Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Thai

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะมาเป็นระยะเวลานาน รถประจำทางที่มีบริการอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งเส้นทางที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชน ความถี่ในการเดินรถไม่แน่นอน และไม่สามารถประมาณเวลาในการเดินทางได้จึงทำให้ประชาชนยังคงเลือกใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัด เทศบาลนครเชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ โดยโครงการฯได้ดําเนินการศึกษาและนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบรถประจําทางในเขตเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บมีการกําหนดเส้นทางตามความต้องการในการเดินทางของประชาชนเป็นหลัก กําหนดเวลาวิ่งที่สม่ําเสมอ รวมถึงการรับประกันให้กับผู้ประกอบการสร้างเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่
2) เพื่อสาธิตระบบการบริหารจัดการรถประจําทางเมืองเชียงใหม่และติดตามประเมินผลการสาธิตระบบ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อนําไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

ระบบกองทุนเน้นการบริหาร
องค์กรเครือข่าย
ระบบบริหาร ทั้งองค์กรบริหารการบริหารเส้นทาง และรถประจำทางสายย่อย

ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีการกําหนดเส้นทาง กําหนดการ เวลาในการเดินทางและราคาที่แน่นอน มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้นสภาพการจราจรในเมืองเชียงใหม่มีก ารจราจรติดขัดในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ของประชาชน ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงในด้านการขนส่งโดยปัญหาที่เกิ ดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีความต้องการการเดินทางในเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี หากละเลยปัญหานี้ไปในอนาคตจะยิ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจนย ากที่จะแก้ไขปัญหา ทําให้ชาวเชียงใหม่มีความต้องการระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ มากขึ้น โดยขณะนี้ได้เกิดกระแสของการพัฒนาระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้ น มีการประชุมหารือทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่หันมาให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาที่เ กิดขึ้น โดยจากผลการประชุมเฉพาะกลุ่มหลายครั้งระหว่างเทศบาลนครเชียงใ หม่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัดบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จํากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันผลักดันให้ เชียงใหม่มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งหากไม่รีบดําเนินการในขณะ นี้ ก็เป็นการยากที่จะเกิดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ในอนาคตต่อไป
As Chiang Mai, the economic hub of the region. And is a major tourist destination in the country. A shortage of public transport for a long time. The buses are available today are not sufficient to meet the needs of people. The route is not covered with the demand for public transport. The frequency of bus uncertainty And can not be estimated travel time and allow people still use personal cars and motorcycles.

The University Research by climate change and infrastructure with. Cooperative Chiang Mai Chiang Mai bus Limited. Office of Transport Chiang Mai and the public work together to resolve the problem. The project has continued to study and propose guidelines for the management of CSP in the city to be effective in providing a route the needs of the traveling public is. Timed runs on a regular basis. Including warranty providers to enhance the participation of all sectors involved a great deal and be fair to all parties.

1) to study and evaluate the performance of public transport in the city.
2) to demonstrate the CSP, the city administration and monitoring system demonstration.
3) to propose guidelines to improve public transportation services in Chiang Mai, and partnerships between government, private sector, and citizens in order to study the possibility of forming.

Funds focused on the management system
Enterprise Network
Management and organization management path. And small bus

    Currently, there is no public transport, the city has determined the path to define the travel time and the exact price. Effective This results in a greater use of the private car traffic in the city flourish. These traffic jams at rush hour caused inconvenience to the traveling public, causing a loss of energy in the transportation services regarding the girl. Up affecting more and more people involved because there is no need to travel in the city is increasing every year. If neglected problem in the future will impact more severe as the. Rather to tackle As a universal demand for public transportation in the city more by now, there was a steady stream of city transport development arose a meeting to discuss the agencies, both public and private. Educational institution Including the people of Thailand have recognized the importance of solving the problems which arise from the results of the meetings held by the group several times between Chiang Mai Province Chiang To? Office. Transport Chiang Mai Cooperative Chiang Mai bus transportation Mai Chai Pattana Public Company Limited and its Faculty of Engineering. University The meeting agreed that it was time for all parties to work together to push for. Chiang Mai has an efficient transport system, which if not immediately implemented now, it is difficult to take public transportation to the city that is effective in the future.
Read more
3.7
174 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

แก้ไขข้อบกพร่อง
Read more

Additional Information

Updated
July 23, 2016
Size
4.0M
Installs
10,000+
Current Version
1.3
Requires Android
4.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wisdom Lanna Co.,Ltd
Developer
43/1 Suthep sub-district, Muang Chiang Mai district, Chiang Mai 50200
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.