გსურთ, იხილოთ აღწერის ქართული (საქართველო) ვერსია Google Translate-ის მეშვეობით?აღწერის რუსული (რუსეთი) ვერსიის დაბრუნება

Vesti.lv – портал крупнейшей в странах ЕС русскоязычной ежедневной газеты на русском языке. Что обеспечивает ему оригинальные авторские материалы, широкий круг авторов и авторитетных экспертов в самых разных сферах, «доступ к телу» официальных лиц и публичных персон, обратную связь с читательской аудиторией. Vesti.lv гарантирует злободневный контент и оперативный отклик на запросы аудитории. Мы пишем не только о том, что, где и когда. Мы отвечаем на вопросы «как» и «почему».
Vesti.lv - უდიდესი ვერსია ევროკავშირის რუსულენოვანი ყოველდღიური გაზეთი რუსულ ენაზე. რა აძლევს მას ორიგინალური ავტორის მასალები, ფართო სპექტრი ავტორები და აღიარებული ექსპერტები სხვადასხვა სფეროებში, "ხელმისაწვდომობის სხეულის" მოხელეები და საზოგადო მოღვაწეები, უკუკავშირი მკითხველებისათვის. Vesti.lv აქტუალურ შინაარსი და უზრუნველყოფს სწრაფი რეაგირება აუდიტორიის შეკითხვებს. ჩვენ წერენ არა მხოლოდ იმაზე, თუ რა, სად და როდის. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს "როგორ" და "რატომ".
მეტის წაკითხვა
1,3
სულ 49
5
4
3
2
1
ითვირთება ...

დამატებითი ინფორმაცია

განახლდა
11 იანვარი, 2017
ზომა
4.0M
ინსტალაციები
1,000+
მიმდინარე ვერსია
0.1
საჭიროა Android
2.3 და მომდევნო
შემცველობის რეიტინგი
ნებართვები
შემოთავაზებული
Media Nams Vesti
©2018 Googleსაიტის მომსახურების პირობებიკონფიდენციალურობადეველოპერებიშემსრულებლებიGoogle-ის შესახებ|მდებარეობა: ამერიკის შეერთებული შტატებიენა: ქართული
ამ ერთეულის შეძენით, თქვენი ტრანსაქცია Google Payments-ის მეშვეობით განხორციელდება, რაც ნიშნავს, რომ თქვენ აცხადებთ თანხმობას Google Payments-ის მომსახურების პირობებსა და შეტყობინებას კონფიდენციალურობის შესახებ.