Visit Calendary

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

VisitCalendary to aplikacja umożliwiająca lekarzowi sprawne zarządzenie grafikiem wizyt w swoim gabinecie za pomocą komórki. VisitCalendary to również terminarz online, który ułatwi rejestracje Twoim pacjentom. Aplikacja sprawdza się zarówno w praktyce lekarskiej, jak i też w gabinecie fizjoterapeutycznym czy kosmetologicznym.

Aplikacja została stworzona aby zastąpić klasyczny papierowy kalendarz. Nie musisz otwierać laptopa. Potrzebujesz jedynie swoją komórkę, a aplikację uruchamiasz hasłem tak jak każdą inną aplikację w swoim telefonie. W każdej chwili możesz wejść do swojego grafiku z wizytami ze swojej komórki będąc w domu, w pracy czy też siedząc w samochodzie. Aplikacja pozwala nie tylko sprawdzić harmonogram pracy w danym dniu, ale również dodać pacjenta, zmienić kolejność wizyt, przesunąć lub też anulować wizytę.

VisitCalendary jest przeznaczony zarówno dla gabinetów jedno- jak i też wieloosobowych. System zawsze działa w dokładnie ten sam sposób. W gabinecie jednoosobowym do Twojego osobistego terminarza wizyt mają dostęp tylko dwie osoby – Ty oraz recepcjonistka. W obrębie swojego własnego kalendarza możesz m.in. potwierdzać rezerwacje, a także samemu zapisywać pacjentów na kolejne wizyty. Oczywiście te same zadania może wykonać również Twoja asystentka. Jeśli rejestracja zapisze Ci pacjenta na dany termin, widzisz to automatycznie w swoim harmonogramie w komórce i wiesz jakie jeszcze terminy zostały do Twojej dyspozycji. W przypadku gabinetów wieloosobowych VisitCalendar działa w zbliżony sposób – tutaj również każdy ze specjalistów ma pełen dostęp do swojego kalendarza, z kolei recepcjonistka może zarządzać wszystkimi terminarzami. Jedyna różnica polega na tym, że wizyty potwierdza wyłącznie asystentka. Mając swój własny gabinet jak i pracując w innym miejscu przy pomocy aplikacji VisitCalendary obsługujesz swój prywatny gabinet, jak również masz wygodny podgląd wizyt w innym gabinecie wieloosobowym.

VisitCalendary to również rejestracja online dla Twoich pacjentów. Aplikacja ma funkcję, która umożliwia zaimplementować na stronę internetową gabinetu odnośnika, który umożliwia pacjentowi rejestrację online. Na Twojej stronie internetowej pojawi się specjalna ikonka – po jej kliknięciu, pacjent zainteresowany wizytą będzie mógł sprawdzić najbliższe wolne terminy w Twoim grafiku oraz w prosty sposób zapisać się do Ciebie na konsultację z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. W tym celu będzie musiał podać tylko swoje podstawowe dane oraz adres e-mail. Następnie Ty (i lub uprawniona do tego recepcjonistka) dostaniesz powiadomienie o umówionej wizycie – teraz wystarczy ją tylko zaakceptować, a pacjent na podaną przez siebie skrzynkę elektroniczną otrzyma potwierdzenie swojej wizyty wraz z opcją jej przesunięcia lub rezygnacji. Dzięki VisitCalendary Twoja rejestracja jest czynna 24 godz na dobę.

Aplikacja jest przez cały okres działania bezpłatna. Załaduj ją i sprawdź.
VisitCalendary is an application enabling the doctor to efficiently manage the schedule of visits to his office using a mobile phone. VisitCalendary is also an online diary that will facilitate registration for your patients. The application works well in medical practice as well as in a physiotherapy or cosmetology office.

The application was created to replace the classic paper calendar. You don't have to open your laptop. All you need is your mobile phone, and you run the application with a password just like any other application on your phone. At any time you can enter your schedule with visits from your cell while at home, at work or sitting in the car. The application not only allows you to check the work schedule for a given day, but also to add a patient, change the order of visits, move or cancel the visit.

VisitCalendary is designed for both single and multi-person rooms. The system always works in exactly the same way. In a single room, only two people have access to your personal appointment planner - you and the receptionist. Within your own calendar, you can, among others confirm reservations and also save patients for subsequent visits. Of course, your assistant can also perform the same tasks. If the registration saves you on a given date, you can see it automatically in your schedule in the cell and you know what other dates are at your disposal. In the case of multi-person offices, VisitCalendar works in a similar way - here also each of the specialists has full access to their calendar, while the receptionist can manage all appointments. The only difference is that the visits are confirmed only by the assistant. Having your own office and working in another place using the VisitCalendary application, you operate your private office, as well as you can conveniently view visits to another multi-person office.

VisitCalendary is also an online registration for your patients. The application has a function that allows you to implement a link office on the website, which allows the patient to register online. A special icon will appear on your website - after clicking on it, the patient interested in the visit will be able to check the nearest available dates in your schedule and easily subscribe to you for consultation from any device with internet access. For this purpose, he will only need to provide his basic data and email address. Then you (and the receptionist authorized to do so) will receive a notification about the appointment - now you only need to accept it and the patient will receive confirmation of their visit with the option of postponing or resigning to their provided e-mail account. Thanks to VisitCalendary, your registration is open 24 hours a day.

The application is free for the entire period of operation. Load it and check it.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Visit Calendary
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 20, 2020
Size
37M
Installs
10+
Current Version
2.1
Requires Android
4.2 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Rafał Bogacki&WLC
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.