Star Walk 2 Free - Sky Map, Stars & Constellations

Inneholder annonser
·
Tilbyr kjøp i appen
Med et Google Play Pass-abonnement får du tilgang til denne appen gratis, og du slipper annonser og kjøp i appen i mange andre apper også. Prøv gratis i 1 måned.
Finn ut mer
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a great astronomy guide to explore the night sky day and night, identify stars, constellations, planets, satellites, asteroids, comets, ISS, Hubble Space Telescope and other celestial bodies in real time in the sky above you. All you need to do is to point your device to the sky.

Explore the deep sky with one of the best astronomical applications.

Objects and astronomical events to learn in this stargazing app:

- Stars and constellations, their position in the night sky
- Solar system bodies (solar system planets, the Sun, the Moon, dwarf planets, asteroids, comets)
- Deep Space objects (nebulae, galaxies, star clusters)
- Satellites overhead
- Meteor showers, equinoxes, conjunctions, full/new Moon and etc.

Star Walk 2 contains in-app purchases.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a perfect planets, stars and constellations finder which can be used by both adults and children, space amateurs and serious stargazers to learn astronomy by themselves. It is also a great educational tool for teachers to use during their astronomy classes.

Star Walk 2 Free in travel & tourism industry:

‘Rapa Nui Stargazing’ on Easter Island uses the app for sky observations during its astronomical tours.

‘Nakai Resorts Group’ in the Maldives uses the app during astronomy meetings for its guests.

This free version contains ads. You can remove ads through In-App purchases.

Main features of our astronomy app:

★ Stars and planets finder shows the real-time map of the sky on your screen in whatever direction you are pointing the device.* To navigate, you pan your view on screen by swiping in any direction, zoom out by pinching the screen, or zoom in by stretching it.

★ Learn a lot about the solar system, constellations, stars, comets, asteroids, spacecraft, nebulas, identify their position on the map of the sky in real time. Find any celestial body following a special pointer on the map of the stars and planets.

★ Touching a clock-face icon at the upper-right corner of the screen allows you select any date and time and lets you go forward or backward in time and watch the night sky map of stars and planets in fast motion. Find out star position of different time periods.

★ Enjoy AR stargazing. View stars, constellations, planets, satellites overhead and other night sky objects in augmented reality. Tap on the image of the camera on the screen and the astronomy app will activate your device's camera so you can see charted objects appear superimposed on live sky objects.

★ Except for map of the sky with stars and constellations, find the deep-sky objects, satellites in space live, meteor showers. The night-mode will make your sky observation at night time more comfortable. Stars and constellations are closer than you think.

★ With our star chart app you will get a deeper understanding of the constellation`s scale and place in the night sky map. Enjoy observing wonderful 3D models of constellations, turn them upside down, read their stories and other astronomy facts.

★Be aware of the latest news from the world of outer space and astronomy. The "What's new" section of our stargazing astronomy app will tell you about the most outstanding astronomical events in time.

*The Star Spotter feature won't work for the devices that are not equipped with the gyroscope and compass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is an impressively good looking astronomy app for stargazing at any time and place. It is the all-new version of the previous Star Walk. This new version has a re-designed interface in conjunction with advanced features.

If you’ve ever said to yourself “I’d like to learn the constellations” or wondered “Is that a star or a planet in the night sky?”, Star Walk 2 Free is the astronomy app you’ve been looking for. Try one of the best astronomy applications.
Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky er en flott astronomeguide for å utforske nattehimmelen dag og natt, identifisere stjerner, konstellasjoner, planeter, satellitter, asteroider, kometer, ISS, Hubble romteleskop og andre himmellegemer i sanntid på himmelen over deg. Alt du trenger å gjøre er å peke enheten mot himmelen.

Utforsk den dype himmelen med en av de beste astronomiske bruksområdene.

Objekter og astronomiske hendelser å lære i denne stargazing-appen:

- Stjerner og konstellasjoner, deres beliggenhet på nattehimmelen
- Solsystemlegemer (solsystemplaneter, solen, månen, dvergplaneter, asteroider, kometer)
- Deep Space-gjenstander (tåker, galakser, stjerneklynger)
- Satellitter overhead
- Meteordusjer, jevndøgn, konjunksjoner, full / ny måne og etc.

Star Walk 2 inneholder kjøp i appen.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky er en perfekt planeter, stjerner og stjernebilder som kan brukes av både voksne og barn, romamatører og seriøse stjernekikkere til å lære astronomi av seg selv. Det er også et flott pedagogisk verktøy for lærere å bruke i løpet av sine astronomiklasser.

Star Walk 2 Gratis i reiselivsbransjen:

‘Rapa Nui Stargazing’ på Påskeøya bruker appen til himmelobservasjoner under sine astronomiske turer.

‘Nakai Resorts Group’ på Maldivene bruker appen under astronomimøter for sine gjester.

Denne gratis versjonen inneholder annonser. Du kan fjerne annonser gjennom kjøp i appen.

Hovedtrekkene i astronomi-appen vår:

★ Stjerner og planeter finder viser sanntids kart over himmelen på skjermen din i hvilken retning du peker enheten. * For å navigere panorer du visningen på skjermen ved å sveipe i hvilken som helst retning, zoome ut ved å klype skjermen, eller zoome inn ved å strekke den.

★ Lær mye om solsystemet, konstellasjoner, stjerner, kometer, asteroider, romskip, nebulas, identifiser posisjonen deres på kartet over himmelen i sanntid. Finn hvilken som helst himmellegeme som følger en spesiell peker på kartet over stjerner og planeter.

★ Når du trykker på et klokke-ikon i øverste høyre hjørne av skjermen, kan du velge hvilken som helst dato og tid, og lar deg gå fremover eller bakover i tid og se på nattehimmelskartet over stjerner og planeter i rask bevegelse. Finn ut stjerneposisjon for forskjellige tidsperioder.

★ Kos deg med AR-stargazing. Se stjerner, konstellasjoner, planeter, satellitter overhead og andre nattehimmelobjekter i forsterket virkelighet. Trykk på bildet av kameraet på skjermen, og astronomi-appen vil aktivere enhetens kamera slik at du kan se kartlagte objekter vises over hverandre på levende himmelobjekter.

★ Unntatt kart over himmelen med stjerner og konstellasjoner, finn dyphimmelobjektene, satellittene i verdensrommet, meteordusjer. Nattmodus vil gjøre himmelobservasjonen om natten mer komfortabel. Stjerner og stjernebilder er nærmere enn du tror.

★ Med stjernekart-appen din vil du få en dypere forståelse av stjernebildets skala og plassering på nattehimmelskartet. Kos deg med å observere fantastiske 3D-modeller av konstellasjoner, snu dem opp ned, lese historiene og andre astronomifakta.

★ Vær oppmerksom på de siste nyhetene fra verdensrommet og astronomien. "Hva er nytt" -delen av vår stargazing astronomi-app vil fortelle deg om de mest enestående astronomiske hendelsene i tid.

* Star Spotter-funksjonen fungerer ikke for enhetene som ikke er utstyrt med gyroskop og kompass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky er en imponerende flott astronomi-app for å stirre når som helst og hvor som helst. Det er den helt nye versjonen av den forrige Star Walk. Denne nye versjonen har et omdesignet grensesnitt i forbindelse med avanserte funksjoner.

Hvis du noen gang har sagt til deg selv "Jeg vil lære konstellasjonene" eller lurt på "Er det en stjerne eller en planet på nattehimmelen?" , < b> Star Walk 2 Free er astronomi-appen du har lett etter. Prøv en av de beste astronomi-applikasjonene.
Finn ut mer
Skjul
4,6
284 989 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

+ The new ‘Visible Tonight’ section: now you can quickly find out what objects are visible in your sky tonight and at any other date and time.
+ Added Starlink satellite model.
+ Models of several asteroids and comets updated.
+ The 'Star Spotter' feature significantly improved.
+ Manual calibration for devices without digital compass.
+ User Interface enhancements.
+ Small localization fixes.

If you like Star Walk 2 Free, please rate us on Google Play and leave a review. We do appreciate it.
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
20. august 2020
Størrelse
Varierer med enheten
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
2.10.1
Krever Android
4.4 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Brukere samhandler, Appinterne kjøp
Produkter i appen
USD 0,99–USD 5,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Vito Technology
Utvikler
Gellertstraße 32, 22301 Hamburg, Germany
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.