Mafia City

За лица над 17 години
472 836
Предлага покупки в приложението
Да се преведе ли описанието на български с Google Преводач?Превод на описанието отново на английски (Съединени щати)

▲Compete to become the Godfather in an awesome strategy game that requires wit and time management!
▲Steal from Banks, form alliances with other players, and fight together to take over the City and the Mafia World!
▲Date Cute Babes who cheer you on daily and heroic Crew Members who support you with undying loyalty!
▲It’s a real-time interactive Turf War with daily skirmishes throughout the year!
▲Collect Luxury Cars to impress both enemies and friends! Race cars in the street as you take down police cars trying to prevent your latest heist!

●●GAME FEATURES●●

● A screen that is both 3D & HD where you can zoom-in to manage your own Mafia Turf with its awesome graphics. It’s a virtual reality you CAN’T miss out on!
● A Real-Time Strategy game that requires you to make alliances with other players and constantly improve yourself to take on stronger foes!
 ● Magnificent Technology Trees that you’ll need to manage well in order to acquire the strongest Crew Members. There are guns, armored vehicles, bikers, knives, and men who are willing to fight with their bare fists!
● Extensive Maps that are loaded with different enemies and special buildings that are updated weekly. You’ll need to explore everyday in order to become to Godfather!
● Weekly events that celebrate every culture & push players to think on their feet constantly!
● Customize your Crew Leader so that he or she becomes the most feared Boss!

●●THE FOUR TYPES OF CREW MEMBERS YOU CAN RECRUIT!●●

▲ BULKERS: Human Weapons that can defend your other men and devour your foes!
▲ SHOOTERS: Gallant Gunners who have the ability to wield all sorts of long-ranged weapons!
▲BIKERS: Get on your Bikes & Ride to the tune of lightning fast speeds and ruthless robberies as the streets these Crew Members zoom through are left in flames!
▲ MODIFIED VEHICLES: Vehicles that have been altered to terrorize the alleyways and transport stolen goods!


Mafia City Studio 
Official Customer Service Email: mafia@yottagames.com
Official Facebook Fan page: https://www.facebook.com/MafiaCity.EN/ 
Customer Service - Secretary (The Secretary Is Always At Your Side!)
To Състезавайте се, за да станете Кръстникът в една страхотна стратегическа игра, която изисква остроумие и управление на времето!
From Откраднат от банките, образувайте съюзи с други играчи, и се бийте заедно, за да поемете града и света на мафията!
Cute Date Cute Babes, които ви развеселят за ежедневните и героични членове на екипажа, които ви подкрепят с вечна лоялност!
Active Това е интерактивна война за трева в реално време с ежедневни схватки през цялата година!
Съберете луксозни автомобили, за да впечатлите враговете и приятелите си! Състезателни коли на улицата, като се вземат полицейски коли се опитват да предотвратят най-новите си обир!

●● ФУНКЦИИ НА ИГРАТА ●●

● Екран, който е едновременно 3D и HD, където можете да увеличавате манипулатора, за да управлявате собствения си Mafia Turf с неговите страхотни графики. Това е виртуална реалност, която не можете да пропуснете!
● Стратегия в реално време, която изисква от вас да създавате съюзи с други играчи и постоянно да се усъвършенствате, за да поемате по-силни врагове!
● Великолепни технологични дървета, които трябва да управлявате добре, за да придобиете най-силните членове на екипажа. Има оръжия, бронирани автомобили, мотоциклетисти, ножове и хора, които са готови да се бият с голите си юмруци!
● Обширни карти, натоварени с различни врагове и специални сгради, които се актуализират ежеседмично. Ще трябва да изследвате всеки ден, за да станете кръстник!
● Седмични събития, които празнуват всяка култура и тласкат играчите да мислят постоянно на краката си!
● Персонализирайте лидера на екипажа си, така че той или тя да стане най-страховитият шеф!

●● ЧЕТИРИ ТИПОВЕ ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ!

ERS БУЛКЕРИ: Човешки оръжия, които могат да защитават другите ви мъже и да поглъщат враговете ви!
TER SHOOTERS: Галантни артилеристи, които имат способността да използват всички видове дългосрочни оръжия!
ERS БАЙКЕРИ: качвайте се на вашите мотори и вози на скоростта на мълния и безмилостни грабежи, докато улиците, които тези членове на екипажа увеличават, остават в пламъци!
▲ МОДИФИЦИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА: Превозни средства, които са били променени, за да тероризират уличките и да транспортират откраднати стоки!


Студио Мафиа Сити
Официален адрес за обслужване на клиенти: mafia@yottagames.com
Официална страница на Facebook: https://www.facebook.com/MafiaCity.EN/
Обслужване на клиенти - секретар (секретарят е винаги на ваша страна!)
Прочетете повече
Свиване
4,4
Общо 472 836
5
4
3
2
1
Зарежда се...

Новите неща

【New Content】
1. Achievement Titles: We have added new “Achievement Titles”.
2. Conqueror’s Path:The winner of the event can change the appearance of their City Hall.
3. Decorations:There is a new「Sunset Clouds」Turf Decoration!

【New Content】
1. The Scrap Collector: We’ve added「Recycling Coin」. Players can Trade in Items to get these Coins so that they can exchange for even better Items!
2. VIP Privileges: Players can head to their Plantations to use No Entry Orders. You must be at VIP8!
Прочетете повече
Свиване

Допълнителна информация

Актуализирано
19 юли 2019 г.
Размер
71M
Инсталирания
10 000 000+
Текуща версия
1.3.675
Изисква Android
2.3 и по-нови версии
Класификация на съдържанието
За лица над 17 години
Насилие, Кръв, Сексуални теми, Употреба на тютюневи изделия, Неприличен език, Наподобяване на хазартни игри
Интерактивни елементи
Взаимодействие между потребители, Покупки в играта
Продукти в приложението
0,99 щ.д. – 99,99 щ.д. за артикул
Предлага се от
YottaGames
Програмист
ROOM 901 YIP FUNG BLDG 2-12, D’AGUILAR ST CENTRAL, HONG KONG
©2019 GoogleОбщи условия на сайтаПоверителностПрограмистиИзпълнителиAbout Google|Местоположение: Съединени щатиЕзик: български
С купуването на този елемент извършвате транзакция посредством Google Payments и приемате Общите условия и Съобщението за поверителност на услугата.