WinZip – Zip UnZip Tool

Sisältää mainoksia
·
Tarjoaa sovelluksen sisäisiä ostoksia
Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

WinZip, the world's #1 zip and unzip utility, makes it easy to create, extract and share zip files on your Android device! Compress files for easier sharing and storage, and stretch your data and storage limits. Open and save compressed files, whether they're attached to an incoming email, downloaded from a web page or opened from an SD memory card. Add available banking-level encryption for peace-of-mind security and direct Google Drive and Dropbox access for files, photos, and videos that you want to save in the cloud.

What can you do with WinZip?
● Create Zip and Zipx files
● Unzip Zip, Zipx, 7z, RAR, and CBZ files
● Email Zip and Zipx files
● View Zip files that include supported image, text, and Web files directly in the WinZip app
● Open other popular file formats with third-party app integration
● Open encrypted Zip and 7z files (including AES 128- and 256-bit) to review sensitive material safely while on the go
● Easily navigate and manage files on your phone or your phone’s SD card
● Automatically unzip and install Android apps (.apk files) delivered as Zip files from Google Play, the Amazon Appstore and Samsung App Store
● Improve MP3 lossless compression by 15-20% on average or more by using the Zipx format
● Save space with smart photo tools that scan your local photo folder and identify duplicates, poor quality and large files that you can review and delete
What’s in the Premium version (purchase)?
● Encryption: Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
● Ad-free email (Zip & email) and unzipping—no ads or delays
● Cloud integration (such as Google Drive and Dropbox) for easy access to the latest versions of your files on your computer (WinZip 21) or Android device.
File Support and Third Party Integration
WinZip for Android lets you view:
● Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
● Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
● Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
● Apk files (.apk)
● Comic book files (.cbz)
WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
● Word documents (.doc, .docx)
● Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
● PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
● PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 2.3, 3.x, 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.

Q3: Why does WinZip Android need permission to access "Device ID & call information" permission?
A3: This general access permission is used to better understand the device info when feedback is sent through email and for the WinZip app coordination and tracking with Google.
WinZip, maailman # 1 zip ja unzip apuohjelma, on helppo luoda, pura ja jakaa zip-tiedostoja Android-laitteen! Pakkaa tiedostot helpompaa jakamista ja varastointi, ja venyttää tietosi ja varastointi rajoja. Avata ja tallentaa pakattuja tiedostoja, ovatko ne liitetään saapuvan sähköpostin, ladata web-sivun tai avata SD-muistikortin. Lisää käytettävissä pankki-tason salaus rauhan-of-mielessä turvallisuuden ja suora Google Driven ja Dropbox pääsy tiedostoja, valokuvia ja videoita, jotka haluat tallentaa pilvessä.

Mitä voit tehdä WinZip?
● luoda Zip ja Zipx tiedostoja
● Pura Zip, Zipx, 7z, RAR, ja CBZ-tiedostot
● Sähköposti Zip ja Zipx tiedostoja
● Näytä Zip-tiedostot, jotka sisältävät tuettu kuva, tekstiä, ja WWWtiedostoja suoraan WinZip-sovelluksen
● Avoin muita suosittuja tiedostomuotoja kolmannen osapuolen sovelluksen integrointi
● Avaa salattu Zip ja 7z-tiedostoja (kuten AES 128- ja 256-bittinen) tarkistaa arkaluontoista materiaalia turvallisesti ollessasi
● Helposti selata ja hallita puhelimen tiedostoja tai puhelimen SD-kortti
● Automaattisesti pura ja asentaa Android-sovellukset (.apk tiedostot) toimitetaan Zip tiedostoja Google Play, Amazonin AppStore ja Samsung App Store
● Paranna MP3 häviöttömästi 15-20% keskimäärin vähintään käyttämällä Zipx muotoa
● Säästä tilaa älykkäillä valokuvatyökalut joka skannaa paikallisen kuvan kansiossa ja tunnistaa kaksoiskappaleet, huonolaatuisia ja suuria tiedostoja, jotka voit tarkistaa ja poistaa
Toimituksen Premium-versio (osto)?
● Salaus: Luo ja suojella Zip ja Zipx tiedostoja 128- ja 256-bittinen AES-salaus
● Ad-free sähköposti (Zip & sähköposti) ja unzipping-ilman mainoksia tai viiveitä
● Cloud integraatio (kuten Google Drive ja Dropbox) helppo pääsy uusimpia versioita tiedostoista tietokoneelle (WinZip 21) tai Android laite.
File Support ja kolmannen osapuolen integraatio
WinZip Android voit katsella:
● Kuvat ja kuvien (.jpg, .jpeg, .png .bmp, .gif)
● Tekstitiedostot (Rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, Js, .log, Xml, Css, .java, .cs, .h, .m, CPP ,. c, .sql ,. ominaisuudet)
● WWWtiedostoja (HTM, .html, unlock, Asp)
● Apk tiedostot (.apk)
● Comic Book tiedostot (.cbz)
WinZip Android voit avata muita suosittuja tiedostotyyppien kolmannen osapuolen sovellukset:
● Word-asiakirjoja (.doc, .docx)
● Excel-taulukoita (.xls, .xlsx)
● PowerPoint-esityksiä (.ppt- .pptx)
● PDF-tiedostot (.pdf)

Maailman suosituin Zip apuohjelma, WinZip tarjoaa sovelluksia kaikille alan suosituin alustoilla kuten Windows, Mac, iOS ja Android.

Yhteensopiva Android-käyttöjärjestelmien 2.3, 3.x, 4,0, 4,1-4,3 (Jelly Bean), 4,4 (KitKat), 5,0 (Lollipop), 6,0 (Marshmallow).

WinZip Android on nyt saatavilla ilmaisena Englanti sovellus.

FAQ
Q1: Olen käyttäen WinZip pakata JPEG, mutta koko ei muuttunut paljon. Miksi?
A1: Jotta pakata kuvia niin paljon kuin mahdollista ilman mitään menetystä kuvan laatu, app Asetukset, valitse Zipx (Best Method). Tämä pakkausmenetelmä tutkii jokaisen tiedoston ja valitsee puristus vaihtoehto todennäköisimmin tarjota parasta puristus tulokset.

Q2: Käytin WinZip suojaamaan kansioon tiedostot salasanalla, mutta tiedostojen luettelossa näkyy yhä. Miksi?
A2: Vaikka tiedostot tai kansion on salattu, tiedostojen nimet näkyy yhä (mutta ei tiedoston sisältö). Tästä syystä on suositeltavaa välttää käyttää luottamuksellisia tietoja tiedoston tai kansion nimet. Esimerkiksi vältä tilinumeroita tai tunnukset (kuten sosiaalivakuutusnumero) tiedostojen tai kansioiden nimissä.

Q3: Miksi WinZip Android tarvitsee luvan käyttää "Device ID ja puhelutiedot" lupaa?
A3: Tämä yleinen käyttöoikeus käytetään paremmin ymmärtää laitteen tiedot, kun palaute lähetetään sähköpostitse sekä WinZip sovelluksen koordinointi ja seuranta Google.
Lisätietoja
Tiivistä
3,9
94 260 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

1. Added ability to replace files with same name during copy.
2. Updated WinZip's menu items.
Lisätietoja
Tiivistä

Lisätietoja

Päivitetty
1. marraskuuta 2018
Koko
33M
Asennukset
10 000 000+
Nykyinen versio
4.2.1
Vaatii Android-version
2.3 tai uudempi
Sisällön ikärajoitus
Sovelluksen sisäiset tuotteet
0,99 $ – 1,99 $ per kohde
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
WinZip Computing
Kehittäjä
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2019 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätArtistitTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.