Bright Sky CZ

1 tis.+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Bright Sky je mobilní aplikace zdarma ke stažení. Nabízí podporu a informace komukoliv, kdo by se mohl nacházet v násilném vztahu, nebo kdo má takové obavy o někoho ze svých blízkých.

Funkce:

Adresář specializovaných služeb v Česku pro oběti domácího násilí, díky kterému můžete kontaktovat nejbližší službu telefonicky přímo z aplikace. Vyhledat ji lze též podle názvu místa, nebo pomocí své aktuální polohy.

Můj deník je bezpečný nástroj, díky kterému lze zaznamenávat násilné incidenty v textové, zvukové nebo foto či video podobě, aniž by byl jakýkoli obsah uložen do samotného zařízení.

Dotazníky pro posouzení bezpečí ve vztahu a edukační část zaměřená na vysvětlení mýtů o domácím a sexuálním násilí.

Informace o domácím násilí, různých formách dostupné pomoci, tipy na zlepšení vašeho online bezpečí a informace o tom, jak pomoci někomu, koho znáte, a je ohrožen domácím násilím.

Rady a informace týkající se problematiky sexuálního násilí, stalkingu (nebezpečného pronásledování) a obtěžování.

Kontaktní údaje a možnost zavolat na linky pomoci poskytující v Česku podporu těm, kteří zažívají domácí a/nebo sexuální násilí.

Odkazy na další zdroje a informace o tématech týkajících se domácího násilí.

Upozornění:

* Pokud se nacházíte v situaci bezprostředního ohrožení, kontaktujte ihned linku 158.

* Z důvodu zajištění vašeho bezpečí vám doporučujeme stahovat aplikaci pouze do zařízení, ke kterému máte přístup pouze vy. Dotazník pro vyhodnocení rizik vyplňujte v soukromí, nejlépe o samotě a tak, aby nikdo nemohl ovlivnit výsledek.

* Před použitím funkce Můj deník se ujistěte, že máte e-mailový účet, který je bezpečný a nikdo jiný k němu nemá přístup. Pokud je to potřeba, můžete si vytvořit nový.

* Z bezpečnostních důvodů mohou být některé adresy, uvedené v nástroji VYHLEDAT POMOC pouze adresami kontaktními, nikoli adresami azylového domu nebo specializované poradny. Doporučujeme vám se vždy před osobní návštěvou nejprve telefonicky objednat a zjistit přesnou adresu, na kterou se máte dostavit.

* Mějte na paměti, že všechny hovory uskutečněné v rámci aplikace se zobrazí v historii hovorů v telefonu a v telefonním vyúčtování.

* Dotazník „Jsem v ohrožení?“ je navržen tak, aby uživatelům poskytl informace o tom, zda se v jejich vztahu vyskytují prvky násilného jednání, případně mohou v části „Rodina nebo přátelé v ohrožení?“ vyhodnotit přítomnost rizikových faktorů ve vztahu někoho blízkého. Výsledky těchto dotazníků by však neměly být brány jako jediný ukazatel toho, zda se jedná o zdravý či násilný vztah. Pokud si nejste jisti, doporučujeme vám obrátit se na nejbližší specializovanou poradnu nebo v rámci aplikace Bright Sky vyhledat další informace.

Při práci s aplikací Bright Sky prosím vždy myslete na své bezpečí – aplikaci používejte jen ve chvíli, kdy to považujete za bezpečné.

Věříme, že pro vás tato aplikace bude užitečná. Upozorňujeme ale, že se nehodí k přivolání pomoci v tísňové situaci. Pokud se ocitnete v nebezpečí, volejte na linku 158. Používáním aplikace Bright Sky vyjadřujete souhlas s tím, že Nadace Vodafone, členové skupiny Vodafone Group ani partneři podílející se na tvorbě a šíření této aplikace neponesou odpovědnost za případné škody či újmy, které vzniknou ve spojitosti s používáním aplikace Bright Sky. Informace obsažené v aplikaci Bright Sky nepředstavují právní ani jiné odborné poradenství.
Datum aktualizace
2. 8. 2023

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Tato aplikace může shromažďovat tyto typy dat
Aktivita aplikace, Informace o aplikaci a jejím výkonu a ID zařízení nebo jiná ID
Data jsou šifrována během přenosu
Můžete požádat o smazání dat