Čeština

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace Čeština pomáhá školákům a studentům procvičovat pravidla českého pravopisu a gramatiku. Obsahuje více než 5500 profesionálně vytvořených testových otázek rozdělených do více než 120 kategorií tak, jak se probírají ve škole.

Aplikace Čeština slouží jako doplněk při výuce, domácí přípravě nebo při přípravě na přijímací zkoušky na osmiletá i šestiletá gymnázia a střední školy. Středoškolákům pomůže zopakovat učivo českého jazyka při přípravě na maturitu. Pomáhá také při učení se češtiny jako cizího jazyka. Výběr otázek je možné ovlivnit v rozsahu učiva 1.–9. třídy základní školy nebo pomocí přidání jednotlivých kategorií mezi oblíbené.

Inteligentní procvičování
Aplikace Čeština chytře vybírá otázky takovým způsobem, aby studenti důkladně procvičili látku, ve které mají mezery. Otázky, ve kterých studenti dělají chyby, několikrát opakuje.

Důkladné vysvětlení
U naprosté většiny otázek je k dispozici vysvětlení daného jevu, které je v případě potřeby doplněné například i o vysvětlení významu méně častých slov nebo slovních spojení.

Příprava na přijímací zkoušky
Speciální kategorie otázek je věnována přípravě na přijímací zkoušky. V této kategorii jsou otázky obsahově i formátem podobné těm, které se vyskytují v oficiálních testech. Otázky jsou vytvořeny tak, aby pokryly všechny gramatické jevy, které se v testech objevují, z oblasti pravopisu, slovní zásoby, skladby a tvarosloví. Aplikace dokáže vyhodnotit, v které látce žák nejčastěji chybuje, a doporučit ji k zopakování. Příprava na příjímačky je určena žákům hlásícím se na osmiletá gymnázia.

Pár otázek denně
Doporučujeme naučit děti používat aplikaci Čeština denně. Po splnění denního cíle – obvykle to zabere jen 5 minut – jsou děti odměněny minihrou a mohou si samy vybrat, zda chtějí pokračovat v procvičování. V aplikaci také sbírají za pravidelné používání virtuální odměny. K otázkám z testů se lze zpětně vracet.

Nepotřebuje připojení na internet
Veškerý obsah je přímo součástí aplikace Čeština, a aplikaci tak lze bez problémů používat i na zařízeních bez přístupu na internet.

Bez reklam
Aplikace Čeština je ve verzi zdarma omezena na 25 otázek týdně. Po odemknutí plné verze (nákup lze provést přímo v aplikaci) lze aplikaci používat bez omezení. Nákup se řídí obchodními podmínkami, které naleznete na https://yomio.cz/terms. Informace o ochraně soukromí jsou k dispozici na https://yomio.cz/privacy.
The Czech application helps schoolchildren and students practice the rules of Czech spelling and grammar. It contains more than 5,500 professionally created test questions divided into more than 120 categories as they are discussed in school.

The Czech application serves as a supplement in teaching, home preparation or in preparation for entrance exams for eight-year and six-year grammar schools and secondary schools. It will help high school students to repeat the Czech language curriculum in preparation for graduation. It also helps in learning Czech as a foreign language. The choice of questions can be influenced in the scope of curriculum 1-9. elementary school classes or by adding individual categories to your favorites.

Intelligent practice
The Czech application cleverly selects questions in such a way that students thoroughly practice the material in which they have gaps. He repeats questions in which students make mistakes several times.

Thorough explanation
For the vast majority of questions, an explanation of the phenomenon is available, which is supplemented, if necessary, for example by an explanation of the meaning of less frequent words or phrases.

Preparation for entrance exams
A special category of questions is devoted to preparation for entrance exams. In this category, the questions are similar in content and format to those that occur in official tests. The questions are designed to cover all grammatical phenomena that appear in the tests, from the areas of spelling, vocabulary, composition and morphology. The application can evaluate in which substance the student most often makes a mistake and recommend it for repetition. Preparation for admission is intended for students applying to eight-year grammar schools.

A few questions a day
We recommend teaching children to use the Czech application daily. After meeting the daily goal - it usually only takes 5 minutes - the children are rewarded with a mini-game and can choose for themselves whether they want to continue practicing. The application also collects virtual rewards for regular use. Test questions can be returned.

It does not need an internet connection
All content is directly part of the Czech application, so the application can be used without problems on devices without Internet access.

No ads
The Czech application is limited to 25 questions per week in the free version. After unlocking the full version (purchase can be done directly in the application), the application can be used without restrictions. The purchase is governed by the business conditions, which you can find at https://yomio.cz/terms. Privacy information is available at https://yomio.cz/privacy.
Read more
Collapse
4.4
140 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Tato verze přináší aktualizace otázek a vysvětlení a opravy drobných chyb v aplikaci.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 8, 2021
Size
54M
Installs
5,000+
Current Version
1.1.7
Requires Android
6.0 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
In-App Purchases
In-app Products
$10.99 per item
Permissions
Offered By
Yomio s.r.o.
Developer
Za Parkem 14 621 00 Brno Czech Republic
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.