stars & Constellations

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a great astronomy guide to explore the night sky day and night, identify stars, constellations, planets, satellites, asteroids, comets, ISS, Hubble Space Telescope and other celestial bodies in real time in the sky above you. All you need to do is to point your device to the sky.

Explore the deep sky with one of the best astronomical applications.

Objects and astronomical events to learn in this stargazing app:

- Stars and constellations, their position in the night sky
- Solar system bodies (solar system planets, the Sun, the Moon, dwarf planets, asteroids, comets)
- Deep Space objects (nebulae, galaxies, star clusters)
- Satellites overhead
- Meteor showers, equinoxes, conjunctions, full/new Moon and etc.

Star Walk 2 contains in-app purchases.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a perfect planets, stars and constellations finder which can be used by both space amateurs and serious stargazers to learn astronomy by themselves. It is also a great educational tool for teachers to use during their astronomy classes.

Star Walk 2 Free in travel & tourism industry:

‘Rapa Nui Stargazing’ on Easter Island uses the app for sky observations during its astronomical tours.

‘Nakai Resorts Group’ in the Maldives uses the app during astronomy meetings for its guests.

This free version contains ads. You can remove ads through In-App purchases.

Main features of our astronomy app:

★ Stars and planets finder shows the real-time map of the sky on your screen in whatever direction you are pointing the device.* To navigate, you pan your view on screen by swiping in any direction, zoom out by pinching the screen, or zoom in by stretching it.

★ Learn a lot about the solar system, constellations, stars, comets, asteroids, spacecraft, nebulas, identify their position on the map of the sky in real time. Find any celestial body following a special pointer on the map of the stars and planets.

★ Touching a clock-face icon at the upper-right corner of the screen allows you select any date and time and lets you go forward or backward in time and watch the night sky map of stars and planets in fast motion. Find out star position of different time periods.

★ Enjoy AR stargazing. View stars, constellations, planets, satellites overhead and other night sky objects in augmented reality. Tap on the image of the camera on the screen and the astronomy app will activate your device's camera so you can see charted objects appear superimposed on live sky objects.

★ Except for map of the sky with stars and constellations, find the deep-sky objects, satellites in space live, meteor showers. The night-mode will make your sky observation at night time more comfortable. Stars and constellations are closer than you think.

★ With our star chart app you will get a deeper understanding of the constellation`s scale and place in the night sky map. Enjoy observing wonderful 3D models of constellations, turn them upside down, read their stories and other astronomy facts.

★Be aware of the latest news from the world of outer space and astronomy. The "What's new" section of our stargazing astronomy app will tell you about the most outstanding astronomical events in time.

*The Star Spotter feature won't work for the devices that are not equipped with the gyroscope and compass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is an impressively good looking astronomy app for stargazing at any time and place. It is the all-new version of the previous Star Walk. This new version has a re-designed interface in conjunction with advanced features.

If you’ve ever said to yourself “I’d like to learn the constellations” or wondered “Is that a star or a planet in the night sky?”, Star Walk 2 Free is the astronomy app you’ve been looking for. Try one of the best astronomy applications.
Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is een geweldige astronomiegids om de nachtelijke hemel dag en nacht te verkennen, sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten, asteroïden, kometen, ISS, Hubble Space Telescope te identificeren en andere hemellichamen in realtime in de lucht boven je. Het enige dat u hoeft te doen, is uw apparaat naar de lucht te richten.

Verken de diepe lucht met een van de beste astronomische toepassingen.

Objecten en astronomische gebeurtenissen om te leren in deze sterrenkijkapp:

- Sterren en sterrenbeelden, hun positie aan de nachtelijke hemel
- Zonnestelsel-lichamen (zonnestelselplaneten, de zon, de maan, dwergplaneten, asteroïden, kometen)
- Deep Space-objecten (nevels, sterrenstelsels, sterclusters)
- Satellieten boven hun hoofd
- Meteoorbuien, equinoxen, conjuncties, volle / nieuwe maan en etc.

Star Walk 2 bevat in-app-aankopen.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is een perfecte zoeker voor planeten, sterren en sterrenbeelden die zowel door ruimteamateurs als serieuze sterrenkijkers kan worden gebruikt om zelf astronomie te leren. Het is ook een geweldig educatief hulpmiddel voor leraren om te gebruiken tijdens hun astronomielessen.

Star Walk 2 Gratis in de reis- en toerismebranche:

‘Rapa Nui Stargazing’ op Paaseiland gebruikt de app voor observaties van de hemel tijdens zijn astronomische reizen.

‘Nakai Resorts Group’ op de Malediven gebruikt de app tijdens astronomiebijeenkomsten voor haar gasten.

Deze gratis versie bevat advertenties. U kunt advertenties verwijderen via in-app-aankopen.

Belangrijkste kenmerken van onze astronomie-app:

★ Sterren- en planetenzoeker toont de real-time kaart van de lucht op je scherm in de richting waarin je het apparaat richt. * Om te navigeren, pan je je zicht op het scherm door in een willekeurige richting te vegen, zoom uitzoomen door het scherm samen te knijpen, of inzoomen door het uit te rekken.

★ Leer veel over het zonnestelsel, sterrenbeelden, sterren, kometen, asteroïden, ruimtevaartuigen, nevels, identificeer hun positie op de kaart van de lucht in realtime. Vind een hemellichaam door een speciale wijzer op de kaart van de sterren en planeten te volgen.

★ Door een wijzerplaatpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan te raken, kunt u een datum en tijd selecteren en kunt u vooruit of achteruit in de tijd gaan en de nachthemelkaart van sterren en planeten in snelle beweging bekijken. Ontdek de sterpositie van verschillende tijdsperioden.

★ Geniet van AR-sterren kijken. Bekijk sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten boven je hoofd en andere nachtelijke hemelobjecten in augmented reality. Tik op de afbeelding van de camera op het scherm en de astronomie-app activeert de camera van je apparaat, zodat je kunt zien hoe objecten in de kaart worden weergegeven bovenop levende luchtobjecten.

★ Behalve de kaart van de lucht met sterren en sterrenbeelden, vind je deep-sky-objecten, satellieten in de ruimte live, meteorenzwermen. De nachtmodus maakt uw observatie van de hemel 's nachts comfortabeler. Sterren en sterrenbeelden zijn dichterbij dan u denkt.

★ Met onze sterrenkaart-app krijg je een dieper inzicht in de schaal en plaats van het sterrenbeeld in de nachthemelkaart. Geniet van het observeren van prachtige 3D-modellen van sterrenbeelden, draai ze ondersteboven, lees hun verhalen en andere astronomische feiten.

★ Wees op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van de ruimte en astronomie. Het gedeelte 'Wat is er nieuw' van onze sterrenkijk-astronomie-app zal je vertellen over de meest opmerkelijke astronomische gebeurtenissen in de tijd.

* De Star Spotter-functie werkt niet voor apparaten die niet zijn uitgerust met de gyroscoop en het kompas.

Star Walk 2 gratis - Identificeer sterren in de nachtelijke hemel is een indrukwekkend mooie astronomie-app om op elk moment en op elke plaats sterren te kijken. Het is de geheel nieuwe versie van de vorige Star Walk. Deze nieuwe versie heeft een opnieuw ontworpen interface in combinatie met geavanceerde functies.

Als je ooit tegen jezelf hebt gezegd "Ik zou graag de sterrenbeelden willen leren" of je hebt afgevraagd "Is dat een ster of een planeet aan de nachtelijke hemel?" , < b> Star Walk 2 Free is de astronomie-app waar je naar op zoek was. Probeer een van de beste astronomietoepassingen.
Meer informatie
Samenvouwen
4,6
330.679 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

+ Some problems with in-app purchases fixed
+ Minor bug fixes

Enjoy the app? Rate us and share your feedback.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
12 januari 2021
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
10.000.000+
Huidige versie
2.11.11
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, In-app aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 5,99 per item
Aangeboden door
Vito Technology
Distributieovereenkomst
Gellertstraße 32, 22301 Hamburg, Germany
©2021 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.