Wowers

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

Wowers to serwis internetowy z ogłoszeniami freelanserów beauty oraz aplikacja mobilna automatyzująca procesy pracy w przypadku specjalistów, a w przypadku klientów, daje możliwość rezerwacji usług on-line 24/7 oraz wiele więcej. Przyłącz się do rewolucji i rozwijaj Wowersa razem z nami!

- Co zyskujesz pobierając darmową aplikację jako specjalista:

Chcemy ułatwić Ci kawałek życia.
Planujemy konkretnie zamieszać w branży i kompletnie zmienić reguły. Jak w sporcie czy sztuce, tak i tutaj powinny liczyć się umiejętności, a najlepsi zasługują na fejm no i oczywiście pieniądze. Pora zrzucić łańcuchy zobowiązań, a czas dołączyć do Wowers Gangu. Jak to zrobić?

1. Ogarnij jak ogarnia Wowers
Marysia pisze na insta, Kasia na fejsie a Maryla dzwoni i pisze maile? - brzmi trochę jak tekst piosenki, w której główny bohater będzie miał zaraz jakieś kłopoty. Dlatego, jest Wowers, a w nim m.in. galeria twoich prac, komunikator i kalendarz, żeby ogarnąć to wszystko w jednym miejscu. Za każdym razem, gdy ktoś się z Tobą kontaktuje, wysyłasz go do Wowersa, gdzie w łatwy sposób w Twoim kalendarzu może wybrać sobie czas i miejsce spotkania, albo Ty go tam zapisujesz, tylko teraz kalendarz będziesz mieć zawsze przy sobie - w swoim telefonie!

2. Już nie stracisz klienta
System wysyła powiadomienie, a także przypomnienie o wizycie, zarówno Tobie, jak i klientowi, automatyczne powiadomienia zredukują ilość zapomnianych wizyt nawet o 70%! Koniec z esemesowaniem... no i możesz wyrzucić papierowy kalendarz, którego i tak zapominasz przy sobie nosić, przez co tracisz klientów, nie wiedząc kiedy masz wolne terminy prawda?

3. Bądź w temacie
Wowers jest robiony przez ludzi takich jak Ty dla ludzi takich jak Ty, nie ma to być kolejny portal z ogłoszeniami. Na Wowersie działasz z ludźmi z branży i pokazujesz się osobom szukającym usług w temacie.

4. Całodobowa rezerwacja online
Wowers to Twój wirtualny recepcjonista, dostępny dla klientów 24/7. Dzięki całodobowej rezerwacji online Twój kalendarz sam będzie zapełniał się wizytami. Spraw by Twój biznes działał na autopilocie, a Ty zyskaj czas.

5. Konfiguracja usług
Aplikacja pozwala na konfigurowanie listy usług zgodnie z Twoimi potrzebami. Podział na kategorie oraz możliwość przypisania do niej indywidualnego czasu trwania oraz ceny.

6. Możesz korzystać pracując w swoim domu, mobilnie lub w salonie
Przyjmujesz klientów u siebie, odwiedzasz ich miejscówki albo udostępniasz w Wowersie wszystkie opcje.


5. Miej to za friko
Wowers jest do pobrania za darmo, nie musisz podpisywać cyrografu i nikt nie patrzy Ci na ręce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co zyskujesz pobierając darmową aplikację jako klient?

1. Rezerwacja online 24/7: dostępność terminów w czasie rzeczywistym, rezerwujesz kiedy chcesz bez konieczności połączeń telefonicznych.

2. Najlepsi specjaliści w okolicy: odkryj ich blisko Ciebie, lub zamawiaj ich wizyty do swojego domu! Wygodnie prawda?

3. Zarządzanie rezerwacjami: przełożysz lub odwołasz wizytę za pomocą kilku kliknięć

4. Powiadomienia o wizytach: nie zapomnisz o żadnej wizycie, ponieważ otrzymasz powiadomienia na swój telefon, oraz będziesz mieć w nim zapisaną datę i godzinę rezerwacji

5. Wiarygodne opinie: Wowers pozwala klientom recenzować wizyty tylko wtedy, gdy ukończyli usługę w danym miejscu, więc wszystkie opinie są jak najbardziej prawdziwe

6. W Wowers znajdziesz usługi fryzjerskie, masażu, stylizacji paznokci, medycyny estetycznej, dietetyków, fizjoterapeutów, tatuatorów, kosmetyczki

7. Niższe ceny, ponieważ w Wowers dostępni są tzw freelanserzy beauty, którzy przyjmują w swoich domach lub mobilnie, mogą wykonać usługę w Twoim domu przyjeżdżając do Ciebie, a co za tym idzie nie mają olbrzymich, comiesięcznych kosztów związanych z wynajmem i utrzymaniem salonów, więc nie doliczają ich do ceny zabiegu, jednym słowem ich usługi są przynajmniej równie profesjonalne ale i dużo tańsze!
Wowers is a website with beauty freelancer advertisements and a mobile application that automates work processes in the case of specialists, and in the case of clients, gives the possibility of booking on-line services 24/7 and much more. Join the revolution and develop Wowers with us!

- What you get by downloading the free application as a specialist:

We want to make your life easier.
We plan to stir up the industry and change the rules completely. As in sport or art, skills should count here, and the best deserve money and, of course, money. It's time to break the chain of obligations and it's time to join the Wowers Gang. How to do it?

1. Embrace Wowers
Marysia writes for insta, Kasia on Facebook and Maryla calls and e-mails? - sounds a bit like the lyrics of a song in which the main character is in trouble. Therefore, there is Wowers, and in it, among others a gallery of your works, a messenger and a calendar to cover it all in one place. Every time someone contacts you, you send him to Wowers, where he can easily choose the time and place of the meeting in your calendar, or you save it there, only now you will always have the calendar with you - on your phone!

2. You will not lose your customer anymore
The system sends a notification as well as a visit reminder to both you and the client, automatic notifications will reduce the number of forgotten visits by up to 70%! No more texting ... and you can throw away a paper calendar that you forget to carry with you, which means you lose clients without knowing when you have free dates right?

3. Be in the subject
Wowers is made by people just like you for people like you, this is not meant to be another ad portal. At Wowers, you work with people from the industry and show yourself to people looking for services in the subject.

4. 24 hour online booking
Wowers is your virtual receptionist, available to clients 24/7. Thanks to 24-hour online booking, your calendar will be filled with visits by itself. Make your business run on autopilot and you will gain time.

5. Service configuration
The application allows you to configure the list of services according to your needs. Division into categories and the ability to assign individual duration and prices to it.

6. You can use working at home, mobile or in the living room
You have clients at your place, visit their seats or share all options in Wowers.


5. Have it fun
Wowers is free to download, you don't have to sign the sign and no one is looking at your hand.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------

What do you gain by downloading the free application as a customer?

1. 24/7 online booking: availability of real-time dates, you book when you want without phone calls.

2. The best specialists in the area: discover them near you, or order their visits to your home! Comfortable, right?

3. Manage your reservations: you will postpone or cancel your visit with a few clicks

4. Notifications about visits: you will not forget about any visit, because you will receive notifications on your phone, and you will have the date and time of booking recorded in it

5. Reliable reviews: Wowers allows customers to review visits only when they have completed the service at a given location, so all reviews are as true as possible

6. In Wowers you will find hairdressing, massage, nail stylization, aesthetic medicine, dietitians, physiotherapists, tattooists, beauticians

7. Lower prices, because so-called beauty freelancers are available in Wowers, who receive in their homes or mobile, can perform the service at your home by coming to you, and thus do not have huge, monthly costs associated with renting and maintaining salons, so they don't add them to the price of the procedure, in a word, their services are at least equally professional but also much cheaper!
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
March 18, 2020
Size
6.3M
Installs
100+
Current Version
1.4.2
Requires Android
7.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
SNM MOBILE Co
©2022 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google Play|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.