100+
ดาวน์โหลด
การจัดประเภทเนื้อหา
ทุกคน
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ
ภาพหน้าจอ

เกี่ยวกับแอปนี้

Marine Ranger เป็นโมบายแอปพลิเคชั่น หรือระบบกลางเพื่อบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรม ทช. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในการตรวจสอบสถานภาพ สิทธิประโยชน์ การเข้าใช้งาน การเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

สำหรับสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)
- เมนูลงทะเบียน : ใช้เพื่อการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง
- เมนูกิจกรรม : ใช้ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมของกรม ทช.
- เมนู อสทล. : ใช้ดูรายละเอียด ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม และคะแนนของ อสทล. แต่ละคนได้
- เมนูสิทธิประโยชน์ : ใช้ดูข้อมูลสิทธิประโยชน์และรางวัลเชิดชูเกียรติของแต่ละคนได้

สำหรับเจ้าหน้าที่
- ใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรม หรือดูยอดรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งได้
- ใช้รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล
- ใช้รับลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล มี 2 วิธีคือ
o กรณีที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บัตรเสียบเข้ากับเครื่องอ่านบัตรที่เจ้าหน้าที่กรม ทช. จัดเตรียมไว้ให้ บริเวณหน้าสถานที่จัดกิจกรรม
o กรณีที่ไม่ได้นำบัตรประชาชนมา สามารถลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอ่านรายละเอียดจาก QR Code ที่อยู่ด้านหลังบัตร
อัปเดตเมื่อ
19 ก.ย. 2563

ความปลอดภัยของข้อมูล

นักพัฒนาแอปจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณไว้ที่นี่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มีอะไรใหม่

แก้ไขบัคแสดงวันที่กิจกรรม