FilmoraGo - Free Video Editor

Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Vương quốc Anh)

A pretty powerful video editor application, which will not stamp a watermark or place a time limit on your clip. With FilmoraGo, making video with music and effects, FilmoraGo helps you make funny videos and relive your memories anywhere. And your amazing video could be easily shared to your friends on Youtube, Instagram, Facebook, WhatsAPP .ect
---------------------------------------------------------
FilmoraGo IN 3 EASY STEPS
[1] Select - Photos and videos from gallery, albums, Facebook, or Instagram.
[2] Create - Pick a Theme, add your favorite Music, Filters, Titles and even Transitions.
[3] Share - Save to your gallery, or instantly share on Instagram, Facebook, Vimeo, WhatsApp, YouTube, or Email.

---------------------------------------------------------

FilmoraGo Key Features
Mix PHOTO & VIDEO: Fully featured video studio right in your pocket
• Import photo and video clips
• Preview clips in Real-time
• Supports imports from social networking like Facebook and Instagram

ONE CLICK AMAZINGNESS: Awesome template and effects with a Touch
• Choose from stylish themes of FilmoraGo
MUSIC: Find The Perfect Soundtrack or start lip syncing!
• Add music from FilmoraGo’s library of licensed songs
• Use music from your own device

EXPORTED TO FIT POPULAR RATIOS
• Square: most popular 1:1 for Instagram
• Cinema: classic 16:9 for Youtube

ALL-IN-ONE VIDEO EDITOR
• Play in reverse: create reverse video that looks like a magic trick.
• Slow down & Speed up: create Multiple Fast or Slow Motions in the Same Video!
• Transitions: classic transitions such as Dissolve, Wipe, Split, Shutter and Zoom out to combine multiple pictures and videos seamlessly
• Overlays & Filters: surprise your friends with sensational movie effects created from your videos and photos
• Full functional Text & Titles: create beautiful animated messages with the help of our text & titles library. You can customize the color, size, font and position. Additionally you can change the motion and timeline of the title, and even add multiple titles as you want.
• Elements: take your video to the next level by adding impressive Still and Motion Graphics
• All editing operations can be instantly previewed in WYSIWYG way

PROFESSIONAL EDITING TOOLS
• Reverse play, Trim by Duration, Slow/Fast motion editor, Duplicate, Mute, Rotate, Delete

IN-APP EFFECTS STORE
• Free download new effects, including Filter, overlay and element.
• Share to download featured effects
• In-app purchases: Remove logo

SAVE AND SHARE
• Export HD videos to your gallery at any time
• Share your works of art to Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Vimeo, Tumblr and Email etc.

INTERNATIONAL LANGUAGE SUPPORT
• FilmoraGo offers support in: English, German, Italian, Turkish, Japanese, Korean, Arabic, Russian, Portuguese, Spanish, French, and Chinese (Traditional and simplified)

---------------------------------------------------------

Any suggestion or feedback will be appreciated.

Please contact us below.
Filmora@wondershare.com.
http://support.wondershare.com
https://www.facebook.com/filmoravideoeditor
https://www.instagram.com/filmorago/
https://www.youtube.com/c/filmorawondershare

If you love this app, please help us and leave a review!
Một ứng dụng biên tập video khá mạnh mẽ, sẽ không đóng dấu watermark hoặc đặt một giới hạn thời gian vào clip của bạn. Với FilmoraGo, làm cho video với âm nhạc và hiệu ứng, FilmoraGo giúp bạn thực hiện các video hài hước và sống lại những kỷ niệm của bạn ở bất cứ đâu. Và video tuyệt vời của bạn có thể dễ dàng chia sẻ cho bạn bè của bạn trên Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp .ect
-------------------------------------------------- -------
FilmoraGo TRONG 3 BƯỚC EASY
[1] Chọn - Hình ảnh và video từ thư viện, album, Facebook hoặc Instagram.
[2] Tạo - Chọn một chủ đề, thêm yêu thích âm nhạc, Bộ lọc, tựa đề của bạn và thậm chí chuyển tiếp.
[3] Chia sẻ - Lưu vào bộ sưu tập của bạn, hoặc ngay lập tức chia sẻ trên Instagram, Facebook, Vimeo, WhatsApp, YouTube, hoặc Email.

-------------------------------------------------- -------

Các tính năng chính FilmoraGo
Mix PHOTO & VIDEO: đặc trưng đầy đủ phòng thu video ngay trong túi của bạn
• ảnh nhập khẩu và video clip
• clip Preview trong thời gian thực
• Hỗ trợ nhập khẩu từ các mạng xã hội như Facebook và Instagram

ONE CLICK AMAZINGNESS: Mẫu Awesome và hiệu ứng với một Touch
• Chọn từ các chủ đề thời trang của FilmoraGo
MUSIC: Tìm The Perfect Soundtrack hoặc bắt đầu hát nhép!
• Thêm nhạc từ thư viện bài hát được cấp phép FilmoraGo của
• Sử dụng âm nhạc từ thiết bị của riêng bạn

XUẤT KHẨU SANG FIT TỶ LỆ POPULAR
• Quảng trường: phổ biến nhất là 1: 1 cho Instagram
• Cinema: cổ điển 16: 9 cho Youtube

ALL-IN-ONE Video EDITOR
• Chơi ngược lại: tạo video đảo trông giống như một trò ảo thuật.
• Làm chậm và tăng tốc độ lên: tạo Nhiều Motions nhanh hay chậm trong Cùng Video!
• Sự chuyển tiếp: chuyển kinh điển như: Hoà tan, Wipe, Split, Shutter và Thu nhỏ để kết hợp nhiều hình ảnh và video liên tục
• Lớp phủ & Bộ lọc: ngạc nhiên bạn bè của bạn với các hiệu ứng phim giật gân tạo từ các video và hình ảnh của bạn
• chức năng toàn văn nội dung & Titles: tạo động thư xinh đẹp với sự giúp đỡ của thư viện văn bản và danh hiệu của chúng tôi. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước, font chữ và vị trí. Ngoài ra bạn có thể thay đổi các chuyển động và thời gian của tiêu đề, và thậm chí thêm nhiều danh hiệu như bạn muốn.
• Các yếu tố: đưa video của bạn để cấp độ tiếp theo bằng cách thêm ấn tượng Still và chuyển động đồ họa
• Tất cả các hoạt động chỉnh sửa có thể ngay lập tức xem trước trong WYSIWYG cách

CHUYÊN SOẠN CÔNG CỤ
• Xếp chơi, Trim của Thời gian, Slow / Fast biên tập chuyển động, trùng lặp, Mute, Xoay, Xóa

IN-APP TÁC CỬA HÀNG
• Miễn phí tải về các hiệu ứng mới, bao gồm cả bộ lọc, lớp phủ và yếu tố.
• Chia sẻ lên tải các hiệu ứng đặc sắc
• Trong ứng dụng mua hàng: Di chuyển biểu tượng

LƯU VÀ CHIA SẺ
• Xuất khẩu HD video vào bộ sưu tập của bạn bất cứ lúc nào
• Chia sẻ công việc của nghệ thuật vào Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Vimeo, Tumblr và Email, vv

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ
• FilmoraGo cung cấp hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, và Trung Quốc (truyền thống và giản thể)

-------------------------------------------------- -------

Bất kỳ đề nghị hoặc thông tin phản hồi sẽ được đánh giá cao.

Hãy liên hệ với chúng tôi dưới đây.
Filmora@wondershare.com.
http://support.wondershare.com
https://www.facebook.com/filmoravideoeditor
https://www.instagram.com/filmorago/
https://www.youtube.com/c/filmorawondershare

Nếu bạn thích ứng dụng này, xin vui lòng giúp chúng tôi và để lại bình luận!
Đọc thêm
Thu gọn
4,1
Tổng 345.044
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

V3.1.4 What's new:
1. Fixed the privacy policy splash screen issues for some devices;
2. Bug fixes and improvements ;
Đọc thêm
Thu gọn

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
6 tháng 6, 2018
Kích thước
35M
Lượt cài đặt
10.000.000+
Phiên bản hiện tại
3.1.4
Cần có Android
4.2 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Chia sẻ vị trí, Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 7,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Wondershare Software (H.K.) Co., Ltd.
Nhà phát triển
FLAT/RM 901, 9/F FINANCE BUILDING, 245 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.