Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky

121 603
Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a great astronomy guide to explore the night sky day and night, identify stars, constellations, planets, satellites, asteroids, comets, ISS, Hubble Space Telescope and other celestial bodies in real time in the sky above you. All you need to do is to point your device to the sky.

Explore the deep sky with one of the best astronomical applications.

Objects and astronomical events to learn in this stargazing app:

- Stars and constellations, their position in the night sky
- Solar system bodies (solar system planets, the Sun, the Moon, dwarf planets, asteroids, comets)
- Deep Space objects (nebulae, galaxies, star clusters)
- Satellites overhead
- Meteor showers, equinoxes, conjunctions, full/new Moon and etc.

Star Walk 2 contains in-app purchases.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is a perfect planets, stars and constellations finder which can be used by both adults and children, space amateurs and serious stargazers to learn astronomy by themselves. It is also a great educational tool for teachers to use during their astronomy classes.

This free version contains ads. You can remove ads through In-App purchases.

Main features of our astronomy app:

★ Stars and planets finder shows the real-time map of the sky on your screen in whatever direction you are pointing the device.* To navigate, you pan your view on screen by swiping in any direction, zoom out by pinching the screen, or zoom in by stretching it.

★ Learn a lot about the solar system, constellations, stars, comets, asteroids, spacecraft, nebulas, identify their position on the map of the sky in real time. Find any celestial body following a special pointer on the map of the stars and planets.

★ Touching a clock-face icon at the upper-right corner of the screen allows you select any date and time and lets you go forward or backward in time and watch the night sky map of stars and planets in fast motion. Find out star position of different time periods.

★ Enjoy AR stargazing. View stars, constellations, planets, satellites overhead and other night sky objects in augmented reality. Tap on the image of the camera on the screen and the astronomy app will activate your device's camera so you can see charted objects appear superimposed on live sky objects.

★ Except for map of the sky with stars and constellations, find the deep-sky objects, satellites in space live, meteor showers. The night-mode will make your sky observation at night time more comfortable. Stars and constellations are closer than you think.

★ With our star chart app you will get a deeper understanding of the constellation`s scale and place in the night sky map. Enjoy observing wonderful 3D models of constellations, turn them upside down, read their stories and other astronomy facts.

★Be aware of the latest news from the world of outer space and astronomy. The "What's new" section of our stargazing astronomy app will tell you about the most outstanding astronomical events in time.

*The Star Spotter feature won't work for the devices that are not equipped with the gyroscope and compass.

Star Walk 2 Free - Identify Stars in the Night Sky is an impressively good looking astronomy app for stargazing at any time and place. It is the all-new version of the previous Star Walk. This new version has a re-designed interface in conjunction with advanced features.

If you’ve ever said to yourself “I’d like to learn the constellations” or wondered “Is that a star or a planet in the night sky?”, Star Walk 2 Free is the astronomy app you’ve been looking for. Try one of the best astronomy applications.

Visit our site
Facebook Official Page
Twitter Page
Medium Star Walk blog
Star Walk 2 Free - identifikácia hviezd v noci na oblohe je skvelý astronomický sprievodca na objavovanie nočnej oblohy v noci a noci, rozpoznávanie hviezd, súhvezdí, planét, satelitov, asteroidov, komét, ISS, Hubble Space Telescope a iné nebeské telá v reálnom čase na oblohe nad vami. Všetko, čo musíte urobiť, je presmerovať zariadenie na oblohu.

Preskúmajte hlbokú oblohu s jednou z najlepších astronomických aplikácií.

Objekty a astronomické udalosti, ktoré sa naučia v aplikácii Stargazing:

- Hviezdy a súhvezdie, ich postavenie na nočnej oblohe
- telá slnečnej sústavy (planéty slnečných sústav, Slnko, Mesiac, planéty trpaslíkov, asteroidy, kométy)
- objekty typu Deep Space (hmloviny, galaxie, hviezdokopy)
- Nadzemné satelity
- meteorické spŕšky, roviny, spojky, plné / nové Mesiac atď.

Star Walk 2 obsahuje nákupy v aplikácii.

Star Walk 2 Free - identifikácia hviezd v nočnej oblohe je perfektná planéta, hviezdy a vyhľadávače konštelácií, ktoré môžu používať dospelí i deti, vesmírni amatéri a vážni stargazeri, ktorí sa učia astronómiu sami. Je tiež skvelým vzdelávacím nástrojom, ktorý môžu používať učitelia počas svojich hodín astronómie.

Táto bezplatná verzia obsahuje reklamy. Reklamy môžete odstrániť prostredníctvom nákupov v aplikácii.

Hlavné funkcie našej aplikácie pre astronómiu:

★ Vyhľadávač hviezd a planét zobrazuje mapu oblohy v reálnom čase na obrazovke v akomkoľvek smere, v ktorom smerujete na zariadenie. * Pre navigáciu môžete posúvať zobrazenie na obrazovke tak, vytiahnutím obrazovky alebo priblížením.

★ Naučte sa veľa o slnečnej sústave, súhvezdí, hviezd, kométach, asteroidoch, kozmických lodiach, hmlovkách, určite ich polohu na mape oblohy v reálnom čase. Nájdite nejaké nebeské telo po špeciálnom ukazovateli na mape hviezd a planét.

★ Dotykom na ikonu hodín v obraze v pravom hornom rohu obrazovky môžete vybrať ľubovoľný dátum a čas a umožníte sa ísť dopredu alebo dozadu a sledovať mapu nočných oblohy hviezd a planét rýchlo. Zistite pozíciu hviezdy rôznych časových období.

★ Užite si AR stargazing. Prezrite si hviezdy, súhvezdie, planéty, satelity nad hlavou a iné objekty nočnej oblohy v augmented reality. Klepnite na obrázok fotoaparátu na obrazovke a aplikácia astronómie aktivuje fotoaparát vášho prístroja, aby ste mohli vidieť zobrazené objekty, ktoré sa nachádzajú na vrchole objektov živého neba.

★ S výnimkou mapy oblohy s hviezdami a súhvezdiami nájdite objekty hlbokej oblohy, satelity vo vesmíre žijúce, meteorické spŕšky. V nočnom režime bude vaše pozorovanie oblohy v noci pohodlnejšie. Hviezdy a súhvezdia sú bližšie, ako si myslíte.

★ Pomocou aplikácie s hviezdicovými grafmi získate hlbšie pochopenie súhvezdia a jeho miesto na mape nočnej oblohy. Vychutnajte si pozorovanie nádherných 3D modelov konštelácií, otočte ich hore nohami, prečítajte si ich príbehy a iné astronomické fakty.

Uvedomte si najnovšie správy zo sveta vesmíru a astronómie. Časť Čo je nové v našej aplikácii Stargazing astronómia vám povie o najvýznamnejších astronomických udalostiach v čase.

* Funkcia Star Spotter nebude fungovať pre zariadenia, ktoré nie sú vybavené gyroskopom a kompasom.

Star Walk 2 Free - identifikácia hviezd v noci na oblohe je pôsobivo dobre vyzerajúca aplikácia pre astronómiu na hviezdnej akcii kedykoľvek a kdekoľvek. Je to úplne nová verzia predchádzajúcej Star Walk. Táto nová verzia má prepracované rozhranie v spojení s pokročilými funkciami.

Ak ste si niekedy povedali, že by som sa rád naučil súhvezdia, alebo sa divil "Je to hviezda alebo planéta na nočnej oblohe?" b> Star Walk 2 Free je aplikácia pre astronómiu, ktorú ste hľadali. Vyskúšajte jednu z najlepších aplikácií astronómie.

Navštívte naše stránky
oficiálna stránka Facebooku
Twitter stránka
Blog strednej hviezdy
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,5
Celkove 121 603
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

This version brings the following enhancements:

+ Fixed and improved in-app purchase restoring
+ Added option not to show the constellations of Avengers in the sky
+ Optimized data update

Have a good time exploring the mysteries of the night sky with Star Walk 2 Free!

Contact us at support@vitotechnology.com if you have any questions, comments or suggestions.

Your feedback is always welcomed.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. mája 2019
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Digitálne nákupy
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 4,99 USD za položku
Od predajcu
Vito Technology
Vývojár
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.