Vudoir - Fashion Decisions

Per a tots els públics
152
Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Regne Unit)

Hey, I'm Vudoir! I will help you choose the best outfit thanks to stylists and fashion lovers, in just a few minutes.

The users of the Vudoir community and the Vudoir stylists will give you free advice on what to wear or what to buy in a positive and quick way. In just a moment you will know which option is best for you. They will also help you choose in which of two pictures you look nicer, which filter to use or what makeup style fits you better. Vudoir is an online personal advisor always in your pocket.

You are probably asking yourself: how can those users help me choosing which outfit I should wear?
In the most democratic way: by voting the outfit they prefer and by commenting the combination they think is more chic and trendy.

HOW DOES VUDOIR WORK?


1 - Upload 2 pictures that you would like to compare
HOW DOES IT WORK?
1 - Upload 2 pictures you would like to compare, i.e. two different fashion outfits. 👚 vs 👗. How can I do it? Tap the yellow "V" button in the lower bar of the app.
2 - Lookin for a quick answer? Use the timer to tell people how much time they have! The minimum is 5 minutes, the maximum is 7 days.
3 - Now, publish in Vudoir! You can also share the post on Facebook, Twitter or Instagram. This way more people will help you decide.
4 – You'll get a notification when the time is over! You'll get one also when someone follows you, comments your post or when people you follow are doing something in Vudoir.
5 - Can I geolocalize my post? Of course. A city, a street, a shop. Whatever you like.
6 - What if I don't like to show my face in the pictures? When you post, zoom the picture to cut your head out of the visible screen. But be sure that the clothes you want to compare are clearly visible or the other users will not be able to help you :)
7 - Can I invite my friends to Vudoir? Please, do! Go to your profile and tap on INVITE FRIENDS TO VUDOIR, you will see different options to invite your friends, like Whatsapp, Facebook, and many other channels.

Vudoir is a community of fashion lovers with thousands of people (men and women) happy to help you choose what to wear and when to show that super cool clothes combination of yours.

Obviously, the final choice will be only yours! Find all the inspiration and fashion trends you are looking for in Vudoir - Fashion Decisions :)

WITH VUDOIR YOU CAN:


✔ Vote other people outfits and styles
✔ Get tips and tricks from the community
✔ Follow people with a style you like
✔ Combine different brands and styles with the final goal of wearing always the best outfit and to be always the most beautiful or the most handsome
✔ Explore the last fashion trends, brands, and styles (fashion, chic, street style, casual, etc.) so they can be an inspiration when you have to decide how to combine your clothes
✔ Follow the trends and see how people who are going to that specific event will dress
✔ Be the personal stylist for other users who need to choose an outfit combination or a fashion style
✔ Recommend the nicest combination when somebody is looking for, trying, wearing any kind of clothes or style

Which dress should I wear for a wedding? How to dress for a birthday party, with some chic outfit or with a street style? Which one looks nicer for a first date, a bold clothes combination or a more formal outfit? Are you looking for an idea or an inspiration at the moment of choosing a dress or a fashion brand? Let the boys and the girls of the community help you. In case you have doubts about what to wear or between two styles, let the other Vudoir users help you choosing which look fits you better.

Vudoir is your new personal stylist and will help you choose what to wear or what to buy to be always at you best for every occasion. Get Vudoir for Android and decide which outfit, hairstyle, or accessory you look nicer.

Hey, sóc Vudoir! Vaig a ajudar a triar el millor vestit gràcies als estilistes i amants de la moda, en tan sols uns minuts.

Els usuaris de la comunitat Vudoir i els estilistes Vudoir li donarà assessorament gratuït sobre quina roba posar-se o què comprar d'una manera positiva i ràpida. En un moment vostè sabrà quina opció és millor per a vostè. També l'ajudarà a escollir en quina de les dues imatges que es veuen més boniques, quin filtre utilitzar maquillatge o quin estil que s'adapti millor. Vudoir és un assessor personal en línia sempre a la butxaca.

Vostè probablement s'estarà preguntant: ¿com poden els usuaris m'ajuda per escollir quina roba he de portar?
En la forma més democràtica: votant el vestit que prefereixen, i comentant la combinació que pensen que és més elegant i moda .

Com funciona VUDOIR?


1 - Puja 2 fotos que li agradaria comparar
COM FUNCIONA?
1 - 2 Puja imatges que voleu comparar, és a dir, dos vestits de moda diferents. 👚 vs 👗. Com puc fer-ho? Toca el botó groc "V" a la barra inferior de l'aplicació.
2 - Lookin per a una resposta ràpida? Utilitzar el temporitzador per dir-li a la gent la quantitat de temps que tenen! El mínim és de 5 minuts, el màxim és de 7 dies.
3 - Ara, publicar en Vudoir! També pot compartir el post a Facebook, Twitter o Instagram. D'aquesta manera més persones l'ajudaran a decidir.
4 - Vostè obtindrà una notificació quan el temps s'ha acabat! Vostè obtindrà un també quan algú et segueix, comenta el seu lloc o quan les persones que segueixen estan fent alguna cosa en Vudoir.
5 - Puc geolocalitzar el meu missatge? És clar. Una ciutat, un carrer, una botiga. Com vulguis.
6 - Què passa si no m'agrada mostrar el meu rostre en les fotos? En publicar, enfocar la imatge per tallar el seu cap fora de la pantalla visible. Però assegureu-vos que la roba que voleu comparar estiguin clarament visible o els altres usuaris no seran capaços d'ajudar :)
7 - Puc convidar als meus amics a Vudoir? Siusplau fes-ho! Vés al teu perfil i cliqueu a convidar amics a VUDOIR , veurà diferents opcions per convidar els seus amics, com Whatsapp, Facebook i molts altres canals.

Vudoir és una comunitat d'amants de la moda amb milers de persones (homes i dones) feliços d'ajudar a triar què fer servir i quan mostrar que la roba de combinació super cool dels seus.
  
Òbviament, l'elecció final serà només seva! Cercar totes les tendències de la moda i la inspiració que està buscant en Vudoir - Decisions de moda :)

AMB VUDOIR pot:


✔ Vot altres persones vestits i estils
✔ Obtenir consells i trucs de la comunitat
✔ Segueix a les persones amb un estil que t'agrada
✔ Combina diferents marques i estils, amb l'objectiu final de portar sempre el millor vestit i ser sempre el més bonic o el més guapo
✔ Explorar les últimes tendències de la moda, marques i estils ( moda, estil elegant carrer, casual , etc.) perquè puguin ser una font d'inspiració quan s'ha de decidir com combinar la roba
✔ Segueix les tendències i veure com les persones que van a aquest esdeveniment específic es vesteixen
✔ Es l'estilista personal per a altres usuaris que necessiten per triar una combinació d'equip o un estil de moda
✔ Recomanar la millor combinació quan algú està buscant, tractant, l'ús de qualsevol tipus de roba o estil

Què vestit he d'utilitzar per a un casament? Com vestir-se per a una festa d'aniversari, amb una mica de vestit elegant o amb un estil del carrer? Quin es veu millor per a una primera cita, una combinació de roba en negreta o un vestit més formal? Està buscant una idea o una inspiració a l'hora de triar un vestit o una marca de moda? Deixar que els nois i les noies de la comunitat d'ajuda. En cas que tingui dubtes sobre quina roba posar-se o entre dos estils, deixar que els altres usuaris Vudoir l'ajuden a triar quin aspecte que s'ajusta millor.

Vudoir és el seu nou estilista personal i l'ajudarà a triar què posar-se o què comprar per estar sempre al fet que el millor per a cada ocasió. Obtenir Vudoir per Android i decidir quin vestit, pentinat, o accessori que es veuen més boniques.

Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
3,8
152 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Hi again!

some more improvements to make your Vudoir experience even better.
More to come! Enjoy Vudoir :)

The Vudoir Team
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
26 de juny de 2018
Mida
9,8M
Instal·lacions
10.000+
Versió actual
3.3.1
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Els usuaris interaccionen, Comparteix informació, Comparteix la ubicació
Oferta per
Vudoir HUB S.L.
Desenvolupador
Prats de Molló 16 , sobreático segunda, 08021 - Barcelona, Spain
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.