Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a great astronomy guide to explore the night sky day and night, identify stars, constellations, planets, satellites, asteroids, comets, ISS, Hubble Space Telescope and other celestial bodies in real time in the sky above you. All you need to do is to point your device to the sky.

Explore the deep sky with one of the best astronomical applications.

Objects and astronomical events to learn in this stargazing app:

- Stars and constellations, their position in the night sky
- Solar system bodies (solar system planets, the Sun, the Moon, dwarf planets, asteroids, comets)
- Deep Space objects (nebulae, galaxies, star clusters)
- Satellites overhead
- Meteor showers, equinoxes, conjunctions, full/new Moon and etc.

Star Walk 2 contains in-app purchases.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a perfect planets, stars and constellations finder which can be used by both adults and children, space amateurs and serious stargazers to learn astronomy by themselves. It is also a great educational tool for teachers to use during their astronomy classes.

This free version contains ads. You can remove ads through In-App purchases.

Main features of our astronomy app:

★ Stars and planets finder shows the real-time map of the sky on your screen in whatever direction you are pointing the device.* To navigate, you pan your view on screen by swiping in any direction, zoom out by pinching the screen, or zoom in by stretching it.

★ Learn a lot about the solar system, constellations, stars, comets, asteroids, spacecraft, nebulas, identify their position on the map of the sky in real time. Find any celestial body following a special pointer on the map of the stars and planets.

★ Touching a clock-face icon at the upper-right corner of the screen allows you select any date and time and lets you go forward or backward in time and watch the night sky map of stars and planets in fast motion. Find out star position of different time periods.

★ Enjoy AR stargazing. View stars, constellations, planets, satellites overhead and other night sky objects in augmented reality. Tap on the image of the camera on the screen and the astronomy app will activate your device's camera so you can see charted objects appear superimposed on live sky objects.

★ Except for map of the sky with stars and constellations, find the deep-sky objects, satellites in space live, meteor showers. The night-mode will make your sky observation at night time more comfortable. Stars and constellations are closer than you think.

★ With our star chart app you will get a deeper understanding of the constellation`s scale and place in the night sky map. Enjoy observing wonderful 3D models of constellations, turn them upside down, read their stories and other astronomy facts.

★Be aware of the latest news from the world of outer space and astronomy. The "What's new" section of our stargazing astronomy app will tell you about the most outstanding astronomical events in time.

*The Star Spotter feature won't work for the devices that are not equipped with the gyroscope and compass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is an impressively good looking astronomy app for stargazing at any time and place. It is the all-new version of the previous Star Walk. This new version has a re-designed interface in conjunction with advanced features.

If you’ve ever said to yourself “I’d like to learn the constellations” or wondered “Is that a star or a planet in the night sky?”, Star Walk 2 Free is the astronomy app you’ve been looking for. Try one of the best astronomy applications.

Visit our site
Facebook Official Page
Twitter Page
Medium Star Walk blog
Star Walk 2 Free - Identificeer sterren in de nachtelijke hemel is een geweldige gids voor astronomie om dag en nacht de nachtelijke hemel te verkennen, sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten, asteroïden, kometen, ISS, Hubble-ruimtetelescoop te identificeren en andere hemellichamen in realtime in de lucht boven je. Het enige dat u hoeft te doen, is uw apparaat naar de hemel te wijzen.

Ontdek de diepe lucht met een van de beste astronomische toepassingen.

Objecten en astronomische gebeurtenissen om te leren in deze sterrenwachtapp:

- Sterren en sterrenbeelden, hun positie in de nachtelijke hemel
- Zonnestelsellichamen (zonnestelselplaneten, de zon, de maan, dwergplaneten, asteroïden, kometen)
- Deep Space-objecten (nevels, sterrenstelsels, sterrenhopen)
- Satellieten boven het hoofd
- meteoordouches, equinoxen, voegwoorden, volledige / nieuwe maan en etc.

Star Walk 2 bevat in-app-aankopen.

Star Walk 2 Free - Identificeer sterren in de nachtelijke hemel is een perfecte zoektocht naar sterren, sterren en sterrenbeelden die zowel volwassenen als kinderen, amateurs in de ruimte en serieuze sterrenkijkers kunnen gebruiken om astronomie zelf te leren. Het is ook een geweldige educatieve tool voor docenten om te gebruiken tijdens hun astronomieklassen.

Deze gratis versie bevat advertenties. U kunt advertenties verwijderen via In-app-aankopen.

Belangrijkste kenmerken van onze app voor astronomie:

★ De sterren- en planetenzoeker toont de real-time kaart van de lucht op uw scherm in welke richting u ook naar het apparaat wijst. * Om te navigeren, paneert u uw weergave op het scherm door in elke richting te vegen, in te zoomen door het scherm in te knijpen of in te zoomen door het uit te rekken.

★ Leer veel over het zonnestelsel, sterrenbeelden, sterren, kometen, asteroïden, ruimtevaartuigen, nevels, identificeer hun positie op de kaart van de hemel in real time. Vind elk hemellichaam door een speciale wijzer op de kaart van de sterren en planeten te volgen.

★ Door een wijzerpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm aan te raken, kunt u een datum en tijd selecteren en kunt u vooruit of achteruit gaan in de tijd en de nachtelijke hemelkaart van sterren en planeten snel bekijken. Ontdek de sterpositie van verschillende tijdsperioden.

★ Geniet van AR-sterren kijken. Bekijk sterren, sterrenbeelden, planeten, satellieten boven en andere nachthemelobjecten in augmented reality. Tik op de afbeelding van de camera op het scherm en de astronomie-app activeert de camera van uw apparaat, zodat u kunt zien dat in kaart gebrachte objecten worden weergegeven op live sky-objecten.

★ Behalve de luchtkaart met sterren en sterrenbeelden, vind je deep-sky-objecten, satellieten in de ruimte, meteor showers. De nachtmodus maakt je observatie van de lucht 's nachts comfortabeler. Sterren en sterrenbeelden zijn dichterbij dan je denkt.

★ Met onze sterrenkaart-app krijgt u een dieper inzicht in de schaal van de constellatie en plaatst u deze in de nachtelijke hemelkaart. Geniet van het observeren van prachtige 3D-modellen van sterrenbeelden, zet ze ondersteboven, lees hun verhalen en andere feiten over de astronomie.

★ Wees je bewust van het laatste nieuws uit de wereld van de ruimte en astronomie. Het gedeelte 'Wat is er nieuw' van onze sterrenverlichtende astronomie-app vertelt je over de meest opvallende astronomische gebeurtenissen in de tijd.

* De Star Spotter-functie werkt niet voor apparaten die niet zijn uitgerust met de gyroscoop en het kompas.

Star Walk 2 Free - Identificeer sterren in de nachtelijke hemel is een indrukwekkend goed uitziende astronomie-app voor sterren kijken op elk moment en op elke plaats. Het is de geheel nieuwe versie van de vorige Star Walk. Deze nieuwe versie heeft een opnieuw ontworpen interface in combinatie met geavanceerde functies.

Als je ooit tegen jezelf hebt gezegd "zou ik graag de sterrenbeelden willen leren" of vroeg ik me af "Is dat een ster of een planeet aan de nachthemel?" , < b> Star Walk 2 Free is de astronomie-app waarnaar je op zoek was. Probeer een van de beste astronomietoepassingen.

Bezoek onze site
Officiële Facebook-pagina
Twitterpagina
Medium Star Walk-blog
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,5
103.028 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Fixed:
• bugs that caused freezing and crashing of the app
• some inaccuracies in the positions of comets and asteroids
• positions of celestial objects in the distant past and in the future

Updated:
• information about some of the objects
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
21 januari 2019
Grootte
Varieert per apparaat
Installaties
5.000.000+
Huidige versie
Varieert per apparaat
Android vereist
4.1 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 4,99 per item
Aangeboden door
Vito Technology
Distributieovereenkomst
Gellertstraße 32, 22301 Hamburg, Germany
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.