Minilobes - Räknetornet

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Allmän beskrivning
Minilobes behöver hjälp med att bygga räknetornet! Hjälp Minilobes att lära sig räkna och förstå svåra ord för att bygga ett torn som når ända till himlen.

En berättarröst guidar och ger feedback på ett lekfullt sätt för att träna och i steg lära sig räkna upp till 20, talförståelse och inledande matematiska begrepp.

Innehåll och principer
När du klarar minispelen hjälper du Minilobes att bygga och utsmycka Räknetornet. Träna och öva tillräckligt mycket så du klarar finalbanan på varje våning för att hjälpa Minilobes att bygga Räknetornet ända upp till himlen.

Räknetornet innehåller:
- Innehåll som grundar sig på tidig matematik inlärning i åldern 3-7 år.
- Övningar ”minispel” med syfte att träna inledande taluppfattning och matematiska begrepp så som exempelvis få-många, lite-mycket, inga-alla och likadan-annorlunda. Svårighetsgraden ökar gradvis under spelets gång.
- 8 nivåer (våningar) där varje nivå innehåller 4-5 minispel samt en avslutande ”finalbana”. Sammanlagt består spelet av 46 minispel.
- Minispelen består av en övningsdel som sedan övergår i en tidsutsatt utmaningsdel. Utmaningsdelen består av cirka 6-10 uppgifter. För att kunna ta sig till finalbanan på varje våning behövs ett visst antal rätt på minispelens.
- Finalbanan på varje våning består av 12 uppgifter och är sammansatt av en blandning av uppgifterna från minispelen på respektive våning. För att ta sig vidare till nästa våning behövs 10 av 12 uppgifter besvaras korrekt under utsatt tid.
- Övergripande berättelse (narrativ) där karaktärerna Minilobes behöver hjälp med att lära sig räkna och förstå matematiska begrepp för att kunna bygga och utsmycka Räknetornet.
- Feedback/återkoppling på svar ges både som korrigerande (rätt/fel) men även som mer informativ där spelaren får ledtrådar kring hur de kan rätta sina svar.
- Rapportdel: Här kan förälder eller lärare få en överblick/sammanställning i hur spelaren har klarat respektive övning i spelet.
- Tre användarkonton som även går att radera för att kunna spela spelet från början igen.
- Figurerna Minilobes och djur
- Fina illustrationer och bakgrundsmusik
- Pedagogiska scenarior som tränar inledande matematiska färdigheter. Lära sig räkna i steg 1-5, 1-10 och upp till 20. Lära sig känna igen siffror och tal utifrån lyssna och i skrift. Lära sig räkna i grupper om 2. Lära sig inledande matematiska begrepp så som få-många fler-färre, lite-mycket, likadan-annorlunda, alla-inga, kort-lång, hög-låg, smal-bred, lätt-tung, inuti-utanför, över-under och mittemellan, större än – mindre än och höger-vänster. Inledande geometriska former och färger.
- Minilobes Räknetornet kan bidra till att nå mål enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, enligt kapitel 2.2 och för Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11, revidierad 2015.
- Barnvänligt gränssnitt
- Ingen reklam från tredje part
- Inga köp inuti appen
- Avsett för barn i åldern 3-7 år.
- Applikationen finns på svenska.
- Ytterligare information om innehållet finns på vår hemsida www.whaleonthemoon.se

Keep up to date and in touch:
Visit us: www.whaleonthemoon.se
Like us: facebook.com/whaleonthemoon
Follow us: instagram.com/whaleonthemoon
Mail us: support@whaleonthemoon.com

Privacy Policy
Privacy is an issue that we take very seriously. Our privacy policy is available at: whaleonthemoon.com/privacy

About Whale on the Moon
Whale on the Moon is a digital project run by the company Psykolog- och Lakartjanst i Karlshamn AB in Sweden. Our goal is to provide children with high-quality learning games for the benefit of their education and development. We strive to provide inclusive games that do not discriminate any child because of learning disabilities, gender or ethnic and social background. We believe that every child is able to learn if they are given the right opportunities. We produce safe games that do not have any third-party advertising or in-app purchase.
General description
Minilobes need help to build räknetornet! Help Minilobes to learn to count and understand difficult words to build a tower that reaches to heaven.

A voiceover guides and provides feedback in a playful way to practice and in step learn to count up to 20, speech understanding and initial mathematical concepts.

Content and principles
When you complete the mini-games help you Minilobes to build and decorate Räknetornet. Practice and practice enough so you can handle the final track on each floor to help Minilobes building Räknetornet up to heaven.

Räknetornet contains:
- Content based on early mathematics learning in the age of 3-7 years.
- Exercises "mini-games" with a view to train initial understanding of numbers and mathematical concepts as such get-many, little-much, no-all and like-different. The difficulty level increases gradually during the game.
- 8 levels (floors), where each level contains 4-5 mini-games, and a final "final track". In total the game consists of 46 mini-games.
- Mini games consist of a övningsdel which then turns into a time exposed utmaningsdel. Challenge part consists of approximately 6-10 data. To get to the final track on each floor needed a certain number right at the mini games.
- The final track on each floor consists of 12 tasks and is composed of a mixture of data from mini-games on each floor. To make it through to the next floor needed 10 of 12 data is answered correctly over time.
- Overall narrative (narrative) where the characters Minilobes need help to learn to count and understand mathematical concepts to build and decorate Räknetornet.
- Feedback / feedback on the answers given both corrective (right / wrong) but also as a more informative which players get clues about how they can correct their answers.
- Report part: Here parent or teacher to get an overview / summary of how the player has passed each element of the game.
- Three user also can be erased in order to play the game from the beginning.
- Figures Minilobes and animals
- Beautiful illustrations and background music
- Educational scenarios that train introductory math skills. Learning to count in steps 1-5, 1-10 and up to 20. Learn to recognize numbers and figures based on listening and writing. Learning to count in groups of 2. Learning introductory mathematical concepts such as get-many more-less, a little-much the same-different, all-no, short-long, high-low, narrow-wide light-heavy, inside-outside, over-under and in between, greater than - less than and right-left. Initial geometric shapes and colors.
- Minilobes Räknetornet can contribute to achieving the objectives under Curriculum for preschool Lpfö 98, revised in 2010, according to Chapter 2.2 and the Curriculum for primary schools, pre-school class and the leisure Lgr 11, revidierad 2015.
- Child-friendly interface
- No advertising from third parties
- No purchase inside the app
- Intended for children aged 3-7 years.
- The application is available in Swedish.
- Additional information about the content available on our website www.whaleonthemoon.se

Keep up to date and in touch:
Visit us: www.whaleonthemoon.se
Like us: facebook.com/whaleonthemoon
Follow us: instagram.com/whaleonthemoon
Mail us: support@whaleonthemoon.com

Privacy Policy
Privacy is an issue That we take very seriously. Our privacy policy is available at: whaleonthemoon.com/privacy

About Whale on the Moon
Whale on the Moon is a digital project run by the company psychologists and medical service in Karlshamn AB in Sweden. Our Goal is to Provide Children with high-quality learning games for the Benefit of Their education and development. We Strive to Provide inclusive games That do not discriminate any child Because of Learning Disabilities, gender or ethnic and social background. We Believe That Every Child is Able to learn if They are given the right opportunities. We produce safe games That do not have any third-party advertising or in-app purchase.
Read more
Collapse
4.5
17 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Val för att dölja och visa tidsmätaren
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 29, 2016
Size
62M
Installs
10,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Whale on the Moon
Developer
Psykolog- och Läkartjänst AB Dalgången 20 374 37 Karlshamn
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.