WinZip – Zip UnZip Tool

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Get the world’s #1 zip file opener on Android! Create Zip and Zipx files, extract files, encrypt, open Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA files, send large files by email, share to Dropbox and Google Drive.

WinZip makes it easy to handle major compressed types of files on your Android device!

Whether you receive a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file as an email attachment, or want to extract and view the contents of a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file from the web, just “Open with WinZip”. Sharing files is safe and simple too, with direct integration with Dropbox and Google Drive.

Now you can:

• Connect directly to your Dropbox and Google Drive accounts to zip, unzip and share files
• Zip your cloud storage files, unzip files to your accounts, and create and save .zip and .zipx files to your accounts
• Send or copy links to your files in your cloud storage accounts
• Copy files from your cloud storage accounts and save them on your device
• Unzip major compressed file types, including .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z and LHA with just a tap
• Choose Zip or Zipx format to compress and email large files, photos and videos with ease
• Zip and share photos and videos from your device
• Use WinZip to access music files on your device and save them to your cloud accounts
• Protect your files before you save and share with powerful 128- or 256-bit AES encryption
• Open and save email attachments to your connected cloud storage accounts
• Easily view all images in a Zip file with the enhanced image viewer
• Browse your Photo Album and easily multi-select, zip and share photo collections
• Unzip and view most common file types, including: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,.pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif, and more

Notes: These features are Premium only:
• Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
• Immediate access to ‘Zip & email’ feature
• Direct integration of Google Drive and Dropbox cloud storage

WinZip for Android lets you view:
- Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
- Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
- Apk files (.apk)
- Comic book files (.cbz)

WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
- Word documents (.doc, .docx)
- Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
- PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
- PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.
Získejte světový otvírač souborů zip na světě! Vytvořte soubory Zip a Zipx, extrahujte soubory, zašifrujte, otevřete soubory Zip, Zipx, 7z, RAR nebo LHA, posílejte velké soubory e-mailem, sdílejte soubory Dropbox a Disk Google.

WinZip usnadňuje zpracování hlavních komprimovaných typů souborů na vašem zařízení se systémem Android!

Ať už obdržíte soubor Zip, Zipx, 7z, RAR nebo LHA ​​jako přílohu e-mailu, nebo chcete extrahovat a zobrazit obsah souboru Zip, Zipx, 7z, RAR nebo LHA ​​z webu, stačí otevřít „WinZip“. Sdílení souborů je také bezpečné a jednoduché, s přímou integrací s Dropboxem a Diskem Google.

Teď můžeš:

• Připojte se přímo ke svým účtům Dropbox a Disk Google, abyste mohli soubory zip rozbalit a rozbalit
• Zipujte soubory úložiště v cloudu, rozbalte soubory do svých účtů a vytvořte a uložte soubory ZIP a ZIP do svých účtů.
• Odeslat nebo kopírovat odkazy na vaše soubory v účtech cloudového úložiště
• Zkopírujte soubory z účtů úložiště v cloudu a uložte je do zařízení
• Rozbalte hlavní komprimované typy souborů, včetně souborů .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z a LHA, pouze pomocí kohoutku
• Zvolte formát Zip nebo Zipx pro komprimování a odesílání velkých souborů, fotografií a videí e-mailem
• Zip a sdílení fotografií a videí z přístroje
• Použijte WinZip pro přístup k hudebním souborům v zařízení a jejich uložení do účtů cloudu
• Chraňte své soubory před uložením a sdílením s výkonným šifrováním 128 nebo 256 bitů AES
• Otevřete a uložte přílohy e-mailů na připojené účty cloudového úložiště
• Snadné zobrazení všech obrázků v souboru Zip pomocí rozšířeného prohlížeče obrázků
• Procházejte fotoalbumem a snadno sbírejte kolekce fotografií a fotografií
• Rozbalit a zobrazit nejběžnější typy souborů, například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif a další.

Poznámky: Tyto funkce jsou pouze Premium:
• Vytvářet a chránit soubory Zip a Zipx s šifrováním 128 a 256 bitů AES
• Okamžitý přístup k funkci „Zip & email“
• Přímé začlenění úložiště Google Drive a Dropbox do cloudu

Aplikace WinZip pro systém Android umožňuje zobrazit:
- Fotografie a obrázky (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Textové soubory (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp ,. c, .sql, vlastnosti)
- Webové soubory (htm, .html, .jsp, .asp)
- Apk soubory (.apk)
- Soubory komiksu (.cbz)

Aplikace WinZip for Android umožňuje otevírat další populární typy souborů v aplikacích třetích stran:
- Dokumenty aplikace Word (.doc, .docx)
- Excelové tabulky (.xls, .xlsx)
- PowerPoint prezentace (.ppt, .pptx)
- PDF soubory (.pdf)

WinZip, nejznámější nástroj na světě, nabízí aplikace pro všechny nejoblíbenější platformy, včetně systémů Windows, Mac, iOS a Android.

Kompatibilní s operačními systémy Android 4.0, 4.1-4.3 (Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nugát), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip pro Android je nyní k dispozici jako bezplatná aplikace pro angličtinu.

FAQ
Q1: Používám WinZip ke kompresi JPEG, ale velikost se moc nezměnila. Proč?
A1: Aby bylo možné vaše fotografie co nejvíce komprimovat bez ztráty kvality fotografie, zvolte v aplikaci Nastavení možnost Zipx (Nejlepší metoda). Tato metoda komprese zkoumá každý soubor a vybere možnost komprese, která bude pravděpodobně poskytovat nejlepší výsledky komprese.

Otázka 2: Použil jsem WinZip k ochraně složky souborů s heslem, ale seznam souborů lze stále prohlížet. Proč?
A2: Přestože soubory nebo složky jsou šifrovány, názvy souborů lze stále zobrazit (ale nikoli obsah souboru). Z tohoto důvodu doporučujeme nepoužívat důvěrné informace v názvech souborů nebo složek. Vyhněte se například použití čísel účtů nebo identifikačních čísel (například čísla sociálního pojištění) v názvech souborů nebo složek.
Další informace
Sbalit
3,7
Celkem 95 311
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

NEW: Show thumbnail for images
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. dubna 2019
Velikost
33M
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
4.2.3
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–1,99 US$ za položku
Od vývojáře
WinZip Computing
Vývojář
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.