SmartBanking SK
(1,441)

Reviews

What's New
Verzia 3.1.1:
Oprava známych chýb a zvýšenie stability aplikácie.
Verzia 3.1:
Predschválené úvery
Cestovné poistenie s okamžitou platnosťou – možnosť zriadiť cestovné poistenie, kde začiatok poistenia je 3 hodiny od zaplatenia.
Verzia 3.0.0:
Podpora tabletových zariadení
Manažment platobných kariet
Manažment čakajúcich platieb
Manažment trvalých príkazov
Podpora slovenského bankového štandardu QR kódov "PAY by square"

Similar

More from developer