NewsBack beta

Všichni od 10 let
110
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Want to read breaking news during driving, cooking or doing some things else?
Want to save your eyes from reading news on tiny mobile phone's screen?
You are blind or visually impaired person and don't want to miss any news from the world?

NewsBack is MADE FOR YOU!

NewsBack is a tiny, but feature-rich RSS reader that can save a lot of your time to get instantly breaking news.
NewsBack provides a new, quick and convenient way to read the news from your favorite online newspapers.
NewsBacks connects to thousands of news sources and provides latest breaking news from all corners in the world.
NewsBack has simplified UI that allows to read articles from various news websites by most comfortable way: Just click and listen!
By supporting media buttons of peripheral device, NewsBack can be safely used by drivers for listening the breaking news during long and tired roads.
Also, UI is specially optimized to work with screen reader, such as TalkBack or Shine Plus and it's incredibly suitable for blind and visually impaired people.

Main features:
1."Click and listen" feature helps to get news being read aloud. Just relax and listen!
2. Over 70 Google News Editions are available by default.
3. Users can add their own favorite news sources e.g. their local newspapers.
4. Unique, powerful tool allows adding RSS feeds by quick and convenient way.
5. Import/export OPML files supported.
6. Auto updates the news from news sources regularly that you never miss any news from your favorite sources (see ATTENTION).
7. Auto reading all news by single click.
8. Supports multiple news sources in single interface.
9. Organizes news by topics & by sources.
10. Provides list of news from various news sources in a clean, easily accessible form.
11. Individual news can be shared, saved for offline reading or opened in web browser
12. Functional buttons are easily accessible.
13. Supports hardware media buttons. Reading can be controlled by single button of headset.
14. Supports auto language detection for multilingual news.

Special feature
Supports full navigation by single headset button:
- Single click: move next item on main list.
- Double click: select current item.
- Triple click or long click (1-second click): move up (news list -> topic list > newspaper list)

b>How to use?
There is an user guide embedded within app. Read it before using!

Required permissions
You have to provide few permissions to NewsBack to get it work.

1. INTERNET: Of course, it is necessary.
2. READ_PHONE_STATE: This allows NewsBack to stop reading when incoming call is established.
3. RECEIVE_BOOT_COMPLETED, WAKE_LOCK: NewsBack needs these for registering news auto update service.
4. ACCESS_NETWORK_STATE: This is related to News auto update option: WIFI or Mobile Data.
5.READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE: required for import/export OPML files.

ATTENTION:
For Marshmallow and later Android OS, system suspends auto update news feature in doze mode (battery optimization mode) by default.
To switch this feature on, you have to disable battery optimization for NewsBack:
- Open Settings > Battery > Battery optimization
- Select NewsBack and choose Don't optimize.

License:
This free beta version will work without any limitations till beta tests ends.
Chcete číst nejnovější zprávy během jízdy, vaření nebo dělat něco jiného?
Chcete si zachránit oči před čtením zpráv na malém displeji mobilního telefonu?
Jste slepý nebo zrakově postižený člověk a nechcete nechat ujít žádné zprávy ze světa?

NewsBack je pro vás!

NewsBack je malý, ale bohatý na čtení RSS čtečka, který vám ušetří spoustu času, abyste získali okamžitě zajímavé zprávy.
NewsBack poskytuje nový, rychlý a pohodlný způsob, jak číst zprávy z vašich oblíbených internetových novin.
NewsBacks se připojuje k tisícům zpravodajských zdrojů a poskytuje nejnovější zprávy ze všech koutů světa.
NewsBack má zjednodušené uživatelské rozhraní, které umožňuje pohodlné čtení článků z různých zpravodajských stránek: Stačí kliknout a poslechnout!
Podporou mediálních tlačítek periferního zařízení může aplikace NewsBack ovladače bezpečně používat pro poslech nejnovějších zpráv na dlouhých a unavených cestách.
Funkce UI je také optimalizována pro práci s čtečkou obrazovky, jako je TalkBack nebo Shine Plus, a je neuvěřitelně vhodná pro nevidomé a slabozraké uživatele.

Hlavní funkce:
1. Funkce "Klikněte a poslouchat" pomáhá dostávat zprávy nahlas. Jen se uvolněte a poslouchejte!
2. Ve výchozím nastavení je k dispozici více než 70 edic.
3. Uživatelé mohou přidat své oblíbené zprávy, např. jejich místní noviny.
4. Unikátní, výkonný nástroj umožňuje přidávat RSS kanály rychlým a pohodlným způsobem.
5. Podporované importované / exportované soubory OPML.
6. Automatické aktualizace zpráv ze zpravodajských zdrojů pravidelně, že nikdy nezmeškáte žádné zprávy z vašich oblíbených zdrojů (viz POZNÁMKA).
7. Automatické čtení všech zpráv jedním kliknutím.
8. Podporuje více zdrojů zpráv v jediném rozhraní.
9. Organizuje zprávy podle témat a zdrojů.
10. Poskytuje seznam zpráv z různých zpravodajských zdrojů v čisté, snadno přístupné podobě.
11. Jednotlivé zprávy mohou být sdíleny, uloženy pro čtení offline nebo otevřeny ve webovém prohlížeči
12. Funkční tlačítka jsou snadno přístupná.
13. Podporuje hardwarové mediální tlačítka. Čtení lze ovládat jedním tlačítkem náhlavní soupravy.
14. Podporuje detekci automatického jazyka pro vícejazyčné zprávy.

Zvláštní funkce
Podporuje plnou navigaci pomocí jediného tlačítka náhlavní soupravy:
- Jedno kliknutí: přesunout další položku v hlavním seznamu.
- Dvakrát klikněte: vyberte aktuální položku.
- Trojnásobné kliknutí nebo dlouhé kliknutí (1sekundové kliknutí): posun nahoru (seznam zpráv -> seznam témat> seznam novin)

b> Jak používat?
V aplikaci je vložena uživatelská příručka. Před použitím jej přečtěte!

Požadovaná oprávnění
Musíte poskytnout několika oprávněním na NewsBack, aby to fungovalo.

1. INTERNET: Samozřejmě je to nutné.
2. READ_PHONE_STATE: Umožňuje aplikaci NewsBack přestat číst při příchozím hovoru.
3. RECEIVE_BOOT_COMPLETED, WAKE_LOCK: NewsBack tyto potřeby potřebuje pro registraci novinek pro automatickou aktualizaci.
4. ACCESS_NETWORK_STATE: Týká se možnosti Automatické aktualizace zpráv: WIFI nebo Mobilní data.
5.READ_EXTERNAL_STORAGE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE: požadavek na import / export souborů OPML.

POZOR:
Pro systém Marshmallow a pozdější Android OS systém automaticky pozastaví funkci automatických aktualizací zpráv v režimu dávkování (režim optimalizace baterie) ve výchozím nastavení.
Chcete-li tuto funkci zapnout, musíte zakázat optimalizaci baterie pro NewsBack:
- Otevřete Nastavení> Baterie> Optimalizace baterie
- Zvolte možnost NewsBack a zvolte možnost Neprovádět optimalizaci.

Licence:
Tato bezplatná beta verze bude fungovat bez jakýchkoliv omezení, dokud nebudou testy beta ukončeny.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 110
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

Fixed bug on Android 9.
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
24. listopadu 2019
Velikost
3,0M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
2.4
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Všichni od 10 let
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů, Digitální nákupy
Od vývojáře
digiXMAS
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.