SmartBanking

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Slovak

Aplikácia je podporovaná pre telefóny a tablety s OS Android 4+

Prihlásenie odtlačkom prsta (FINGERPRINT) je podporované len na telefónoch, ktoré používajú natívne riešenia operačného systému Android 6 a vyššie.
Niektorí, hlavne čínski výrobcovia, používajú vlastné riešenia, ktoré nie sú certifikované a podporované operačným systémom. Na takýchto zariadeniach nedokážeme zaručiť funkčnosť prihlásenia odtlačkom prsta. V týchto prípadoch sa v aplikácii ani nezobrazí možnosť použiť odtlačok prsta, napriek tomu že disponujú senzorom pre odtlačky.
Situácia sa môže zmeniť po aktualizácii operačného systému v takomto zariadení.
Zo strany banky je podpora fingerprintu zabezpečovaná len pre telefóny so senzorom odtlačku prsta na úrovni operačného systému Android.
Výnimkou sú telefóny značky Samsung, ktoré majú bezpečnostnú certifikáciu aj pre nižšie verzie operačného systému Androidu.
Prihlásenie odtlačkom prsta na tabletoch nie je aplikáciou podporované.

Zabezpečená časť aplikácie je určená pre klientov ČSOB, so službou Internetbanking 24 a ponúka prístup k produktom a službám elektronického bankovníctva.

Pre aktivovanie zabezpečenej časti je potrebné Vaše identifikačné číslo a PIN (zhodné s Internetbankingom). Po ich vložení do aplikácie Vám banka zašle na dohodnuté mobilné číslo aktivačný kľúč, resp. si ho vygenerujete prostredníctvom Tokena. Aktivačný kľúč do aplikácie zadávate iba pri prvom prihlásení.
Pri ďalších prihláseniach do zabezpečenej časti je potrebný už iba Váš PIN. Ten je možné kedykoľvek zmeniť cez ČSOB Internetbanking 24. Zmenu PINu odporúčame vykonať okamžite po aktivovaní služieb elektronického bankovníctva a potom aspoň raz za rok.
V prípade potreby je možné aplikáciu deaktivovať, alebo zmeniť niektoré jej parametre v ponuke Nastavenia.

Ďalšie funkcie vo verejnej časti, sú dostupné pre každého aj bez prihlásenia, vrátane používateľov, ktorí nie sú klientami ČSOB.

Pre zachovanie vysokej miery bezpečnosti, požaduje aplikácia oprávnenie využívať niektoré funkcie a senzory klientovho zariadenia. Oprávnenia sú určené výhradne na technickú komunikáciu aplikácie s bankovým systémom, bez využitia a prístupu k súkromným údajom klienta. Aplikácia žiadnym spôsobom nevyužíva a nespravuje telefónne hovory a kontakty. Využitím technickej komunikácie v aplikácii nevznikajú používateľovi žiadne dodatočné náklady ani poplatky.
Bez poskytnutia niektorých oprávnení nie je možné aplikáciu používať.

Viac informácií nájdete po nainštalovaní aplikácie v sekcii „O aplikácii“. Zároveň Vám je k dispozícii Helpdesk ČSOB na adrese helpdeskeb@csob.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 777, zo zahraničia +421 259 668 844.
The application is supported for phones and tablets with OS Android 4+

Login fingerprint (FINGERPRINT) is supported only on phones that use native solutions Android OS 6 and above.
Some, mostly Chinese manufacturers, use custom solutions that are certified and supported operating system. On these devices, we can not guarantee the functionality of the login fingerprint. In such cases, the application does not show the ability to use a fingerprint, even though they have a sensor for fingerprints.
The situation may change after updating the operating system in such a device.
By the bank's support is provided by fingerprint only for phones with a fingerprint sensor at the operating system Android.
Except as phones from Samsung that have a safety certification for the lower versions of the operating system Android.
Login fingerprint on tablets is an application not supported.

The secure part of the application is intended for clients of ČSOB, with 24 Internetbanking service and provides access to products and services of electronic banking.

To activate a secure part need your ID number and PIN (matching Internetbankingom). After being inserted into the application your bank sends to the agreed mobile number activation key, respectively. You can be generated using the token. Activation Key to the application you specify only the first login.
For subsequent logins to the secured portion is needed now only your PIN. That can be changed at any time via ČSOB Internetbanking 24. We recommend the PIN change immediately after activation of electronic banking services, and then at least once a year.
If necessary, the application can be deactivated or change some of the parameters in the Settings menu.

Other functions in the public section are available to everyone without signing in, including users who are not clients of ČSOB.

To maintain a high level of safety requires application is authorized to use certain functions and sensors client's facilities. Authorizations are intended solely for technical communication applications with the banking system, without the use of and access to private data of the client. The application does not use in any way and does not manage phone calls and contacts. Using technical communication application user does not create any additional costs or fees.
Without providing some licenses You can not use the application.

See the app is installed in the section "About". At the same time it is available at ČSOB Helpdesk helpdeskeb@csob.sk or by calling 0850 111 777, from abroad +421 259668844th
Read more
4.4
4,469 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

POZOR: Toto je posledná verzia dostupná pre Android 4.0.x az 4.1.x
Oprava výberu sledovaného obdobia v plánovaných platbách
Drobné opravy na základe vašich podnetov a hlásení o chybách
Read more

Additional Information

Updated
January 31, 2018
Size
Varies with device
Installs
100,000+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
ČSOB Slovensko
Developer
Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11 811 02 Brtislava Slovakia
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.