WinZip – Zip UnZip Tool

Inneholder annonser
·
Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

Get the world’s #1 zip file opener on Android! Create Zip and Zipx files, extract files, encrypt, open Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA files, send large files by email, share to Dropbox and Google Drive.

WinZip makes it easy to handle major compressed types of files on your Android device!

Whether you receive a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file as an email attachment, or want to extract and view the contents of a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file from the web, just “Open with WinZip”. Sharing files is safe and simple too, with direct integration with Dropbox and Google Drive.

Now you can:

• Connect directly to your Dropbox and Google Drive accounts to zip, unzip and share files
• Zip your cloud storage files, unzip files to your accounts, and create and save .zip and .zipx files to your accounts
• Send or copy links to your files in your cloud storage accounts
• Copy files from your cloud storage accounts and save them on your device
• Unzip major compressed file types, including .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z and LHA with just a tap
• Choose Zip or Zipx format to compress and email large files, photos and videos with ease
• Zip and share photos and videos from your device
• Use WinZip to access music files on your device and save them to your cloud accounts
• Protect your files before you save and share with powerful 128- or 256-bit AES encryption
• Open and save email attachments to your connected cloud storage accounts
• Easily view all images in a Zip file with the enhanced image viewer
• Browse your Photo Album and easily multi-select, zip and share photo collections
• Unzip and view most common file types, including: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,.pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif, and more

Notes: These features are Premium only:
• Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
• Immediate access to ‘Zip & email’ feature
• Direct integration of Google Drive and Dropbox cloud storage

WinZip for Android lets you view:
- Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
- Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
- Apk files (.apk)
- Comic book files (.cbz)

WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
- Word documents (.doc, .docx)
- Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
- PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
- PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.
Få verdens # 1 zip-filåpner på Android! Lag Zip og Zipx filer, pakke ut filer, kryptere, åpne Zip, Zipx, 7z, RAR eller LHA filer, send store filer via e-post, del til Dropbox og Google Disk.

WinZip gjør det enkelt å håndtere store komprimerte typer filer på Android-enheten din!

Enten du mottar en Zip, Zipx, 7z, RAR eller LHA-fil som e-postvedlegg, eller ønsker å trekke ut og se innholdet i en Zip, Zipx, 7z, RAR eller LHA-fil fra nettet, bare "Åpne med WinZip". Deling av filer er trygg og enkel også, med direkte integrasjon med Dropbox og Google Disk.

Nå kan du:

• Koble direkte til Dropbox- og Google Drive-kontoene dine for å zip, pakke ut og del filer
• Zip-lagringsfilene dine, pakke ut filer til kontoene dine, og lag og lag .zip og .zipx-filer på kontoene dine
• Send eller kopi koblinger til filene dine i skylagringskontiene dine
• Kopier filer fra cloud storage-kontoer og lagre dem på enheten din
• Pakke ut store komprimerte filtyper, inkludert .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z og LHA med bare et trykk
• Velg Zip eller Zipx format for å komprimere og sende store filer, bilder og videoer med e-post
• Zip og del bilder og videoer fra enheten
• Bruk WinZip til å få tilgang til musikkfiler på enheten og lagre dem på skyskontoene dine
• Beskytt filene dine før du lagrer og deler med kraftig 128- eller 256-biters AES-kryptering
• Åpne og lagre e-postvedlegg til dine tilkoblede Cloud Storage-kontoer
• Vis enkelt alle bilder i en Zip-fil med den forbedrede bildeviseren
• Bla gjennom ditt fotoalbum og enkelt multi-select, zip og del fotokolleksjoner
• Unzip og vise mest vanlige filtyper, inkludert: .doc,. Docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif og mer

Merknader: Disse funksjonene er kun Premium:
• Opprett og beskytt Zip- og Zipx-filer med 128- og 256-biters AES-kryptering
• Umiddelbar tilgang til 'Zip & email' -funksjonen
• Direkte integrasjon av Google Disk og Dropbox Cloud Storage

WinZip for Android lar deg vise:
- Bilder og bilder (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Tekstfiler (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp ,. c, .sql,. egenskaper)
- Webfiler (htm, .html, .jsp, .asp)
- Apk-filer (.apk)
- Tegneseriefiler (.cbz)

WinZip for Android lar deg åpne andre populære filtyper i tredjepartsapps:
- Word-dokumenter (.doc, .docx)
- Excel regneark (.xls, .xlsx)
- PowerPoint-presentasjoner (.ppt, .pptx)
- PDF-filer (.pdf)

Verdens mest populære Zip-verktøy, WinZip tilbyr apps for alle bransjens mest populære plattformer, inkludert Windows, Mac, iOS og Android.

Kompatibel med Android-operativsystem 4.0, 4.1-4.3 (Jelly Bean), 4,4 (KitKat), 5,0 (Lollipop), 6,0 (Marshmallow), 7,0 (Nougat), 8,0 (Oreo), 9,0 (Pie).

WinZip for Android er nå tilgjengelig som en gratis engelsk app.

FAQ
Q1: Jeg bruker WinZip til å komprimere JPEG, men størrelsen endret ikke mye. Hvorfor?
A1: For å komprimere bildene dine så mye som mulig, uten tap av fotokvalitet, velger du Zipx (Best Method) i appinnstillingene. Denne komprimeringsmetoden undersøker hver fil og velger kompresjonsalternativet mest sannsynlig for å gi de beste kompresjonsresultatene.

Q2: Jeg brukte WinZip til å beskytte en mappe med filer med et passord, men listen over filer kan fortsatt vises. Hvorfor?
A2: Selv om filene eller mappen er kryptert, kan filnavnene fortsatt vises (men ikke filinnholdet). Av denne grunn anbefaler vi at du unngår å bruke konfidensiell informasjon i fil- eller mappens navn. For eksempel, unngå bruk av kontonumre eller ID-numre (for eksempel et sosialt forsikringsnummer) i fil- eller mappens navn.
Finn ut mer
Skjul
3,6
98 581 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn …

Dette er nytt

*NEW* access your mobile files from PC
*NEW* add your files to WinZip Favorites
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
14. april 2020
Størrelse
32M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
5.2
Krever Android
4.0 og nyere
Egnethet
Produkter i appen
USD 0,99–USD 9,99 per vare
Tillatelser
Levert av
WinZip Computing
Utvikler
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2020 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.