WinZip – Zip UnZip Tool

Conține anunțuri
·
Oferă achiziții în aplicație
Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?Traduceți descrierea înapoi în engleză (Statele Unite ale Americii)

Get the world’s #1 zip file opener on Android! Create Zip and Zipx files, extract files, encrypt, open Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA files, send large files by email, share to Dropbox and Google Drive.

WinZip makes it easy to handle major compressed types of files on your Android device!

Whether you receive a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file as an email attachment, or want to extract and view the contents of a Zip, Zipx, 7z, RAR or LHA file from the web, just “Open with WinZip”. Sharing files is safe and simple too, with direct integration with Dropbox and Google Drive.

Now you can:

• Connect directly to your Dropbox and Google Drive accounts to zip, unzip and share files
• Zip your cloud storage files, unzip files to your accounts, and create and save .zip and .zipx files to your accounts
• Send or copy links to your files in your cloud storage accounts
• Copy files from your cloud storage accounts and save them on your device
• Unzip major compressed file types, including .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z and LHA with just a tap
• Choose Zip or Zipx format to compress and email large files, photos and videos with ease
• Zip and share photos and videos from your device
• Use WinZip to access music files on your device and save them to your cloud accounts
• Protect your files before you save and share with powerful 128- or 256-bit AES encryption
• Open and save email attachments to your connected cloud storage accounts
• Easily view all images in a Zip file with the enhanced image viewer
• Browse your Photo Album and easily multi-select, zip and share photo collections
• Unzip and view most common file types, including: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx,.pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif, and more

Notes: These features are Premium only:
• Create and protect Zip and Zipx files with 128- and 256-bit AES encryption
• Immediate access to ‘Zip & email’ feature
• Direct integration of Google Drive and Dropbox cloud storage

WinZip for Android lets you view:
- Photos and images (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- Text files (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml,.css, .java, .cs, .h, .m,.cpp,.c,.sql,. properties)
- Web files (htm, .html,.jsp,.asp)
- Apk files (.apk)
- Comic book files (.cbz)

WinZip for Android lets you open other popular file types in third party apps:
- Word documents (.doc, .docx)
- Excel spreadsheets (.xls, .xlsx)
- PowerPoint presentations (.ppt, .pptx)
- PDF files (.pdf)

The world’s most popular Zip utility, WinZip offers apps for all of the industry’s most popular platforms including Windows, Mac, iOS and Android.

Compatible with Android operating systems 4.0, 4.1-4.3(Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip for Android is available now as a free English app.

FAQ
Q1: I am using WinZip to compress JPEGs, but the size didn’t change much. Why?
A1: In order to compress your photos as much as possible, without any loss of photo quality, in the app Settings, choose Zipx (Best Method). This compression method examines each file and selects the compression option most likely to supply the best compression results.

Q2: I used WinZip to protect a folder of files with a password, but the list of files can still be viewed. Why?
A2: Even though the files or folder is encrypted, the file names can still be viewed (but not the file content). For this reason, we recommend that you avoid using confidential information in file or folder names. For example, avoid using account numbers or ID numbers (such as a social insurance number) in file or folder names.
Obțineți deschizătorul de fișiere # zip din lume pe Android! Creați fișiere Zip și Zipx, extrageți fișiere, criptați, deschideți fișiere Zip, Zipx, 7z, RAR sau LHA, trimiteți fișiere mari prin e-mail, trimiteți-le în Dropbox și Google Drive.

WinZip facilitează gestionarea tipurilor de fișiere comprimate importante pe dispozitivul Android!

Fie că primiți un fișier Zip, Zipx, 7z, RAR sau LHA ca atașament la e-mail sau doriți să extrageți și să vizualizați conținutul unui fișier Zip, Zipx, 7z, RAR sau LHA de pe web, doar "Deschideți cu WinZip". Partajarea fișierelor este sigură și simplă, cu integrarea directă cu Dropbox și Google Drive.

Acum poti:

• Conectați-vă direct la conturile Dropbox și Google Drive pentru a zip, dezarhiva și partaja fișiere
• Completați fișierele de stocare în cloud, dezarhivați fișierele în conturi și creați și salvați fișierele .zip și .zipx în conturile dvs.
• Trimiteți sau copiați link-uri către fișierele din conturile de stocare în cloud
• Copiați fișierele din conturile de stocare în cloud și salvați-le pe dispozitiv
• Dezarhivați tipurile majore de fișiere comprimate, inclusiv .ZIP, .Zipx, .RAR, .7z și LHA cu doar o atingere
• Alegeți formatul Zip sau Zipx pentru a comprima și e-mail cu ușurință fișiere, fotografii și videoclipuri mari
• Zip și partajați fotografii și videoclipuri de pe dispozitiv
• Utilizați WinZip pentru a accesa fișierele muzicale de pe dispozitiv și a le salva în conturile dvs. de cloud
• Protejați-vă fișierele înainte de a le salva și a le partaja cu criptare puternică AES 128 sau 256 biți
• Deschideți și salvați atașamentele de e-mail la conturile de stocare a norului conectate
• Vizualizați cu ușurință toate imaginile dintr-un fișier Zip cu vizualizatorul îmbunătățit de imagini
• Răsfoiți albumul foto și colectați cu ușurință fotografii multiple, selectați și copiați fotografii
• Dezarhivați și vizualizați cele mai frecvente tipuri de fișiere, inclusiv: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpg, .png, .bmp, .gif, .tif și altele

Note: Aceste caracteristici sunt numai Premium:
• Creați și protejați fișierele Zip și Zipx cu criptare AES 128 și 256 biți
• Acces imediat la funcția "Zip & email"
• Integrarea directă a spațiului de stocare Google Drive și a spațiului de stocare Dropbox

WinZip pentru Android vă permite să vizualizați:
- Fotografii și imagini (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif)
- fișierele text (.rtf, .csv, .txt, .ini, .inf, .bat, .js, .log, .xml, .css, .java, .cs, .h, .m, .cpp ,. c, .sql, proprietăți)
- fișiere Web (htm, .html, .jsp, .asp)
- fișiere Apk (.apk)
- Fișiere de carte de benzi desenate (.cbz)

WinZip pentru Android vă permite să deschideți alte tipuri de fișiere populare în aplicații terță parte:
- Documente Word (.doc, .docx)
- Foi de calcul Excel (.xls, .xlsx)
- Prezentări PowerPoint (.ppt, .pptx)
- Fișiere PDF (.pdf)

Cel mai popular utilitar Zip din lume, WinZip oferă aplicații pentru toate platformele cele mai populare din industrie, inclusiv Windows, Mac, iOS și Android.

Compatibil cu sistemele de operare Android 4.0, 4.1-4.3 (Jelly Bean), 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6.0 (Marshmallow), 7.0 (Nougat), 8.0 (Oreo), 9.0 (Pie).

WinZip pentru Android este disponibil acum ca o aplicație gratuită engleză.

FAQ
Q1: Folosesc WinZip pentru a comprima JPEG-uri, dar dimensiunea nu sa schimbat prea mult. De ce?
A1: Pentru a comprima fotografiile cât mai mult posibil, fără a pierde calitatea fotografiei, în aplicația Setări, alegeți Zipx (metoda cea mai bună). Această metodă de comprimare examinează fiecare fișier și selectează opțiunea de comprimare cu cea mai mare probabilitate de a furniza cele mai bune rezultate de compresie.

Întrebarea 2: Am folosit WinZip pentru a proteja un dosar de fișiere cu o parolă, dar lista de fișiere poate fi vizualizată. De ce?
A2: Chiar dacă fișierele sau folderul sunt criptate, numele fișierelor pot fi vizualizate (dar nu conținutul fișierului). Din acest motiv, vă recomandăm să evitați utilizarea informațiilor confidențiale în numele fișierelor sau al dosarelor. De exemplu, evitați să utilizați numere de cont sau numere de identificare (cum ar fi un număr de asigurări sociale) în nume de fișiere sau de dosare.
Afișați mai mult
Restrângeți
3,9
94.798 în total
5
4
3
2
1
Se încarcă...

Ce este nou

NEW: Show thumbnail for images
Afișați mai mult
Restrângeți

Informații suplimentare

Actualizată
18 aprilie 2019
Dimensiune
33M
Instalări
10.000.000+
Versiunea actuală
4.2.3
Necesită Android
4.0 sau o versiune ulterioară
Evaluarea conținutului
Produse în aplicație
0,99 USD – 1,99 USD per articol
Oferită de
WinZip Computing
Dezvoltator
WinZip Computing Po Box 540 Mansfield CT - 06268
©2019 GoogleCondiții de utilizare a site-uluiConfidențialitateDezvoltatoriArtiștiDespre Google|Locația: Statele Unite ale AmericiiLimba: română
Achiziționând acest articol, faceți tranzacția cu Google Payments și acceptați Termenii și condițiile și Notificarea privind confidențialitatea Google Payments.