Matglad - Helt Enkelt

5K+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

MatGlad - helt enkelt
Med hjälp av bilder, filmsekvenser och talstöd stöttar appen MatGlad - helt enkelt användaren genom hela matlagningen. Den hjälper många med lässvårigheter att bli mera självständiga i sin vardag. Appen MatGlad - helt enkelt är helt självinstruerande och gör matlagningen smidigare.
MatGlad - helt enkelt, ger nya möjligheter att följa ett recept jämfört med en vanlig kokbok och leder användaren genom matlagningen på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Tydliga bilder och symboler, smarta recept upplagda i korta filmsekvenser steg för steg tillsammans med tal, bidrar till att ge matlust och matglädje. Personer som inte kunnat laga mat tidigare får ett hjälpmedel som gör att de nu kan det. Och att lyckas i köket för med sig så mycket annat också, som ökat självförtroende.
MatGlad – helt enkelt är förpackad i en modern, tilltalande och användavänlig form i linje med ”Design för alla”. Man får lust att laga mat när man ser de härliga, aptitretande matbilderna i kombination med de lättförståeliga, pedagogiska recepten. Varje recept består av en hel måltid där både huvudrätt och tillbehör lagas så att de blir klara samtidigt.
Hushållningssällskapet Västs matkonsulter har tillsammans med sakkunniga inom mat- och funktionsnedsättning samt representanter från LSS-verksamheten i Alingsås Kommun och Borås Stad tagit fram och bearbetat de recept som ingår i MatGlad - helt enkelt.
Hushållningssällskapet Väst äger MatGlad - helt enkelt och har det övergripande ansvaret. MatGlad - helt enkelt har bearbetats i samarbete med föreningarna FUB, Grunden Media, Primacura Media och boende på servicebostäder i Alingsås Kommun och Borås Stad.
Framgångsfaktorer - MatGlad - helt enkelt:
En optimal idé, där behovet är mycket stort.
Förankringen ute i verksamheten har fungerat och efterfrågan har styrt arbetet.
Ett innovativt koncept som har involverat såväl ny teknik som nya sätt att tänka.
En enkel pedagogik presenteras i en modern design.
Användarna har i högsta grad varit delaktiga, bland annat genom en väl fungerande testverksamhet och en referensgrupp som löpande har kommit med konkreta förbättringsförslag.

MatGlad - helt enkelt, styrgrupp: • Hushållningssällskapet Väst: Margareta Frost-Johansson och Eleonor Schütt • Borås Stad: Birgitta Toll • Alingsås Kommun: Lotta Persson • KOM design: Per Fång • Wopii development: Niklas Meyersson och Hjalmar Lindskog.
För delaktighet och för att få kunskap om vad målgruppen anser om appen Matglad - helt enkelt har en extern utvärderare anlitats. Anita Boij, forskare och utredare från företaget Vetamera Boij AB, har följt processen och sammanställt resultat från enkätundersökningar och observationer. Under utvecklingen av MatGlad - helt enkelt, har appen testats av testpar i Alingsås kommun och Borås stad. Även elever på gymnasiesärskolan i Alingsås har varit med och testat och utvecklat recepten.
MatGlad - helt enkelt har finansierats genom en vinst i Post- och Telestyrelsens innovationstävling med temat ”Förenkla för föräldrar”.
Läs mer om MatGlad - helt enkelt och MatGlad på www.matglad.nu
För mer information om Matglad - helt enkelt
Kontakta Margareta Frost-Johansson, projektledare, Hushållningssällskapet Väst,
telefon 0521 - 72 55 60.
www.hushallningssallskapet.se/vast
Updated on
Mar 28, 2017

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

Första versionen