Můj Vodafone

Перевести описание на Русский (Россия) с помощью Google Переводчика?Перевести обратно на Чешский (Чехия)

Aplikace Můj Vodafone vám umožní jednoduchý přístup k vašemu účtu. Stačí se přihlásit svým telefonním číslem a heslem a informace máte jak na dlani.

**Vítěz ankety Aplikace roku 2014 a 2016 v kategorii Klientský servis a absolutní vítěz roku 2016**

Tato aplikace není určena pro OneNet, zákazníci s OneNet řešením si mohou nainstalovat aplikaci OneNet CZ na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.vodafone.onenet

V Aplikaci najdete:

Můj Tarif - informace o tarifu

Chytrý přehled - informace o útratě za služby Vodafonu

Čerpání minut, SMS a dat - informace o čerpání hlasového, SMS a datového balíčku

Vyúčtování a Informace o kreditu - posledních šest Vyúčtování a jejich stav včetně přehledného grafu, stažení Vyúčtování v PDF (tarifní zákazník), výše kreditu a jeho platnost (zákazník s předplacenou kartou)

Detail Vyúčtování - podrobnosti o posledních šesti Vyúčtování jednoduše a přehledně (tarifní zakazník)

Možnost platby Vyúčtování nebo dobití kreditu platební kartou

Správa více telefonních čísel bez nutnosti odhlašování a zobrazení jména v menu Správy více SIM (u uživatelů s více SIM na jednom zákaznickém účtu)

Možnost přidání widgetu s čerpáním volných jednotek (tarifní zákazník) a základních informací o kreditu (zákazník s předplacenou kartou) na plochu telefonu (aplikace musí být nainstalována v telefonu, nikoli na paměťové kartě)
Aktualizace widgetu probíhá ručně nebo automaticky - lze změnit v Nastavení
Ruční aktualizace - volba se zpřístupní vždy po určité době po poslední aktualizaci. Jakmile je možné widget znovu aktualizovat, naskočí místo zelené fajfky dvě zatočené šipky.
Automatická aktualizace - widget se automaticky aktualizuje několikrát během dne

Moje zprávy - zprávy o všem důležitém z Vodafonu. Nové služby, speciální nabídky, soutěže nebo rady (pouze v české verzi)

Moje požadavky - přehled řešení požadavků na vašem telefonním čísle s předpokládaným datem vyřešení (pouze v české verzi)

Seznam prodejen Vodafone - vyhledání konkrétní prodejny na mapě, kontaktní údaje a seznam všech prodejen

Roamingová kalkulačka - výpočet útraty za používání mobilního telefonu v zahraničí

Centrum péče - nejčastější dotazy a témata, vyhledání odpovědi na vše, co se týká služeb Vodafone (pouze v české verzi)

Dobití kreditu kupónem - možnost navýšení kreditu pomocí dobíjecího kupónu

Informace o smlouvě (pro nefiremní tarifní zákazníky) - zobrazení měsíčního plnění v aktuálním účtovacím období, informace o trvání smlouvy a historie Minimálního měsíčního plnění, přehled o Vodafone splátkách

Možnost nákupu nové SIM nebo zařízení přímo v aplikaci (pouze v české verzi)

Mapa pokrytí - vždy víte, kde se připojíte k našemu 4G LTE internetu

Vylepšování sítě funkcí NetPerform - pro více detailů navštivte stránku http://www.vodafone.cz/blank

A to nejdůležitější nakonec - aplikace Můj Vodafone je zcela zdarma v České republice i v zahraničí. Při jejím používání ani nečerpáte data ze svého internetového balíčku.

K čemu potřebuje aplikace konkrétní oprávnění:
Úložiště (úprava/smazání obsahu na kartě SD) – ukládání dat aplikace do telefonu nebo na paměťovou kartu
Vaše poloha – určení polohy pro nalezení nejbližších prodejen Vodafonu
Síťová komunikace (přístup k internetu) – načtení aktuálních dat ze systémů Vodafonu
Síťová komunikace (zobrazení stavu sítě) – umožnění aktualizace widgetu
Síťová komunikace (zobrazení stavu Wi-Fi) – vylepšování sítě funkcí NetPerform
Vaše účty (konfigurace služeb Google) – přístup k internetovým službám Google (např. mapy)
Systémové nástroje (automaticky spustí po spuštění) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Systémové nástroje (načíst spuštěné aplikace, zabránit telefonu v přepnutí do režimu spánku) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Osobní informace (číst citlivá data protokolu) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Telefonní hovory (číst stav a ID telefonu) - vylepšování sítě funkcí NetPerform
Fotoaparát - možnost načtení čísla SIM karty fotoaparátem při aktivaci LTE SIM karty
Мой Vodafone приложение позволяет вам легкий доступ к вашей учетной записи. Просто войдите в систему с телефона номер и пароль информации, как у вас есть под рукой.

** Победитель Apps 2014 и 2016 в категории обслуживания клиентов и победитель 2016 года **

Это приложение не предназначено для OneNet клиентов с OneNet решения может установить приложение на OneNet CZ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zentity.vodafone.onenet~~HEAD=dobj

Приложение включает в себя:

Мой тариф - информация тариф

Смарт обзор - информация о расходах на услуги Vodafone

Насосное минут, SMS и данные - информацию об использовании голосовой связи, SMS и расслоения данных

Выставление счетов и кредитной информации - последние шесть законопроектов и их статус, в том числе четкого графика, загрузите счет PDF (постоплатной клиента), сумму кредита и срок его действия (абонентам предоплаченной связи)

Билл Деталь - подробности последних шести законопроектов просто и ясно (постоплатных клиентов)

Законопроекты оплаты или вариант пополнения кредитной карты

Управление несколько телефонных номеров без проверки и отображения названия меню управления несколькими SIM (для пользователей с несколькими SIM-карты на счет одного клиента)

Возможность добавления виджета на чертеже вакантных единиц (постоплатных клиентов), а также основную информацию по кредиту (абонентам предоплаченной связи) на рабочем столе телефона (приложение должно быть установлено на вашем телефоне, а не карты памяти)
Виджет для обновления происходит автоматически или вручную - Вы можете изменить настройки
Обновление вручную - выбор всегда доступны через некоторое время после последнего обновления. После того, как виджет может быть обновлен снова, прыгает вместо зеленой галочки двумя изогнутыми стрелками.
Автоматическое обновление - виджет автоматически обновляется несколько раз в день

Мои отчеты - отчеты по всем от Vodafone. Новые услуги, специальные предложения, конкурсы или советы (только в чешской версии)

Мои требования - обзор выполнения требований Вашего номера телефона с предполагаемой даты разрешения (только в чешской версии)

Список магазинов Vodafone - поиск определенного магазина на карте, контактную информацию и список всех магазинов

Роуминг калькулятор - расчет расходов на использование мобильного телефона за границей

Уход центр - часто задаваемые вопросы и темы, найти ответы на все, что касается сервиса Vodafone (только в чешской версии)

Перезарядка купона - возможность увеличения кредитного пополнения с помощью купона

Информация по контракту (за нерабочим контрактных абонентов) - ежемесячный платеж в текущем расчетном периоде, информация о продолжительности контракта и минимальной месячной истории платежей, обзор рассрочку Vodafone

Возможность покупки нового SIM или устройства непосредственно в приложении (только в чешской версии)

Зона покрытия карты - вы всегда знаете, где вы присоединиться к нашей Интернет 4G LTE

Улучшение сетевых функций NetPerform - для получения более подробной информации посетите http://www.vodafone.cz/blank

И самое главное - My Vodafone приложение является полностью бесплатным в Чешской Республике и за рубежом. Когда он используется или не получает данные от вашего интернет-пакета.

Какие конкретные приложения нужны разрешения:
Хранение (редактирование / удаление контента на SD-карте) - хранение данных приложения в память телефона или на карту памяти
Ваше местонахождение - местонахождение, чтобы найти ближайшие магазины Vodafone
Сеть связи (доступ в Интернет) - получить реальные данные с Vodafone
Сетевая связь (состояние дисплея) - позволяет обновления виджета
Сеть связи (просмотреть Wi-Fi) - улучшение сетевых функций NetPerform
Ваши учетные записи (конфигурации службы Google) - услуги доступа в Интернет (например, Google Maps.)
Системные инструменты (автоматический запуск после старта) - улучшение сетевых функций NetPerform
Системные инструменты (Получение данных о запущенных приложений, предотвратить телефон переходит в спящий режим) - улучшение сетевых функций NetPerform
Личные данные (читай конфиденциальные данные журнала) - улучшение сетевых функций NetPerform
Телефонные звонки (читай состояние телефона и идентификационный номер) - улучшение сетевых функций NetPerform
Камера - возможность прочитать номер SIM-карты при активации камеры LTE SIM-карты
Подробнее…
4,3
Всего: 25 326
5
4
3
2
1
Загрузка...

Что нового

Oblíbený měřič rychlosti připojení je zpátky! A s ním i sekce Síťové služby. Vrátily se pěkně v novém kabátku, a tak můžete zase měřit a měřit kdekoliv si zamanete nebo si například jednoduše přesměrovat hovory.
Vrátili jsme na vaše přání do Historie Vyúčtování položku Zaplatit Vyúčtování. Můžete tedy zaplatit Vyúčtování pro jiné číslo i v případě, že jste vaše Vyúčtování již dávno uhradili.
Vylepšili jsme funkci přihlášení pomocí otisku prstu, je teď jednodušší a daleko pohodlnější.
Подробнее…

Дополнительная информация

Обновлено
6 апреля 2018 г.
Размер
8,7M
Количество установок
1 000 000+
Текущая версия
3.1
Требуемая версия Android
4.0.3 и выше
Возрастные ограничения
Для всех
Разрешения
Продавец
Vodafone Czech Republic a.s.
©2018 GoogleУсловия использованияКонфиденциальностьДля разработчиковИсполнителиО Google
Приобретая этот продукт, вы совершаете транзакцию в Google Payments и соглашаетесь с Условиями использования и Примечанием о конфиденциальности Google Payments.