WinZip – Zip UnZip Tool

Conține anunțuri
·
Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

WinZip, the world's #1 zip and unzip utility, makes it easy to create, extract and share zip files on your Android device! Compress files for easier sharing and storage, and stretch your data and storage limits. Open and save compressed files, whether they're attached to an incoming email, downloaded from a web page or opened from an SD memory card. Add available banking-level encryption for peace-of-mind security and direct Google Drive and Dropbox access for files, photos, and videos that you want to save in the cloud.

What can you do with WinZip?
● Create Zip and Zipx files
● Unzip Zip, Zipx, 7z, RAR, and CBZ files
● Email Zip and Zipx files
● View Zip files that include supported image, text, and Web files directly in the WinZip app
● Open other popular file formats with third-party app integration
● Open encrypted Zip and 7z files (including AES 128- and 256-bit) to review sensitive material safely while on the go
● Easily navigate and manage files on your phone or your phone’s SD card
● Automatically unzip and install Android apps (.apk files) delivered as Zip files from Google Play, the Amazon Appstore and Samsung App Store
● Improve MP3 lossless compression by 15-20% on average or more by using the Zipx format
● Save space with smart photo tools that scan your local photo folder and identify duplicates, poor quality and large files that you can review and delete
What’s in the Premium version (purchase)?
● Encryption: Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
● Ad-free email (Zip & email) and unzipping—no ads or delays
● Cloud integration (such as Google Drive and Dropbox) for easy access to the latest versions of your files on your computer (WinZip 21) or Android device.
File Support and Third Party Integration
WinZip for Android lets you view:
● Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
● Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
● Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
● Apk files (.apk)
● Comic book files (.cbz)
WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
● Word documents (.doc, .docx)
● Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
● PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
● PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 2.3, 3.x, 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.

Q3: Why does WinZip Android need permission to access "Device ID & call information" permission?
A3: This general access permission is used to better understand the device info when feedback is sent through email and for the WinZip app coordination and tracking with Google.
WinZip, lumi # 1 zip și unzip utilitate, îl face ușor de a crea, extrage și partaja fișiere zip de pe dispozitivul Android! Comprimați fișiere pentru a simplifica distribuirea și stocarea, și se întind limitele de date și de stocare. Deschide și salvează fișiere comprimate, indiferent dacă acestea sunt atașate la un e-mail primite, descărcate de pe o pagină web sau deschisă de la un card de memorie SD. Adauga criptare la nivel de servicii bancare disponibile pentru securitatea păcii de spirit și direct Google Drive și acces Dropbox pentru fișiere, fotografii și clipuri video pe care doriți să le salvați în nor.

Ce se poate face cu WinZip?
● Creați fișiere Zip și ZipX
● dezarhivării Zip, ZipX, 7z, fișiere RAR și CBZ
● Zip E-mail și fișiere ZipX
● Vizualizați fișiere Zip care includ imagini, text și fișiere Web acceptate direct în aplicația WinZip
● Deschideți alte formate de fișiere cu integrarea aplicațiilor terțe
● Zip criptate Deschideți și fișiere 7z (inclusiv AES și 256 de 128 biți) pentru a revizui materiale sensibile în condiții de siguranță în timpul deplasărilor
● să navigați și să gestionați fișierele de pe telefon sau cardul SD al telefonului cu ușurință
● unzip și să instaleze automat aplicații Android (fișiere .apk) livrate ca fișiere Zip din Google Play, Amazon AppStore și Samsung App Store
● Îmbunătățirea compresie fără pierderi MP3 cu 15-20%, în medie, mai mult sau utilizând formatul ZipX
● Economisiți spațiu cu instrumente foto inteligente care scanează dosarul foto locale și de a identifica duplicate, de slabă calitate și fișiere de mari dimensiuni pe care le puteți examina și șterge
Ce este în versiunea Premium (achiziție)?
● Criptare: Crearea și proteja fișierele Zip și ZipX cu criptare AES și 128 256 biți
● Ad-free e-mail (Zip & e-mail) și dezarhivarea-anunțuri sau întârzieri
● Integrarea Cloud (cum ar fi Google Drive și Dropbox) pentru un acces facil la cele mai recente versiuni ale fișierelor de pe computer (WinZip 21) sau un dispozitiv Android.
Fișier Integrare Partidul Asistență și al treilea
WinZip pentru Android vă permite să vizualizați:
● Fotografii și imagini (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
● Fișiere text (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, Cpp ,. c, .sql ,. proprietăți)
● Fișierele Web (htm, .html, .jsp, asp)
● Fișierele APK (.apk)
● Fișierele carte de benzi desenate (.cbz)
WinZip pentru Android vă permite să deschideți alte tipuri de fișiere populare în aplicații terțe părți:
● documente Word (.doc, .docx)
● foi de calcul Excel (.xls, .xlsx)
● prezentări PowerPoint (.ppt, .pptx)
● fișiere PDF (.pdf)

Cele mai populare Zip utilitate din lume, WinZip oferă aplicații pentru toate cele mai populare platforme din industrie, inclusiv Windows, Mac, iOS și Android.

Compatibil cu sistemele de operare Android 2.3, 3.x, 4,0, 4,1-4,3 (Jelly Bean), 4,4 (KitKat), 5,0 (Lollipop), 6,0 (Marshmallow).

WinZip pentru Android este disponibil acum ca aplicație engleză gratuit.

FAQ
Q1: Sunt folosind WinZip pentru a comprima JPEG-uri, dar dimensiunea nu a schimbat prea mult. De ce?
A1: Pentru a comprima fotografiile dvs. cât mai mult posibil, fără nici o pierdere de calitate foto, în setările aplicației, selectați ZipX (cea mai bună metodă). Această metodă de compresie analizează fiecare fișier și selectează opțiunea de compresie cel mai probabil de a furniza cele mai bune rezultate de compresie.

Q2: Am folosit WinZip pentru a proteja un dosar de fișiere cu o parolă, dar lista de fișiere pot fi vizualizate. De ce?
A2: Chiar dacă fișierele sau folderul este criptat, numele de fișiere pot fi încă vizualizate (dar nu și conținutul fișierului). Din acest motiv, vă recomandăm să evitați folosirea de informații confidențiale în numele de fișiere sau foldere. De exemplu, evitați utilizarea numerelor de cont sau numerele de identificare (cum ar fi un număr de asigurări sociale), în numele de fișiere sau foldere.

Q3: De ce are nevoie de WinZip Android permisiunea de a accesa "ID-ul dispozitivului & informații despre apel" permisiune?
A3: Această permisiune de acces general, este folosit pentru a înțelege mai bine informațiile dispozitivului atunci când feedback-ul este trimis prin e-mail și pentru coordonarea aplicației WinZip și de urmărire cu Google.
Afișați mai mult
3,9
93.947 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

1. Added ability to replace files with same name during copy.
2. Updated WinZip's menu items.
Afișați mai mult

Informații suplimentare

Actualizată
1 noiembrie 2018
Dimensiune
33M
Instalări
10.000.000+
Versiunea actuală
4.2.1
Necesită Android
2.3 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Produse în aplicație
0,99 USD – 1,99 USD per articol
Oferită de
WinZip Computing
Dezvoltator
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2018 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.