Yelp: Food, Shopping, Services Nearby

404 882
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Yelp has over 135 million restaurant and business reviews worldwide. Whether you’re looking for a new pizzeria, a great coffee shop nearby, a new salon, or the best handyman in town, Yelp is your city guide to finding the perfect places to eat, shop, drink, relax, visit and play.

Read reviews, browse photos and menus, order takeout from your favorites, make reservations, see hours, locations, and other important information for any business you’re looking for.

Yelp puts great local businesses right at your fingertips. Discover new foods, hot spots, places for shopping and local businesses near you! On your travels or at home. Plus, order delivery or pickup.

Yelp features:
🍕 Food Near You: Find Restaurants 🍕
• Find the newest, hottest and top rated places to eat and bars to drink nearby
• Dine at local restaurants for breakfast, lunch and dinner, or get something to go
• Order timely food delivery
• Easily make a reservation, book a table, order pickup or food delivery, view restaurant menus—all from your phone
• Read restaurant reviews from other Yelp users and scroll through photos to help you decide where to go
• Get amazing food deals for dining and delivery places nearby, plan dinner reservations for your trips in advance

✍️ Review, Discover, and Add Photos 📸
• Discover local businesses and services like body shops and hair salons
• Look up addresses and phone numbers for businesses near you
• Read and write reviews, check-in to local businesses, upload photos and add tips for other Yelp users
• Browse photo galleries and add photos to share your experience
• Redeem great check-in offers in your area or sign up for cash back

🚗 Find Shops, Get Quotes, and Hire Professionals 🛠
• Find the coolest stores and top rated body shops complete with customer reviews and contact info
• Hire local professionals for home renovation, car repair, car transport, landscaping, moving, and other hiring services
• Get quotes from professionals, message contractors nearby, and book appointments with a click
• Read millions of reviews and recommendations by the Yelp community
• Filter your searches by neighborhood, distance, rating, price, location, and hours of operation

💅 Beauty - Pamper Yourself 💇
• Find highly-rated salons, spas, massage therapists, acupuncturists, and more near you
• Book appointments through Yelp at the most relaxing staycation destinations or find deals when traveling

🔍 Search Filters 🔍
• Filter your search results by neighborhood, distance, rating, price, open now, and other specifics like good for groups, full bar, cuisine type etc.
• Look up addresses and phone numbers, call a business, order food delivery and make reservations directly from the Yelp app
• Find the top rated food, hotels or hiring services nearby or in cities like New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Phoenix, Philadelphia

🍩 Features 🎨
• Read millions of expert user reviews and browse through beautiful photos of each business
• Write and read reviews, check-in to local businesses, order pickup or delivery, upload photos, book appointments, find a new activity, and add tips for other Yelp users
• Use Yelp as your city guide and as a food guide for eating, drink, things to do, to see, to shop and relax

Find top local restaurants, bars, hotels, events and other things to do, read customer reviews, order pickup or delivery, and search for businesses near you, all from the Yelp app.

Need Help? Contact Yelp at https://www.yelp-support.com/?l=en_US
Note: Continued use of GPS running can dramatically decrease battery life.

This software uses code of FFmpeg (http://ffmpeg.org) licensed under the LGPLv2.1 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html) and its source can be downloaded here: https://github.com/Yelp/ffmpeg-android
Yelp má viac ako 135 miliónov recenzií reštaurácií a podnikov po celom svete. Či už hľadáte novú pizzériu, veľkú kaviareň v okolí, nový salón alebo najlepší pomocník v meste, Yelp je váš sprievodca mestom pri hľadaní ideálnych miest na jedenie, nakupovanie, pitie, relaxáciu, návštevu a hranie.
 
Prečítajte si recenzie, prechádzajte fotografie a ponuky, objednajte si svoje obľúbené položky, rezervujte, pozrite si hodiny, miesta a ďalšie dôležité informácie pre každú firmu, ktorú hľadáte.
 
Yelp prináša skvelé miestne firmy priamo na dosah ruky. Objavte nové potraviny, horúce miesta, miesta na nakupovanie a miestne obchody vo vašom okolí! Na cestách alebo doma. Plus, doručenie alebo prevzatie objednávky.

Funkcie Yelp:
🍕 Jedlo v blízkosti vás: Nájsť reštaurácie 🍕
• Nájdite najnovšie, najhorúcejšie a najvyhľadávanejšie miesta na kŕmenie a bary v okolí
• Občerstviť v miestnych reštauráciách na raňajky, obedy a večere alebo si niečo vyskúšať
• Objednať včasné doručenie potravín
• Jednoducho si môžete rezervovať, rezervovať stôl, vyzdvihnúť objednávku alebo dodať jedlo, zobraziť menu reštaurácií - všetko z telefónu
• Prečítajte si recenzie reštaurácií od iných používateľov Yelp a prechádzajte fotografiemi, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, kam sa chcete
• Vyskúšajte úžasné jedlá na miestach, kde sa nachádzate v blízkosti reštaurácií a dverí, naplánujte si vopred rezerváciu večere pre svoje výlety
 
✍ Preskúmanie, objavovanie a pridanie fotografií ️
• Objavte miestne obchody a služby, ako sú body shopy a kaderníctvo
• Vyhľadajte adresy a telefónne čísla pre firmy vo vašom okolí
• Čítanie a písanie recenzií, registrácia miestnych firiem, odovzdanie fotografií a pridanie tipov pre iných používateľov služby Yelp
• Prehliadnite fotogalérie a pridávajte fotografie, ktoré zdieľajú vaše skúsenosti
• Uplatnite skvelé ponuky pre prihlásenie sa vo vašej oblasti alebo zaregistrujte sa v hotovosti

🚗 Nájdite obchody, získajte ponuky a zamestnajte profesionálov 🛠
• Nájdite najkrajšie obchody a najvyššie hodnotené body shop s recenziami zákazníkov a kontaktnými údajmi
• Nájom miestnych profesionálov pre domácu renováciu, opravu automobilov, prepravu automobilov, terénne úpravy, premiestňovanie a iné služby prenájmu
• Získajte cenové ponuky od profesionálov, dodávateľov správy v okolí a rezervujte schôdzky kliknutím
• Prečítajte si milióny recenzií a odporúčaní komunity Yelp
• Filtrovať vyhľadávania podľa okolia, vzdialenosti, hodnotenia, ceny, polohy a počtu hodín prevádzky
 
💅 Krása - Rozmaznávajte sa 💇
• Nájdite vysoko hodnotené salóny, kúpele, masérske terapeutov, akupunkturistov a blízkejšie
• Objednajte si schôdzky prostredníctvom služby Yelp na najviac relaxačných pobytových destináciách alebo nájdite ponuky na cestách
 
🔍 Vyhľadávacie filtre 🔍
• Filtrovať výsledky vyhľadávania podľa okolia, vzdialenosti, hodnotenia, ceny, otvorenej a ďalších špecifikácií, ako je dobré pre skupiny, plný bar, typ kuchyne atď.
• Vyhľadajte adresy a telefónne čísla, zavolajte firmu, doručte si stravu a rezervujte priamo z aplikácie Yelp
• Nájdite najlepšie hodnotené jedlá, hotely alebo prenájom služieb v okolí alebo v mestách, ako je New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Phoenix, Philadelphia
 
🍩 Funkcie 🎨
• Prečítajte si milióny odborných recenzií používateľov a prechádzajte krásnymi fotografiami každej firmy
• Napíšte a čítajte recenzie, registráciu miestnych firiem, vyzdvihnutie alebo doručenie objednávky, odovzdanie fotografií, schôdzku knihy, nájdenie novej aktivity a pridanie tipov pre iných používateľov služby Yelp
• Používajte Yelp ako svojho sprievodcu miestnymi mestami a ako jedálny sprievodca jedlom, nápojmi, vecami, vidieť, nakupovať a relaxovať
 
Nájdite najlepšie miestne reštaurácie, bary, hotely, udalosti a ďalšie veci, ktoré si môžete prečítať, prečítať recenzie zákazníkov, vyzdvihnúť alebo doručiť objednávku a vyhľadať podniky v blízkosti vás, to všetko z aplikácie Yelp.
 
Potrebovať pomoc? Kontaktujte Yelp na stránke https://www.yelp-support.com/?l=sk
Poznámka: Pokračujúce používanie behu GPS môže dramaticky skrátiť životnosť batérie.
 
Tento softvér používa kód FFmpeg (http://ffmpeg.org) licencovaný pod LGPLv2.1 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html) a jeho zdroj je možné stiahnuť tu: https://github.com/Yelp/ffmpeg-android
Ďalšie informácie
4,3
Celkove 404 882
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

So between us there were a few bugs in the app. Wow. Feels great to get that off our chest. Anyways, we got rid of them. Yay.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
12. októbra 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľanie informácií, Zdieľa polohu
Od predajcu
Yelp, Inc
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.