Star Walk 2 Ads+ Sky Map View

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Star Walk 2 Ads+ - Identify Stars in the Night Sky is a great astronomy guide to explore the night sky day and night, identify stars, constellations, planets, satellites, asteroids, comets, ISS, Hubble Space Telescope and other celestial bodies in real time in the sky above you. All you need to do is to point your device to the sky.

Explore the deep sky with one of the best astronomical applications.

Objects and astronomical events to learn in this stargazing app:

- Stars and constellations, their position in the night sky
- Solar system bodies (solar system planets, the Sun, the Moon, dwarf planets, asteroids, comets)
- Deep Space objects (nebulae, galaxies, star clusters)
- Satellites overhead
- Meteor showers, equinoxes, conjunctions, full/new Moon and etc.

Star Walk 2 Ads+ contains in-app purchases.

Star Walk 2 Ads+ - Identify Stars in the Night Sky is a perfect planets, stars and constellations finder which can be used by both space amateurs and serious stargazers to learn astronomy by themselves. It is also a great educational tool for teachers to use during their astronomy classes.

Star Walk 2 Ads+ in travel & tourism industry:

‘Rapa Nui Stargazing’ on Easter Island uses the app for sky observations during its astronomical tours.

‘Nakai Resorts Group’ in the Maldives uses the app during astronomy meetings for its guests.

This free version contains ads. You can remove ads through In-App purchases.

Main features of our astronomy app:

★ Stars and planets finder shows the real-time map of the sky on your screen in whatever direction you are pointing the device.* To navigate, you pan your view on screen by swiping in any direction, zoom out by pinching the screen, or zoom in by stretching it.

★ Learn a lot about the solar system, constellations, stars, comets, asteroids, spacecraft, nebulas, identify their position on the map of the sky in real time. Find any celestial body following a special pointer on the map of the stars and planets.

★ Touching a clock-face icon at the upper-right corner of the screen allows you select any date and time and lets you go forward or backward in time and watch the night sky map of stars and planets in fast motion. Find out star position of different time periods.

★ Enjoy AR stargazing. View stars, constellations, planets, satellites overhead and other night sky objects in augmented reality. Tap on the image of the camera on the screen and the astronomy app will activate your device's camera so you can see charted objects appear superimposed on live sky objects.

★ Except for map of the sky with stars and constellations, find the deep-sky objects, satellites in space live, meteor showers. The night-mode will make your sky observation at night time more comfortable. Stars and constellations are closer than you think.

★ With our star chart app you will get a deeper understanding of the constellation`s scale and place in the night sky map. Enjoy observing wonderful 3D models of constellations, turn them upside down, read their stories and other astronomy facts.

★Be aware of the latest news from the world of outer space and astronomy. The "What's new" section of our stargazing astronomy app will tell you about the most outstanding astronomical events in time.

*The Star Spotter feature won't work for the devices that are not equipped with the gyroscope and compass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is an impressively good looking astronomy app for stargazing at any time and place. It is the all-new version of the previous Star Walk. This new version has a re-designed interface in conjunction with advanced features.

If you’ve ever said to yourself “I’d like to learn the constellations” or wondered “Is that a star or a planet in the night sky?”, Star Walk 2 Ads+ is the astronomy app you’ve been looking for. Try one of the best astronomy applications.
Star Walk 2 Ads+ - Identificeer sterren aan de nachtelijke hemel is een geweldige astronomiegids om dag en nacht de nachtelijke hemel te verkennen, sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten, asteroïden, kometen, ISS, Hubble Space Telescope te identificeren en andere hemellichamen in realtime in de lucht boven je. Het enige dat u hoeft te doen, is uw apparaat naar de lucht te richten.

Verken de deep sky met een van de beste astronomische toepassingen.

Objecten en astronomische gebeurtenissen om te leren in deze sterrenkijk-app:

- Sterren en sterrenbeelden, hun positie aan de nachtelijke hemel
- Zonnestelsellichamen (planeten van het zonnestelsel, de zon, de maan, dwergplaneten, asteroïden, kometen)
- Deep Space-objecten (nevels, sterrenstelsels, sterrenhopen)
- Satellieten boven het hoofd
- Meteorenregens, equinoxen, conjuncties, volle/nieuwe maan en etc.

Star Walk 2 Ads+ bevat in-app-aankopen.

Star Walk 2 Ads+ - Identificeer sterren aan de nachtelijke hemel is een perfecte planeten-, sterren- en sterrenbeeldzoeker die zowel door ruimteamateurs als door serieuze sterrenkijkers kan worden gebruikt om zelf astronomie te leren. Het is ook een geweldig educatief hulpmiddel voor leraren om te gebruiken tijdens hun sterrenkundelessen.

Star Walk 2 Ads+ in de reis- en toerismebranche:

'Rapa Nui Stargazing' op Paaseiland gebruikt de app voor hemelobservaties tijdens zijn astronomische reizen.

‘Nakai Resorts Group’ op de Malediven gebruikt de app tijdens astronomiebijeenkomsten voor haar gasten.

Deze gratis versie bevat advertenties. U kunt advertenties verwijderen via in-app-aankopen.

Belangrijkste kenmerken van onze astronomie-app:

★ De sterren- en planetenzoeker toont de realtime kaart van de lucht op uw scherm, in welke richting u het apparaat ook wijst.* Om te navigeren, pant u uw weergave op het scherm door in een willekeurige richting te vegen, te zoomen uit door het scherm samen te knijpen of in te zoomen door het uit te rekken.

★ Leer veel over het zonnestelsel, sterrenbeelden, sterren, kometen, asteroïden, ruimtevaartuigen, nevels, identificeer hun positie op de kaart van de lucht in realtime. Vind een hemellichaam volgens een speciale wijzer op de kaart van de sterren en planeten.

★ Door een wijzerplaatpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan te raken, kunt u een datum en tijd selecteren en kunt u vooruit of achteruit in de tijd gaan en de nachtelijke hemelkaart van sterren en planeten in snelle beweging bekijken. Ontdek de sterpositie van verschillende tijdsperioden.

★ Geniet van AR-sterrenkijken. Bekijk sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten boven je hoofd en andere nachtelijke hemelobjecten in augmented reality. Tik op het beeld van de camera op het scherm en de astronomie-app activeert de camera van uw apparaat, zodat u in kaart gebrachte objecten kunt zien die bovenop live hemelobjecten worden weergegeven.

★ Behalve de kaart van de hemel met sterren en sterrenbeelden, vind je de deep-sky-objecten, satellieten in de ruimte live, meteorenregens. De nachtmodus maakt uw hemelobservatie 's nachts comfortabeler. Sterren en sterrenbeelden zijn dichterbij dan je denkt.

★ Met onze sterrenkaart-app krijgt u een dieper inzicht in de schaal van het sterrenbeeld en de plaats in de nachtelijke hemelkaart. Geniet van het observeren van prachtige 3D-modellen van sterrenbeelden, draai ze ondersteboven, lees hun verhalen en andere astronomische feiten.

★Wees op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van de ruimte en astronomie. Het gedeelte "Wat is er nieuw" van onze sterrenwacht-astronomie-app vertelt je over de meest opmerkelijke astronomische gebeurtenissen in de tijd.

*De Star Spotter-functie werkt niet voor apparaten die niet zijn uitgerust met een gyroscoop en kompas.

Star Walk 2 Free - Identificeer sterren aan de nachtelijke hemel is een indrukwekkend mooie astronomie-app waarmee je altijd en overal naar de sterren kunt kijken. Het is de geheel nieuwe versie van de vorige Star Walk. Deze nieuwe versie heeft een opnieuw ontworpen interface in combinatie met geavanceerde functies.

Als je ooit tegen jezelf hebt gezegd "Ik zou graag de sterrenbeelden willen leren" of je hebt afgevraagd "Is dat een ster of een planeet aan de nachtelijke hemel?", < b>Star Walk 2 Ads+ is de astronomie-app waar je naar op zoek was. Probeer een van de beste astronomie-applicaties.
Meer informatie
Samenvouwen
4,5
409.969 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

We update Star Walk 2 regularly to make it better for you. If you like the app, please take a moment to rate us on the Google Play and leave a review. Your feedback is highly appreciated.
Feel free to contact us at support@vitotechnology.com with any questions, comments or suggestions.
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
31 december 2021
Grootte
121M
Installaties
10.000.000+
Huidige versie
2.12.4
Android vereist
4.4 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, In-app aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 4,99 per item
Aangeboden door
Vito Technology
Distributieovereenkomst
Fehrbelliner Str. 47F, 10119 Berlin, Germany
©2022 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google Play|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.