Network Cell Info Lite

Ingen åldersgräns
34 523
Innehåller annonser
·
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Thank you! We have reached 3,000,000+ unique users who have installed our app on at least one device for the first time.

(*) We do not show/have tower locations, but indications of cell locations from the Mozilla MLS database.

Network Cell Info is a cell network monitor and measurements log tool (4G+, LTE, CDMA, WCDMA, GSM). It provides also WiFi info (beta).

Features comparison: http://goo.gl/8A7PSX

Main features:
Almost Real-Time (1 sec.) monitoring of cellular and WiFi signals, in Gauge/Raw Tabs (*)
GSM, CDMA, UMTS (WCDMA), IWLAN, LTE, LTE+ support
Dual SIM support (*)
2/3 Signal-meter gauges for both SIMs and WiFi (*)
Signal Plots, up to 2 cells
Band number (*)
SIM# preference option, for other than Gauge tab
Map with network cellular info and signal-meter gauges
Logs, Measurements of cellular signals (in the Map tab)
Indication of cell locations (not cell towers) in the Map, from Mozilla Location Service (MLS), excl. cdma (*)
Route coloring (in the Map) according to the signal strength, and map markers with location and signal info
Measurements settings (minimum distance, minimum accuracy, motion sensor, etc.)
Database export measurements in KML 2.2, MLS Geosubmit v.2, CLF v.3, OpenCellID csv, CMWF database types
Network information in Status Bar
Raw view of network cellular info
Connection statistics (2G/3G/4G)
SIM and device info

(*) Notes:
Data accuracy is dependent on device implementation of Android APIs. Not all manufacturers/devices implement fully/correctly Android APIs.
For Android < 5.0, Dual SIM is not supported for non-MediaTek devices, due to Android/device limitation.
You may use Mozilla Stumbler app, to update the Mozilla MLS database in your area.

Please check also the richer features of our paid app: https://goo.gl/ju6is0

BETA, when available: https://goo.gl/5XTzON

Manual: http://goo.gl/hhUFGp

FAQ: https://goo.gl/EhDDVx (also FAQ inside app settings / about)

Common Database Formats: https://goo.gl/jbZKAs

Pro subscription Database Formats: https://goo.gl/rvpRQf

Phone issues: http://goo.gl/Hy0dx5

Dual SIM issues: Make sure you enable it in the app settings, http://goo.gl/o0SC6j

Measurements database: The measurements you make in the MAP tab, can be saved locally in your device.

* Tips to common install issues:
1. If Google Play hangs while installing the app, reboot your device.

* Tips to common start-up issues:
1. Update app to latest Release.
2. Uninstall the app, (reboot the device,) and re-install.
3. Perform any pending system and/or google apps update(s), and re-install the app.
4. If your Android/ROM/root somehow modifies the apk, then the app will not work.
5. Turn the internet on, before you start the app for first time (or after long time).
6. Email us to help you!


Thanks for all feedback!

** Network Cell Info Lite is distributed exclusively in the Google Play Store **
Tack! Vi har nått 3,000,000+ unika användare som har installerat vår app på minst en enhet för första gången.

(*) Vi visar inte / har torn platser, men tecken på cell platser från Mozilla MLS databas.

Network Cell Info är ett nätverk övervaka cell och mätningar log verktyg (4G +, LTE, CDMA, WCDMA, GSM). Det ger också WiFi info (beta).

Egenskaper jämförelse : http://goo.gl/8A7PSX

Huvudsakliga egenskaper :
Nästan Real-Time (1 sek.) Övervakning av cellulära och WiFi-signaler, i Gauge / Raw Flikar (*)
GSM, CDMA, UMTS (WCDMA), IWLAN, LTE, LTE + support
Dubbla SIM stöd (*)
2/3 Signal-meters mätdon för både SIMs och WiFi (*)
Signal Plots, upp till 2-celler
Bandnumret (*)
SIM # föredrar alternativet för annat än tab Gauge
Karta med nätverkscell information och signal meter mätare
Loggar, Mätningar av cellulära signaler (på fliken Map)
Indikation på cell platser (ej mobilmaster) på kartan, från Mozilla Location Service (MLS), exkl. cdma (*)
Route färg (i kartan) enligt signalstyrka och kartmarkörer med plats och signal info
Mätningar inställningar (minsta avstånd, minsta noggrannhets, rörelsesensor, etc.)
Databas exportera mätningar i KML 2.2, MLS Geosubmit v.2, CLF v.3, OpenCellID CSV, CMWF databastyper
Nätverks information statusfältet
Raw bild av nätverk cellulär info
statistik Anslutnings (2G / 3G / 4G)
SIM och enhet info

(*) Anmärkningar:
Data noggrannhet är beroende av enhet genomförandet av Android API: er. Inte alla tillverkare / enheter fullt ut genomföra / korrekt Android API: er.
För Android <5,0, är ​​dubbla SIM stöds inte för icke-MediaTek anordningar, på grund av Android / enhet begränsning.
Du kan använda Mozilla Stumbler app, för att uppdatera Mozilla MLS databas i ditt område.

Kontrollera också rikare funktioner i vår betalapp: https://goo.gl/ju6is0

BETA, när det är tillgängligt : https://goo.gl/5XTzON

Manuell : http://goo.gl/hhUFGp

FAQ : https://goo.gl/EhDDVx (även FAQ inuti appinställningarna / ca)

Vanliga Databasformat : https://goo.gl/jbZKAs

Pro abonnemang Databasformat : https://goo.gl/rvpRQf

Telefonfrågor : http://goo.gl/Hy0dx5

dubbla SIM frågor : Se till att du aktivera den i appens inställningar, http://goo.gl/o0SC6j

Mätningar databas : Mätningarna du gör i kartfliken kan sparas lokalt i enheten.

* Tips på vanliga installera problem:
1. Om Google Play hänger under installationen av appen starta om enheten.

* Tips på vanliga uppstarts frågor:
1. Uppdatera appen till senaste versionen.
2. avinstallera appen, (starta om enheten,) och installera.
3. Utför någon väntande systemet och / eller google appar uppdatering (s), och installera appen.
4. Om din Android / ROM / root ändrar på något sätt APK, då appen kommer inte att fungera.
5. Slå på internet finns, innan du startar appen för första gången (eller efter lång tid).
6. Maila oss att hjälpa dig!


Tack för all feedback!

** Network Cell Info Lite uteslutande distribueras i Google Play Store **
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,5
34 523 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Release 4.16.2 (19-Oct-2018)

* Default update period set to 2 sec. for battery optimization. You can change it in the app settings / general.
* Needle level color fixed for new API
* App optimization


* New Manual v3 (for paid/pro): http://goo.gl/hhUFGp
* Features comparison: http://goo.gl/8A7PSX
* FAQ: https://goo.gl/EhDDVx
* BETA app testing: https://goo.gl/5XTzON
* Have a look in our Ad-Free Network Cell Info: https://goo.gl/ju6is0
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
30 oktober 2018
Storlek
3,4M
Installationer
1 000 000+
Aktuell version
4.16.2
Kräver Android
4.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Produkter i appar
1,49 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Wilysis
Utvecklare
1055 W. 7th St. Los Angeles, CA 90017 USA
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.