Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Bright Sky je mobilní aplikace zdarma ke stažení. Nabízí podporu a informace komukoliv, kdo by se mohl nacházet v násilném vztahu, nebo kdo má takové obavy o někoho ze svých blízkých.

Aplikace je dostupná v češtině a angličtině.

Funkce:

Adresář specializovaných služeb v Česku pro oběti domácího násilí, díky kterému můžete kontaktovat nejbližší službu telefonicky přímo z aplikace. Vyhledat ji lze též podle názvu místa, nebo pomocí své aktuální polohy.

Můj deník je bezpečný nástroj, díky kterému lze zaznamenávat násilné incidenty v textové, zvukové nebo foto či video podobě, aniž by byl jakýkoli obsah uložen do samotného zařízení.

Dotazníky pro posouzení bezpečí ve vztahu a edukační část zaměřená na vysvětlení mýtů o domácím a sexuálním násilí.

Informace o domácím násilí, různých formách dostupné pomoci, tipy na zlepšení vašeho online bezpečí a informace o tom, jak pomoci někomu, koho znáte, a je ohrožen domácím násilím.

Rady a informace týkající se problematiky sexuálního násilí, stalkingu (nebezpečného pronásledování) a obtěžování.

Kontaktní údaje a možnost zavolat na linky pomoci poskytující v Česku podporu těm, kteří zažívají domácí a/nebo sexuální násilí.

Odkazy na další zdroje a informace o tématech týkajících se domácího násilí.

Upozornění:

* Pokud se nacházíte v situaci bezprostředního ohrožení, kontaktujte ihned linku 158.

* Z důvodu zajištění vašeho bezpečí vám doporučujeme stahovat aplikaci pouze do zařízení, ke kterému máte přístup pouze vy. Dotazník pro vyhodnocení rizik vyplňujte v soukromí, nejlépe o samotě a tak, aby nikdo nemohl ovlivnit výsledek.

* Před použitím funkce Můj deník se ujistěte, že máte e-mailový účet, který je bezpečný a nikdo jiný k němu nemá přístup. Pokud je to potřeba, můžete si vytvořit nový.

* Z bezpečnostních důvodů mohou být některé adresy, uvedené v nástroji VYHLEDAT POMOC pouze adresami kontaktními, nikoli adresami azylového domu nebo specializované poradny. Doporučujeme vám se vždy před osobní návštěvou nejprve telefonicky objednat a zjistit přesnou adresu, na kterou se máte dostavit.

* Mějte na paměti, že všechny hovory uskutečněné v rámci aplikace se zobrazí v historii hovorů v telefonu a v telefonním vyúčtování.

* Dotazník „Jsem v ohrožení?“ je navržen tak, aby uživatelům poskytl informace o tom, zda se v jejich vztahu vyskytují prvky násilného jednání, případně mohou v části „Rodina nebo přátelé v ohrožení?“ vyhodnotit přítomnost rizikových faktorů ve vztahu někoho blízkého. Výsledky těchto dotazníků by však neměly být brány jako jediný ukazatel toho, zda se jedná o zdravý či násilný vztah. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vám obrátit se na nejbližší specializovanou poradnu nebo v rámci aplikace Bright Sky vyhledat další informace.
Bright Sky is a free mobile app to download. It offers support and information to anyone who might be in a violent relationship, or who is so concerned about someone close to them.

The application is available in Czech and English.

Function:

Directory of specialized services in the Czech Republic for victims of domestic violence, thanks to which you can contact the nearest service by phone directly from the application. You can also search for a place name or your current location.

My journal is a secure tool that allows you to record violent incidents in text, audio, or photo or video form without storing any content on the device itself.

Questionnaires for assessing security in a relationship and an educational section aimed at explaining myths about domestic and sexual violence.

Learn about domestic violence, the various forms of help available, tips to improve your online safety, and how to help someone you know who is at risk of domestic violence.

Advice and information on sexual violence, stalking and harassment.

Contact details and the ability to call help lines providing support in the Czech Republic to those experiencing domestic and / or sexual violence.

Links to other resources and information on topics related to domestic violence.

Notice:

* If you are in an imminent emergency, contact 158 ​​immediately.

* For your safety, we recommend downloading the app only on a device that only you can access. Complete the risk assessment questionnaire in private, preferably alone and so that no one can influence the outcome.

* Before using My Journal, make sure you have an email account that's secure and no one else has access to it. If necessary, you can create a new one.

* For security reasons, some of the addresses listed in SEARCH HELP can only be contact addresses, not addresses of a refuge or specialized counseling center. We recommend that you always make an appointment by phone and find out the exact address to which you will arrive before your personal visit.

* Keep in mind that all calls made within the app will appear in your phone's call history and phone bill.

* The questionnaire “Am I in danger?” Is designed to provide users with information on whether there are elements of violent behavior in their relationship, or can evaluate the presence of risk factors in a close relationship in “Family or friends at risk?”. However, the results of these questionnaires should not be taken as the sole indicator of whether the relationship is healthy or violent. If you are unsure, we recommend that you contact your nearest specialist counseling center or search Bright Sky for more information.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

Location management updates
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
February 14, 2020
Size
77M
Installs
100+
Current Version
1.0.7
Requires Android
4.4 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Nadace Vodafone Česká republika
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.