Matglad - Helt Enkelt

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

MatGlad - helt enkelt
Med hjälp av bilder, filmsekvenser och talstöd stöttar appen MatGlad - helt enkelt användaren genom hela matlagningen. Den hjälper många med lässvårigheter att bli mera självständiga i sin vardag. Appen MatGlad - helt enkelt är helt självinstruerande och gör matlagningen smidigare.
MatGlad - helt enkelt, ger nya möjligheter att följa ett recept jämfört med en vanlig kokbok och leder användaren genom matlagningen på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Tydliga bilder och symboler, smarta recept upplagda i korta filmsekvenser steg för steg tillsammans med tal, bidrar till att ge matlust och matglädje. Personer som inte kunnat laga mat tidigare får ett hjälpmedel som gör att de nu kan det. Och att lyckas i köket för med sig så mycket annat också, som ökat självförtroende.
MatGlad – helt enkelt är förpackad i en modern, tilltalande och användavänlig form i linje med ”Design för alla”. Man får lust att laga mat när man ser de härliga, aptitretande matbilderna i kombination med de lättförståeliga, pedagogiska recepten. Varje recept består av en hel måltid där både huvudrätt och tillbehör lagas så att de blir klara samtidigt.
Hushållningssällskapet Västs matkonsulter har tillsammans med sakkunniga inom mat- och funktionsnedsättning samt representanter från LSS-verksamheten i Alingsås Kommun och Borås Stad tagit fram och bearbetat de recept som ingår i MatGlad - helt enkelt.
Hushållningssällskapet Väst äger MatGlad - helt enkelt och har det övergripande ansvaret. MatGlad - helt enkelt har bearbetats i samarbete med föreningarna FUB, Grunden Media, Primacura Media och boende på servicebostäder i Alingsås Kommun och Borås Stad.
Framgångsfaktorer - MatGlad - helt enkelt:
En optimal idé, där behovet är mycket stort.
Förankringen ute i verksamheten har fungerat och efterfrågan har styrt arbetet.
Ett innovativt koncept som har involverat såväl ny teknik som nya sätt att tänka.
En enkel pedagogik presenteras i en modern design.
Användarna har i högsta grad varit delaktiga, bland annat genom en väl fungerande testverksamhet och en referensgrupp som löpande har kommit med konkreta förbättringsförslag.

MatGlad - helt enkelt, styrgrupp: • Hushållningssällskapet Väst: Margareta Frost-Johansson och Eleonor Schütt • Borås Stad: Birgitta Toll • Alingsås Kommun: Lotta Persson • KOM design: Per Fång • Wopii development: Niklas Meyersson och Hjalmar Lindskog.
För delaktighet och för att få kunskap om vad målgruppen anser om appen Matglad - helt enkelt har en extern utvärderare anlitats. Anita Boij, forskare och utredare från företaget Vetamera Boij AB, har följt processen och sammanställt resultat från enkätundersökningar och observationer. Under utvecklingen av MatGlad - helt enkelt, har appen testats av testpar i Alingsås kommun och Borås stad. Även elever på gymnasiesärskolan i Alingsås har varit med och testat och utvecklat recepten.
MatGlad - helt enkelt har finansierats genom en vinst i Post- och Telestyrelsens innovationstävling med temat ”Förenkla för föräldrar”.
Läs mer om MatGlad - helt enkelt och MatGlad på www.matglad.nu
För mer information om Matglad - helt enkelt
Kontakta Margareta Frost-Johansson, projektledare, Hushållningssällskapet Väst,
telefon 0521 - 72 55 60.
www.hushallningssallskapet.se/vast
APPETITE - simply
With the help of images, movie clips and voice support support app APPETITE - simply the user through the entire cooking. It helps a lot with reading disabilities to become more independent in their daily lives. The app APPETITE - simply is quite intuitive and makes cooking easier.
APPETITE - quite simply, gives new opportunities to follow a recipe compared to a regular cookbook and guide the user through the cooking in a simple and educational way. Clear pictures and symbols, smart recipes Listed in short video sequences step by step along with the speech, helping to give the appetite and enjoyment of food. People who are not able to cook already receiving a tool that enables them to now it can. And to succeed in the kitchen with so many other things, which increased self-confidence.
APPETITE - simply is packaged in a modern, attractive and friendly using the form in line with the "Design for All". You get the urge to cook when you see the beautiful, appetizing matbilderna combined with the easy to understand, teaching recipes. Each recipe consists of a full meal where both main dish and accessories repaired so they will be ready at the same time.
Hushållningssällskapet West matkonsulter, together with experts in food and disability, as well as representatives from the LSS operations in Alingsås Municipality and the City of Borås has developed and processed the recipes included in APPETITE - simply.
Hushållningssällskapet West owns APPETITE - simply and has overall responsibility. APPETITE - simply processed in cooperation with unions FUB, foundation Media, Primacura Media and accommodation in service flats in Alingsås Municipality and the City of Borås.
Success factors - APPETITE - simply:
An optimal idea, where the need is very great.
The anchor out in the business worked and demand-driven work.
An innovative concept that has involved both new technologies and new ways of thinking.
A simple pedagogy presented in a contemporary design.
Users have been highly involved, including the smooth functioning of testing and a reference group that regularly has come up with concrete proposals for improvement.

APPETITE - simply, steering committee: • Hushållningssällskapet West: Margareta Frost-Johansson and Eleonor Schütt • Boras City: Birgitta Toll • Alingsås Municipality: Lotta Persson • COM design: Per Prisoner • Wopii development: Niklas Meyersson and Hjalmar Lindskog.
For participation and to get knowledge about what the target audience think about the app APPETITE - simply have an external evaluator hired. Anita Boij, researchers and investigators from the company to find out more Boij AB, has followed the process and compiled the results from the surveys and observations. During the development of APPETITE - simply, the app has been tested by the test pair in Alingsås and Borås town. Even students in upper secondary school in Alingsås has been involved in testing and developing recipes.
APPETITE - simply have been financed by a gain in the Swedish Post and Telecom Agency's Innovation Competition with the theme "Simplify for parents".
Read more about APPETITE - simply and apetite on www.matglad.nu
For more information about APPETITE - simply
Contact Margareta Frost-Johansson, project, Hushållningssällskapet West,
telephone 0521-72 55 60th
www.hushallningssallskapet.se/vast
Read more
Collapse
4.3
12 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Första versionen
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
March 28, 2017
Size
59M
Installs
1,000+
Current Version
1.0.3
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wopii Development
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.