Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Dutch (Netherlands)

Deze app is een aanvulling op het boek ‘Bits, Bytes & Bewustzijn – op het snijvlak van computertechnologie en menselijk potentieel’, zodat zelfs het lezen van dit boek een multidimensionale belevenis wordt. Via je smartphone voorziet deze app je van aanvullende informatie door middel van korte filmpjes, online documentaires, infographics, events, gadgets, artikelen en sites die aansluiten op de inhoud van het boek.

'We kijken gemiddeld elke zes minuten op onze smartphone, laten we er dan voor zorgen dat we naar iets inspirerends kijken, toch?'

Hoe werkt het?
Nadat je de app hebt geïnstalleerd verschijnt er dagelijks een notificatie op je scherm die je attendeert opnieuwe content (een nieuw item) in de app. Onder 'settings' kun je in de app de tijd instellen waarop je deze notificaties wilt ontvangen. Ieder item bestaat uit een korte intro met een afbeelding en een link. Alle content kun je vanuit de app delen via social media. Ook worden alle items bewaard in de app zelf, dus je kunt altijdalles op een later moment nog weer eens terugkijken.

In het boek zelf wordt door middel van een app-icoontje op de desbetreffende pagina's aangegeven wanneer je hierover iets in de app terug kunt vinden.

Bits, Bytes & Bewustzijn‘
In de toekomst worden we wellicht niet meer geboren maar enkel nog gefabriceerd, gekloond, ontdooid, gedownload of geprint in een wereld voorzien van kunstmatige intelligentie en vergeven van kunstmatige frequenties.’

Er vinden immense verschuivingen plaats, zowel op het wereldtoneel als diep in onszelf. Daarnaast bevindt decomputertechnologie zich in een ongekende stroomversnelling. Dit zal onze werkelijkheid en ons mens-zijn radicaal en onherkenbaar veranderen in de komende 15 jaar. Virtual Reality, ‘wearables’ zoals smartwatches en het ‘Internet of Things’ zijn booming. Biologie en technologie smelt steeds meer samen, denk aan de implantatie van chips, het printen van organen, robotjes in je bloedbanen en het uploaden van je mind in een computer.

Wat zijn de implicaties voor ons bewustzijn, welzijn en mens-zijn? Is er wel sprake van een upgrade of juist een downgrade?

Welkom in de wereld van Biohacking, Transhumanisme, Holistic Hacking en Slow Tech.’Voor meer info over dit boek en om het te bestellen zie www.bitsbytesbewustzijn.nl.

Soulvalley

De app sluit ook volledig aan bij de content van mijn virtuele platform Soulvalley. Ga mee op een interactieve reis door je multidimensionale zelf, door zowel de analoge als de virtuele realiteit, in een quest naar de broncode. Ontdek verloren gewaande informatie, boost je bewustzijn en upgrade je biocomputer. Laat je prikkelen om met andere ogen te kijken naar de implicaties en applicaties van exponentiële computertechnologieën. Stap uit je comfortzone en in de toekomst...

Binnen dit platform krijg je toegang tot al mijn artikelen, online programma's, inspirerende video's en de besloten Facebook groep. Ook blijf je op de hoogte van mijn live meetups (zie www.holistichacking.nl), events, lezingen en producten. Dit alles binnen een met een wachtwoord afgeschermde zone.

Hierin zullen onderwerpen naar voren komen als:

•Virtual Reality
•Transhumanisme
•Cyborgs
•Kunstmatige Intelligentie (AI)
•ET's
•Nanotechnologie
•Mens vs Machine
•Organische Intelligentie vs Kunstmatige Intelligentie
•Hoofd/Mind vs Hart
•Biologie vs Technologie
•GenTechnologie
•Singularity
•Multidimensionaliteit
•Mind Control

Alle content is gerelateerd aan bewustzijn, welzijn en het activeren van ons ongelimiteerde, ware potentieel. Aan de grotere vragen als:

'Wie ben ik',

'Waarom ben ik hier',

'Wat is werkelijkheid'.

Mijn missie is het bieden van andere invalshoeken, lostrekken van oogkleppen en schudden aan wereldbeelden. Ik zie ik zie wat jij niet ziet.

Welkom in Wonderland

Maak nu via www.yfkelaanstra.nl (of .com voor de Engelse versie) een gratis account aan en krijg direct toegang tot Soulvalley. Heel graag tot ziens, live of virtueel!

Virtual Vibes,
Yfke Laanstra
This app complements the book "Bits, Bytes & Consciousness - on the cutting edge of computer technology and human resources", so even reading this book is a multidimensional experience. Via your smartphone app provides this additional information by means of short films, documentaries online, infographics, events, gadgets, articles and websites that connect to the content of the book.

"We see an average of every six minutes on our smartphone, let us then ensure that we look at something inspiring, right?"

How does it work?
After you have installed the app appears daily notification on your screen that you alerts resume in content (a new item) in the app. Under "settings" you can set the time in the app that you want to receive these notifications. Each item consists of a short introduction with an image and a link. All content can be from within the app sharing via social media. Also, all items stored in the app itself, so you can always find everything again look back at a later time.

The book itself is indicated by an app icon on the pages where you can find anything about it in the app.

Bits, Bytes & Consciousness
In the future we may not born but made just yet, cloned, thawed, downloaded or printed in a world with artificial intelligence and artificial frequencies forgive. "

There are huge shifts, both on the world stage as deep in ourselves. Additionally decomputertechnologie is in an unprecedented momentum. This is our reality and our humanity revolutionize and unrecognizable in the next 15 years. Virtual Reality, 'wearables' such as smart watches and the 'Internet of Things' are booming. Biology and technology melts more and more together, remember the implantation of chips, printing organs robots in your bloodstream and upload your mind into a computer.

What are the implications for our consciousness, being and humanity? Is there actually an upgrade or even downgrade?

Welcome to the world of Biohacking, Transhumanism, Holistic Hacking and Slow Tech.'Voor more information about this book and to order, see www.bitsbytesbewustzijn.nl.

Soul Valley

The app also fully consistent with the content of my virtual platform Soul Valley. Embark on an interactive journey through your multidimensional self, both analog and virtual reality, in a quest for the source code. Discover lost information, boost your awareness and upgrade your bio. Let excite you to look with new eyes at the implications and applications of exponential computing technologies. Step out of your comfort zone and into the future ...

Within this platform, you get access to all of my articles, online programs, inspirational videos and private Facebook group. You also stay informed of my live meetups (see www.holistichacking.nl), concerts, lectures and products. All within a password-protected area.

This theme will emerge as:

• Virtual Reality
• Transhumanism
• Cyborgs
• Artificial Intelligence (AI)
• ETs
• Nanotechnology
• Man vs Machine
• Organic Intelligence vs Artificial Intelligence
• Main / Mind vs. Heart
• Biology vs. Technology
• Genetic engineering
• Singularity
• Multidimensionality
• Mind Control

All content related to awareness, welfare and activating our unlimited, true potential. On the larger questions such as:

'Who am I',

'Why am I here',

"What is reality."

My mission is to provide different perspectives, tearing blinkers and shake worldviews. I spy with my little eye.

Welcome to Wonderland

Choose now via www.yfkelaanstra.nl (or .com for the English version) a free account and get instant access to Soul Valley. We hope to see you live or virtual!

Virtual Vibes,
Yfke Laanstra
Read more
4.2
9 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
August 1, 2017
Size
31M
Installs
100+
Current Version
1.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Lindsey Witmer Collins
Developer
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.