បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះ​ទៅជា ខ្មែរ (កម្ពុជា) ដោយប្រើ​កម្មវិធី Google បកប្រែ?បកប្រែការ​ពិពណ៌នា​នេះត្រឡប់ទៅជា អង់គ្លេស (សហរដ្ឋអាមេរិក) វិញ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ವೆಬ್‏ಸೈಟ್. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‏ಪ್ರೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್, ನಿಮಗೆ ದೇಶದ, ವಿಶ್ವದ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೆಬ್‏ಸೈಟ್. ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್ ಗೆ ನೀವೆ ಮೊದಲು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!


Kannadaprabha.com is your one stop for daily dose of news and happening across Karnataka. Being part of the New Indian Express Group, it is a major Kannada language website giving you news from Nation, World, Sports, Entertainment, Business and local news from across Karnataka. Be the first to visit Kannadaprabha.com!
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್​ನಿಮಗೆ​ಕರ್ನಾಟಕದ​ದಿನನಿತ್ಯದ​ಆಗುಹೋಗುಗಳ​ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ​ಸುದ್ದಿ​ನೀಡುವ​ವೆಬ್​ಸೈಟ್​។ ದಿ​ನ್ಯೂ​ಇ​​ಂಡಿಯನ್​ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ಗ್ರೂಪ್​ನ​ಭಾಗವಾಗಿರುವ​ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್​, ನಿಮಗೆ​ದೇಶದ​, ವಿಶ್ವದ​, ಕ್ರೀಡೆ​, ಸಿನಿಮಾ​, ಮನರಂಜನೆ​ಮತ್ತು​ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ​ಜಿಲ್ಲಾ​ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು​ನೀಡುವ​ಕನ್ನಡ​ಭಾಷೆಯ​ಪ್ರಮುಖ​ವೆಬ್​ಸೈಟ್​។ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ.ಕಾಮ್​ಗೆ​ನೀವೆ​ಮೊದಲು​ಭೇಟಿ​ನೀಡಿ​!


Kannadaprabha.com គឺ​របស់​អ្នក​ឈប់​មួយ​សម្រាប់​កិត​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ព័ត៌មាន​និង​កើត​ឡើង​នៅ​ទូទាំង Karnataka ។ ក្នុងនាម​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុម​ថ្មី​ប្រេ​ឥណ្ឌា​, វា​គឺ​ជា​វេ​ប​សាយ​ជា​ភាសា​កាណាដា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន​ពី​ជាតិ​, ពិភពលោក​, កីឡា​, ការ​កំសាន្ត​, ពាណិជ្ជកម្ម​និង​ព័​ត៌​មាន​ក្នុង​ស្រុក​នៅ​ទូទាំង Karnataka ។ ជា​លើក​ដំបូង​ទៅ​ទស្សនា Kannadaprabha.com​!
អាន​បន្ថែម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
3,8
សរុប 407
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
28 កុម្ភៈ 2018
ទំហំ
6.4M
ដំឡើង
50,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
1.0.0.40
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.0 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
The New Indian Express Group
©2018 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។