Yelp: Food, Shopping, Services Nearby

386 385
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Yelp has over 135 million restaurant and business reviews worldwide. Whether you’re looking for a new pizzeria, a great coffee shop nearby, a new salon, or the best handyman in town, Yelp is your city guide to finding the perfect places to eat, shop, drink, relax, visit and play.

Read reviews, browse photos and menus, order takeout from your favorites, make reservations, see hours, locations, and other important information for any business you’re looking for.

Yelp puts great local businesses right at your fingertips. Discover new foods, hot spots, places for shopping and local businesses near you! On your travels or at home. Plus, order delivery or pickup. The Yelp app is available for iPhone, iPad, and Apple Watch.

Yelp features:
🍕 Food Near You: Find Restaurants 🍕
• Find the newest, hottest and top rated places to eat and bars to drink nearby
• Dine at local restaurants for breakfast, lunch and dinner, or get something to go
• Order timely food delivery
• Easily make a reservation, book a table, order pickup or food delivery, view restaurant menus—all from your phone
• Read restaurant reviews from other Yelp users and scroll through photos to help you decide where to go
• Get amazing food deals for dining and delivery places nearby, plan dinner reservations for your trips in advance

✍️ Review, Discover, and Add Photos 📸
• Discover local businesses and services like body shops and hair salons
• Look up addresses and phone numbers for businesses near you
• Read and write reviews, check-in to local businesses, upload photos and add tips for other Yelp users
• Browse photo galleries and add photos to share your experience
• Redeem great check-in offers in your area or sign up for cash back

🚗 Find Shops, Get Quotes, and Hire Professionals 🛠
• Find the coolest stores and top rated body shops complete with customer reviews and contact info
• Hire local professionals for home renovation, car repair, car transport, landscaping, moving, and other hiring services
• Get quotes from professionals, message contractors nearby, and book appointments with a click
• Read millions of reviews and recommendations by the Yelp community
• Filter your searches by neighborhood, distance, rating, price, location, and hours of operation

💅 Beauty - Pamper Yourself 💇
• Find highly-rated salons, spas, massage therapists, acupuncturists, and more near you
• Book appointments through Yelp at the most relaxing staycation destinations or find deals when traveling

🔍 Search Filters 🔍
• Filter your search results by neighborhood, distance, rating, price, open now, and other specifics like good for groups, full bar, cuisine type etc.
• Look up addresses and phone numbers, call a business, order food delivery and make reservations directly from the Yelp app
• Find the top rated food, hotels or hiring services nearby or in cities like New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houston, Phoenix, Philadelphia

🍩 Features 🎨
• Read millions of expert user reviews and browse through beautiful photos of each business
• Write and read reviews, check-in to local businesses, order pickup or delivery, upload photos, book appointments, find a new activity, and add tips for other Yelp users
• Use Yelp as your city guide and as a food guide for eating, drink, things to do, to see, to shop and relax

Find top local restaurants, bars, hotels, events and other things to do, read customer reviews, order pickup or delivery, and search for businesses near you, all from the Yelp app.

Need Help? Contact Yelp at https://www.yelp-support.com/?l=en_US
Note: Continued use of GPS running can dramatically decrease battery life.

This software uses code of FFmpeg (http://ffmpeg.org) licensed under the LGPLv2.1 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html) and its source can be downloaded here: https://github.com/Yelp/ffmpeg-android
Yelp má viac ako 135 miliónov reštaurácie a obchodné hodnotenie po celom svete. Či už hľadáte novú pizzerii tie, veľká kaviareň v blízkosti, nový salón, alebo najlepšie údržbár v meste, Yelp je váš sprievodca mestom k nájdeniu najvhodnejšie miesta k jedlu, obchod, piť, relaxovať, navštíviť a hrať.
 
Prečítať recenzie, prezerať fotografie a ponúk, objednávok vytiahnuť zo svojich obľúbených, robiť rezervácie, pozri hodiny, umiestnenie a ďalšie dôležité informácie pre každú firmu, ktorú hľadáte.
 
Yelp kladie veľké miestne podniky na dosah ruky. Objavovať nové potraviny, horúce škvrny, miesta pre nákupy a miestne podniky vo vašom okolí! Na cestách alebo doma. Plus, objednať doručenie alebo vyzdvihnutie. Yelp aplikácie je k dispozícii pre iPhone, iPad a Apple Watch.

Funkcia Yelp:
🍕 Food blízko Vás: nájsť reštaurácie 🍕
• Nájsť najnovšie, najhorúcejšie a Najlepšie hodnotená miesta k jedlu a barov v okolí piť
• Dine na miestnych reštaurácií pre raňajky, obedy a večere, alebo si niečo ísť
• Objednávka včasné dodanie jedlo
• ľahko vykonať rezerváciu, si dodávku tabuľky, objednať vyzdvihnutie alebo potravín, reštauráciu s výhľadom na menu všetko zo svojho telefónu
• Prečítajte reštaurácie recenzie od ostatných používateľov služby Yelp a prechádzať fotografie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť, kam ísť
• Získajte úžasné potravinárskych spoločností pre jedálne a dodacích miest v okolí, plánovať večeru výhrady pre vaše výlety vopred
 
✍️ Review, Discover, a pridať fotografie 📸
• Objavte miestne obchody a služby, ako je karosárne a kaderníctvach
• Nájdite si adresy a telefónne čísla pre firmy vo vašom okolí
• Čítať a písať recenzie, check-in s miestnymi podnikmi, nahrať fotky a pridať tipy pre ostatných užívateľov služby Yelp
• Ľudia fotogalérie a pridanie fotografií sa podeliť o svoje skúsenosti
• Uplatniť veľké check-in ponúka vo svojom okolí alebo sa zaregistrovať pre cash back

🚗 nájsť obchody, Get citácie, a najať profesionálov 🛠
• Nájsť najlepšie obchody a Najlepšie hodnotená karosérie s kompletnou hodnotenia zákazníkov a kontaktných údajov
• áut miestnych odborníkov pre domáce renovácie, opráv automobilov, automobilová doprava, terénne úpravy, sťahovanie, a ďalšie náborové služby
• Získajte cituje z odborníkov, správy dodávatelia blízke, a rezervovať schôdzky s jedným kliknutím
• Prečítajte si milióny názorov a odporúčaní komunitou Yelp
• môžete filtrovať vyhľadávanie podľa okolia, vzdialenosti, počtu, ceny, umiestnenie a prevádzkových hodín
 
💅 krása - nechajte sa rozmaznávať 💇
• Nájsť vysoko hodnotené salóny, kúpele, masáže, akupunktúra terapeutov a ďalšie vo vašom okolí
• Knižné schôdzky prostredníctvom Yelp v najviac relaxačné staycation destinácií alebo nájsť ponuky na cestách
 
🔍 Prehledávať filtre 🔍
• môžete filtrovať výsledky vyhľadávania podľa okolia, vzdialenosť, hodnotenie, cene, teraz otvorená, a ďalšie špecifiká, ako sú vhodné pre skupiny, plné tyče, typ kuchyne atď
• Nájdite si adresy a telefónne čísla, obráťte sa na podnikanie, príkaz na dodanie potravín a robiť rezervácie priamo z aplikácie Yelp
• Nájsť Najlepšie hodnotené potravín, hotely alebo prenájom služby v okolí alebo v mestách ako New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Houstone, Phoenix, Philadelphia
 
🍩 Funkcia 🎨
• Prečítajte si milióny názorov odborných užívateľov a prechádzať krásnymi fotografiami každého podnikania
• Písanie a čítanie recenzií, check-in do miestnych podnikov, objednať vyzdvihnutie alebo dodanie, nahrávať fotografie, knihy schôdzky, nájsť si novú aktivitu, a pridať tipy pre ostatných užívateľov služby Yelp
• Použite Yelp ako sprievodca mestom a ako vodítko potravín pre stravovanie, pitie, čo robiť, aby sa zistilo, nakupovať a odpočívať
 
Nájsť špičkové miestne reštaurácie, bary, hotely, akcie a iné veci na práci, prečítať recenzie zákazníkov, objednávok vyzdvihnutie alebo dodanie, a hľadať pre podniky vo vašom okolí, to všetko z aplikácie Yelp.
 
Potrebovať pomoc? Kontaktovať Yelp na https://www.yelp-support.com/?l=en_US
Poznámka: Pri ďalšom používaní GPS chodu môže výrazne znížiť životnosť batérie.
 
Tento softvér používa kód FFmpeg (http://ffmpeg.org) pod licenciou LGPLv2.1 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html) a jej zdroje možno stiahnuť tu: https://github.com/Yelp/ffmpeg-android
Ďalšie informácie
4,3
Celkove 386 385
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

We’ve decided to start referring to “performance improvements” as “app engine calibrations” because it sounds cooler. Therefore: For this version, we’ve further calibrated the app engine. See what we mean? Also, we fixed a bunch of bugs.
Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Aktualizované
19. apríla 2018
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Interaktívne prvky
Interakcia používateľov, Zdieľanie informácií, Zdieľa polohu
Od predajcu
Yelp, Inc
©2018 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.