Yousician - An Award Winning Music Education App

Tilbyr kjøp i appen
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

YOUSICIAN - the fast, fun way to learn, play and master the Piano, Guitar, Bass, Ukulele, or Singing / Vocals. Enjoy thousands of songs on your REAL INSTRUMENT!
(supports acoustic and electric instruments)

Yousician is your personal music tutor! The app listens to you play and gives instant feedback on your accuracy and timing. Our curriculum, designed by expert music teachers, will help musicians of all levels improve, from complete beginners to professionals.

Step-by-step video guides help you through each lesson. Fun gameplay tracks your progress and keeps you motivated to practice and learn. You’ll simply be amazed how fast your skills advance. So go grab your guitar, bass or ukulele, go sit at your piano or keyboard, or warm up to sing and start playing now!

Who is Yousician for?
• Singers, Pianists, Guitarists, Bass & Ukulele players
• Complete beginners
• Advanced & professional musicians
• Music teachers

What is included?
• Over 1,500 missions, lessons & exercises, with hundreds of videos, covering all the skills you need: sight reading sheet music, classical and pop songs for Piano, and for Guitar, Bass and Ukulele you’ll learn chords, strumming, melodies, lead, fingerpicking and more. Find out if you’re in tune when singing along to your favorite songs!
• Yousician also teaches you music theory and Includes special trainers for each skill & chord.
• A Weekly Challenge, where you can compete with friends and millions of Yousicians worldwide.

How does it work?
• It listens to you sing or play the piano, guitar, bass or ukulele
• It gives you instant feedback on your performance
• It takes you through awesome songs and step-by-step tutorials that suit your playing level
• It makes learning fun with rewarding gameplay, lessons and challenges
__

SELF-LEARNERS,
Yousician has been developed with the world’s most innovative and experienced music teachers. It is perfectly suited for self-learning or as a supplement to learning with a teacher. With step-by-step tutorials and constant feedback you can always be sure you’re playing your guitar, piano, ukulele or bass right.

PLAY WITH ANY PIANO / GUITAR / BASS / UKULELE / VOCALS
Yousician is played with a real instrument, and requires no additional equipment. The microphone on your phone listens to you play and the app tells you how you're performing. It even works for singing so you’ll never be out of tune during karaoke!

PREMIUM SUBSCRIPTION
Subscribe for unlimited and uninterrupted playtime across all platforms.
Subscription types are annual plans billed in monthly installments, upfront annual and monthly plans. Prices may vary in different countries.
Subscription automatically renews at the end of each term unless auto-renew is turned off in your Yousician account on yousician.com. If you use a Google Play store account, you can cancel your subscription from there.

WHAT PEOPLE ARE SAYING ABOUT YOUSICIAN
“Yousician is modern technology's gift to music education. It’s an app that teaches you to master the guitar instead of a plastic game controller.” - Guitar World

“Yousician is a fabulous place to start learning piano, guitar, ukulele or bass. Yousician teaches basic playing techniques and musical notation by presenting a challenge and then listening as you try to play in real life.” - New York Times

ABOUT YOUSICIAN
Yousician is the largest and fastest growing music educator in the world. We believe musicality can and should be as commonplace as literacy.

Send us your feedback:
Got ideas to make Yousician even better? Simply send your ideas and suggestions to: feedback.yousician.com

Download our free music / instrument tuner app:
Guitar Tuna - the #1 guitar tuner app worldwide
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=en
YOUSICIAN - den raske, morsomme måten å lære, spille og mestre på piano, gitar, bass, ukulele eller sang / vokaler. Nyt tusenvis av sanger på ditt REAL INSTRUMENT!
(støtter akustiske og elektriske instrumenter)

Yousician er din personlige musikklærer! Appen lytter til deg, og gir øyeblikkelig tilbakemelding om nøyaktigheten og timingen. Vår læreplan, designet av sakkyndige musikklærere, vil hjelpe musikere på alle nivåer å forbedre, fra komplette nybegynnere til fagfolk.

Trinnvise videoguider hjelper deg gjennom hver leksjon. Morsom gameplay sporer fremdriften din og holder deg motivert til å trene og lære. Du vil bare bli overrasket over hvor fort ferdighetene dine går framover. Så ta tak i gitar, bass eller ukulele, sett deg på piano eller tastatur, eller varm opp for å synge og begynne å spille nå!

Hvem er Yousician for?
• Sangere, pianister, gitarister, bass og ukulele spillere
• Komplett nybegynnere
• Avanserte og profesjonelle musikere
• Musikklærere

Hva er inkludert?
• Over 1500 oppdrag, leksjoner og øvelser, med hundrevis av videoer, som dekker alle ferdighetene du trenger: blikklesing, klassisk og popsanger for piano, og for gitar, bass og ukulele lærer du akkorder, strumming, melodier, bly, fingerpicking og mer. Finn ut om du er i melodi når du sang sammen til favorittlåtene dine!
• Yousician lærer deg også musikkteori og inkluderer spesielle trenere for hver ferdighet og akkord.
• En ukentlig utfordring, hvor du kan konkurrere med venner og millioner av yousikere over hele verden.

Hvordan virker det?
• Det lytter til deg å synge eller spille piano, gitar, bass eller ukulele
• Det gir deg øyeblikkelig tilbakemelding på ytelsen din
• Det tar deg gjennom fantastiske sanger og trinnvise opplæringsprogrammer som passer ditt spillnivå
• Det gjør læring gøy med givende spill, leksjoner og utfordringer
__

SELV elever,
Yousician har blitt utviklet med verdens mest innovative og erfarne musikklærere. Den passer perfekt til selvlæring eller som et supplement til læring med en lærer. Med trinnvise opplæringsprogrammer og konstant tilbakemelding kan du alltid være sikker på at du spiller gitar, piano, ukulele eller bass høyre.

SPILL MED NOEN PIANO / GUITAR / BASS / UKULELE / VOCALS
Yousician spilles med et ekte instrument, og krever ikke ekstra utstyr. Mikrofonen på telefonen lytter til deg, og appen forteller deg hvordan du utfører. Det fungerer til og med for å synge, så du vil aldri være ute av tune under karaoke!

PREMIUM TILMELDING
Abonner på ubegrenset og uforstyrret spilletid på alle plattformer.
Abonnementstyper er årlige planer fakturert i månedlige avdrag, forhåndsplan årlige og månedlige planer. Prisene kan variere i forskjellige land.
Abonnementet fornyes automatisk ved slutten av hvert term, med mindre automatisk fornyelse er slått av i din yousistiske konto på yousician.com. Hvis du bruker en Google Play-butikkonto, kan du kansellere abonnementet ditt derfra.

HVILKE MENNESKER SIER OM YOUSICIAN
"Yousician er moderne teknologiens gave til musikkutdanning. Det er en app som lærer deg å mestre gitaren i stedet for en plastspillkontroll. "- Guitar World

"Yousician er et fantastisk sted å begynne å lære piano, gitar, ukulele eller bass. Yousician lærer grunnleggende spillteknikker og musikalsk notasjon ved å presentere en utfordring og deretter lytte mens du prøver å spille i det virkelige liv. "- New York Times

OM YOUSICIAN
Yousician er den største og raskest voksende musikkpedagogen i verden. Vi tror at musikalitet kan og bør være like vanlig som leseferdighet.

Send oss ​​din tilbakemelding:
Fikk ideer for å gjøre Yousician enda bedre? Bare send dine ideer og forslag til: feedback.yousician.com

Last ned vår gratis musikk / instrument tuner app:
Gitar tunfisk - # 1 gitar tuner app over hele verden
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovelin.guitartuna&hl=en
Finn ut mer
Skjul
4,1
264 316 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Welcome to the new version of Yousician! The new update includes:
- New Premium+ content.
- New search filters for songs.
- General improvements and bug fixes.

Want to know more? Check the full details on our forum: yousi.co/Yousician3-19
Finn ut mer
Skjul

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
7. oktober 2019
Størrelse
94M
Installeringer
10 000 000+
Gjeldende versjon
3.19.0
Krever Android
4.4 og nyere
Egnethet
Interaktive elementer
Appinterne kjøp
Produkter i appen
USD 5,99–USD 179,99 per vare
Tillatelser
Levert av
Yousician Ltd.
Utvikler
©2019 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.