Minuum Keyboard Free + Emoji

20 283
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Try Minuum for FREE for 30 days.

MINUUM™ - The smarter, smaller keyboard that lets you do more with your screen space. It’s the little keyboard for big fingers!

*** One of the “12 best Android apps of 2014” - Karissa Bell, Mashable ***

Minuum is best known for:
★ SLOPPY TYPING — Type surprisingly fast and delightfully sloppy
★ SMART EMOJI — Always have the right emoticon right at your finger tips
★ SHAPESHIFTING — Save screen space, enable one-handed typing or reposition your keyboard entirely

Spend 15 seconds with the introductory tutorial and you'll be able to start typing with Minuum—instantly. The more you type, the better Minuum gets.

MULTI-LANGUAGE CAPABILITY
Download language modules and quickly switch between them. We currently support:
• English
• Spanish
• French
• German
• Italian
• Portuguese-BR
• Russian
• Dutch
• Swedish
• Czech
• Polish
• Portuguese-PT
• Turkish

BONUS PANELS
Minuum is always finding ways for you to enjoy your screen space through brand new bonus panels:
★ CURSOR CONTROL — Tweak your texts, emails, and posts with ease
★ CLIPBOARD TOOLS — Quickly cut, copy and paste
★ SEARCH & SHARE — Instantly access thesaurus, dictionary, search, and share
★ EMOJI—Express yourself better with immediate access to all 856 emoticons
★ TYPING SPEED — Monitor your typing speed

DISCOVER MORE
The Minuum keyboard for touchscreens is the first step toward a "type anywhere" future. Soon Minuum will let you type in ways you never imagined. For more information: http://www.minuum.com

FEATURES AT A GLANCE
• FAST SLOPPY TYPING
Type fast without worrying about precision, thanks to ridiculously smart auto-correction that learns as you type.
• MORE SCREEN SPACE
Recover more than half of the touchscreen space you lose when using traditional virtual keyboards.
• HELP FOR THE LARGE-FINGERED
Use key magnification for precise letter, number, and punctuation entry—very useful if you have large fingers.
• DIFFERENT ALPHABET ARRANGEMENTS
Choose from alternate keyboard layouts—such as “QWERTZ,” “AZERTY,” “A-Z.”
• EXPANSION TO FULL-SIZED KEYBOARD
Drag on the candidates bar to quickly switch between mini and full-size modes (useful for URLs and passwords).
• SMART WORD PREDICTION
Speed up your typing via suggestions from a predictive engine that learns from your word list, word combos, and language use patterns.
• SMART EMOJI
Swipe the word predictions left to find your Smart Emoji suggestions. Learn more about "the quest for the perfect emoji" here: http://goo.gl/sxQT9w
• VOCABULARY CONTROL
Minuum learns from your vocabulary, and lets you delete words from your dictionary though a pop-up display.
• RAPID GESTURE SHORTCUTS
Slide your fingers to the corners for quick, convenient access to all your features via pop-up keys.
• VOICE TYPING
Enter text hands-free via Google Voice Typing for voice-to-text typing when performing other activities.
• REAL MULTITASKING
If you’ve got split-screen capability, multitask more effectively as a result of extra screen space.

SUPPORT
Visit http://support.minuum.com to:
• Share ideas with the Minuum community
• Give product feedback
• Get help

PRIVACY
The Minuum keyboard stores data about your typing tendencies on your device. We do not collect typing data remotely and will not do so without first asking you. Please see our privacy policy: http://www.minuum.com/data

ABOUT OUR NAME
Some people call us “Minum” or the “Minimum” keyboard but an easy way to remember the Whirlscape™ Minuum™ Keyboard is to think of a continuum of letters taking up minimal space.

For updates, join our mailing list at http://eepurl.com/zwd8T
Zkuste Minuum zdarma po dobu 30 dnů.
 
MINUUM ™ - inteligentnější, menší klávesnici, která vám umožní dělat více s vaší prostoru obrazovky. Je to malá klávesnice pro velké prsty!
 
*** Jeden z "12 nejlepších aplikací pro Android v roce 2014" - Karissa Bell, Mashable ***
 
Minuum je nejlépe známý pro:
★ nedbalý Typing - Sem překvapivě rychle a příjemně nedbalý
★ SMART Emodži - Vždy mají právo správný emotikon na konečky prstů
★ shapeshifting - šetří místo na obrazovce umožňují jednou rukou psaní nebo přemístit klávesnice úplně
 
Strávit 15 sekund s úvodním tutoriálu a budete moci začít psát s Minuum-okamžitě. Čím více napíšete, tím lépe Minuum dostane.
 
Vícejazyčná komunikace Systém
Jazyk stahování modulů a rychle přepínat mezi nimi. V současné době podporujeme:
• angličtina
• španělský
• Francouzská
• německý
• Italian
• portugalština-BR
• Ruská
• Dutch
• Švédská
• český
• polská
• portugalština-PT
• Turkish
 
BONUS panely
Minuum je vždy najít způsoby, jak pro Vás těšit vaše místo na obrazovce díky zcela nové bonusové panelů:
★ CURSOR CONTROL - Tweak své texty, e-maily a příspěvky s lehkostí
★ Nástroje schránky - rychle vyjmout, kopírovat a vložit
★ HLEDNAT & SHARE - okamžitý přístup k tezaurus, slovník, vyhledávání, a podíl
★ Emodži-Vyjádřete se lépe okamžitý přístup ke všem 856 emotikony
★ Typing SPEED - Sledujte svou rychlost psaní
 
objevit více
Minuum klávesnice pro dotykové obrazovky je prvním krokem směrem k "Typ kdekoli" budoucnosti. Brzy Minuum vám umožní zadat způsobů, jak si nikdy nepředstavoval. Pro více informací: http://www.minuum.com
 
Stručná charakteristika
• FAST nedbalý napsáním
Psát rychle bez obav o přesnosti, díky směšně inteligentní automatické korekce, který se učí, jak píšete.
• více prostoru obrazovky
Obnovení více než polovinu dotykovým displejem prostoru ztratíte při použití tradičních virtuální klávesnice.
• pomoci pro velké prsty
Použít zvětšení klíčové pro přesné písmena, čísla a vstup-velmi interpunkční užitečné, pokud máte velké prsty.
• rozdílné abecedy REŽIM
Vyberte si z alternativních rozložení klávesnice-jako "QWERTZ", "AZERTY", "A-Z."
• EXPANZE NA plnohodnotná klávesnice
Tažením na panelu kandidátů rychle přepínat mezi režimy mini a full-size (vhodné pro URL adresy a hesla).
• SMART predikce slov
Zrychlete psaní prostřednictvím podnětů od prediktivní motoru, který se učí z vašeho seznamu slov, slovních komba a způsoby jejího užití jazyka.
• SMART emodži
Přejeďte slovo předpovědi vlevo najít své návrhy Inteligentní emodži. Přečtěte si více o "pátrání po dokonalé emodži" se zde: http://goo.gl/sxQT9w~~HEAD=pobj
• VOCABULARY CONTROL
Minuum učí od svého slovníku, a umožňuje odstranění slov ze slovníku i když pop-up displeji.
• Rychlé gesto ZKRATKY
Posuňte prsty do rohů pro snadný a rychlý přístup ke všem funkcím prostřednictvím pop-up klíčů.
• Hlasové zadávání
Zadávání textu hands-free přes Google Voice Typing pro voice-to-psaní textu Při provádění jiných činností.
• REAL multitasking
Pokud máte možnost rozdělené obrazovky, multitask efektivněji jako důsledek navíc prostoru obrazovky.
 
SUPPORT
Návštěva http://support.minuum.com na:
• Podělte se o nápady s komunitou Minuum
• Dejte svůj názor o produktu
• Získejte pomoc
 
Ochrana osobních údajů
Klávesnice jsou uloženy údaje o vaše psaní tendencí v zařízení Minuum. Neshromažďujeme zadáním data na dálku a nebude-li tak učinit bez vašeho svolení. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů: http://www.minuum.com/data~~HEAD=dobj
 
O naše jméno
Někteří lidé nám říkají "Minum" nebo "Minimum" klávesnici, ale snadný způsob, jak vzpomenout na klávesnici Whirlscape ™ Minuum ™ je myslet kontinua dopisů které zabírají minimální prostor.
 
Aktualizací, připojit se do našeho mailing listu na http://eepurl.com/zwd8T
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 20 283
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

3.5.2
- Stability and bug fixes

3.5
- Support for unicode 8 emoji (Android 6.0.1 only)

3.4.5
-Stability improvement
-Fixed a long standing crash with language and layout selection

3.4.4
-Background optimizations

3.4.3
-Added advanced option to adjust long press delay
-Improve access to special character (pl/sv) in multi-lingual mode
-Better access to _ in spanish
-Better access to <> and _ and other tweaks to the symbols layout
-Small improvements to the adaptive color scheme
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
17. února 2017
Velikost
46M
Instalace
500 000+
Aktuální verze
3.5.2
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–3,99 US$ za položku
Od vývojáře
Whirlscape
Vývojář
176 John St., Suite 300 Toronto, ON, Canada M5T1X5
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.