Zing TV
(8,857)

Reviews

What's New
*** Phiên bản 1.1.3:
- Nhận thông báo chương trình quan tâm có video mới.
- Tắt chức năng tự động xoay khi đang xem video khi không bật tự động xoay (Auto Rotation).
- Cho phép hiện thanh trạng thái và hệ thống khi video đang loading.
- Tự động xóa từ khóa tìm kiếm cũ nhất khi số lượng từ khóa > 15.
- Sửa lỗi:
+ Cập nhật/Xóa chương trình được quan tâm trên thanh Menu ngay lập tức khi bấm quan tâm/không quan tâm chương trình (Tablet)
+ Tự động xoay khi xem video (Tablet)
+ Crashes

Similar

More from developer