SmartBanking

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Slovenština

Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 4.2+

Prihlásenie odtlačkom prsta (FINGERPRINT) je podporované len na telefónoch, ktoré používajú natívne riešenia operačného systému Android 6 a vyššie.
Niektorí, hlavne čínski výrobcovia, používajú vlastné riešenia, ktoré nie sú certifikované a podporované operačným systémom. V týchto prípadoch sa v aplikácii nezobrazí možnosť použiť odtlačok prsta, napriek tomu že disponujú senzorom pre odtlačky.
Situácia sa môže zmeniť po aktualizácii operačného systému v takomto zariadení.
Zo strany banky je podpora prihlásenia odtlačkom prsta zabezpečená len pre originálny operačný system, nie pre vlastné riešenia a nadstavby rôznych výrobcov. Rovnaký problém sa môže týkať alternatívnych ROM a operačných systémov.
Výnimkou sú telefóny značky Samsung, ktoré majú bezpečnostnú certifikáciu aj pre nižšie verzie operačného systému Androidu.
Prihlásenie odtlačkom prsta na tabletoch nie je aplikáciou podporované.

Aplikácia ČSOB SmartBanking je primárne určená pre klientov ČSOB, s aktívnou službou elektronického bankovníctva. Niektoré jej funkcie sú verejne dostupné aj bez potreby prihlásenia.

Pre aktivovanie zabezpečenej časti je potrebné Vaše identifikačné číslo IPPID a PIN (zhodné s Internetbankingom). Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete cez Token. Aktivačný kľúč je potrebný iba pri aktivácii aplikácie, ktorá je zároveň aj prvým prihlásením.
Pri ďalšom používaní aplikácie je potrebný už iba Váš PIN. Ten je možné kedykoľvek zmeniť cez ČSOB Internetbanking 24. Zmenu PINu odporúčame vykonať okamžite po aktivovaní služieb elektronického bankovníctva.
V prípade potreby je možné aplikáciu deaktivovať, alebo zmeniť niektoré jej parametre v ponuke Nastavenia.

Ďalšie funkcie verejnej časti sú dostupné bez prihlásenia, aj pre používateľov, ktorí nie sú klientami ČSOB.

Pre zachovanie vysokej miery bezpečnosti, požaduje aplikácia oprávnenie využívať niektoré funkcie a senzory zariadenia. Oprávnenia sú určené výhradne na technickú komunikáciu aplikácie s bankovým systémom, bez využitia a prístupu k súkromným údajom klienta. Aplikácia žiadnym spôsobom nevyužíva a nespravuje telefónne hovory a kontakty. Využitím technickej komunikácie v aplikácii nevznikajú používateľovi žiadne dodatočné náklady ani poplatky.
Bez poskytnutia niektorých oprávnení nie je možné aplikáciu používať.

Viac informácií nájdete po nainštalovaní aplikácie v sekcii „O aplikácii“. Zároveň Vám je k dispozícii Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 777, zo zahraničia +421 259 668 844.
Aplikace je podporována pro telefony a tablety s OS Android 4.2+

Přihlášení otiskem prstu (FINGERPRINT) je podporováno pouze na telefonech, které používají nativní řešení operačního systému Android 6 a výše.
Někteří, hlavně čínští výrobci, používají vlastní řešení, které nejsou certifikované a podporované operačním systémem. V těchto případech se v aplikaci nezobrazí možnost použít otisk prstu, přesto že disponují senzorem pro otisky.
Situace se může změnit po aktualizaci operačního systému v takovém zařízení.
Ze strany banky je podpora přihlášení otiskem prstu zajištěna pouze pro originální operační system, ne pro vlastní řešení a nástavby různých výrobců. Stejný problém se může týkat alternativních ROM a operačních systémů.
Výjimkou jsou telefony značky Samsung, které mají bezpečnostní certifikaci i pro nižší verze operačního systému Androidu.
Přihlášení otiskem prstu na tabletech není aplikací podporováno.

Aplikace ČSOB SmartBanking je primárně určena pro klienty ČSOB, s aktivní službou elektronického bankovnictví. Některé její funkce jsou veřejně dostupné i bez nutnosti přihlášení.

Pro aktivování zabezpečené části je třeba Vaše identifikační číslo IPPID a PIN (shodné s Internetbanking). Po jejich vložení do aplikace Vám banka zašle na dohodnuté mobilní číslo aktivační klíč, resp. si ho vygenerujete přes Token. Aktivační klíč je potřebný pouze při aktivaci aplikace, která je zároveň i prvním přihlášením.
Při dalším používání aplikace je nutný už jen Váš PIN. Ten je možné kdykoliv změnit přes ČSOB Internetbanking 24. Změnu PINu doporučujeme provést okamžitě po aktivaci služeb elektronického bankovnictví.
V případě potřeby je možné aplikaci deaktivovat nebo změnit některé její parametry v nabídce Nastavení.

Další funkce veřejné části jsou dostupné bez přihlášení, i pro uživatele, kteří nejsou klienty ČSOB.

Pro zachování vysoké míry bezpečnosti, požaduje aplikace oprávnění využívat některé funkce a senzory zařízení. Oprávnění jsou určeny výhradně na technickou komunikaci aplikace s bankovním systémem, bez využití a přístupu k soukromým údajům klienta. Aplikace žádným způsobem nevyužívá a nespravuje telefonní hovory a kontakty. Využitím technické komunikace v aplikaci nevznikají uživateli žádné dodatečné náklady ani poplatky.
Bez poskytnutí některých oprávnění nelze aplikaci používat.

Více informací naleznete po instalaci aplikace v sekci "O aplikaci". Zároveň Vám je k dispozici Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk nebo na telefonním čísle 0850 111 777, ze zahraničí +421 259 668 844.
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 4 733
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

Legislatívne zmeny v predschválených úveroch
Oprava zdieľania čísla účtu ako obyčajný text
Ukončenie služby Image karta
Vylepšenie stability a opravy drobných chýb

Verzia 5.0.4
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
18. prosince 2018
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
100 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
ČSOB Slovensko
Vývojář
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava Slovakia
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.