QualityTime - My Digital Diet

Indeholder annoncer
·
Tilbyder køb i appen
Vil du oversætte beskrivelsen til Dansk (Danmark) ved hjælp af Google Oversæt?Oversæt beskrivelsen tilbage til Engelsk (USA)

QualityTime 2.3 is here!

With the new Premium Features, you can get great benefits like:
- Remove ads
- Export your usage history to CSV or Microsoft Excel file
- Extend the backup period from 6 months to 2 years
- More exit penalty options, including custom countdown

You can enable these Premium Features with an in-app purchase. For a limited time only we are offering the Premium Features at a discounted price of only $7.49! That’s a savings of $2.50 off the regular price of $9.99 - so get it now!

QualityTime is a fun, visually engaging and easy-to-use Android app that allows you to monitor and get real time reports on how much time you spend on your smartphone and on your favorite apps.

QualityTime offers a unique and in-depth analysis of your smartphone activities by tracking total usage, screen unlocks and individual apps with hourly, daily and weekly summary reporting options.

The app provides the ability to curb your habits by using actionable features allowing you to set your own time restrictions like ‘alerts’, ‘take a break’ and ‘scheduled breaks’.These features can help you manage and control your usage when needed.

You can create different QualityTime profiles to customize how you wish to unplug from your smartphone during “take a break” or “scheduled breaks” to minimize distractions during those periods. QualityTime profiles provide options for you to block notifications and reject phone calls with auto reply text messages. You can also define exceptions to allow incoming calls from important contacts and permit access to specific apps during those restricted periods.

Key features:

Your Smartphone Timeline:
• Smartphone usage activities log displayed as a fun, visually engaging and easy-to-navigate “timeline”. Scroll up and down to view timeline activities from morning to night. Swipe left & right to navigate to view different dates.

Discover Your Smartphone Habits:
• Daily and Weekly Usage summary of total device usage, screen unlocks and your top apps with time spent on each app and number of times accessed - your “digital diet”.
• Automatically receive a recap of the previous day’s usage summary every morning (can be disabled).
• Zoom in to hourly usage view for the selected date.
• Tap any app to track app-specific usage history pattern by time or access frequency.
• Customize and exclude tracking by apps; pause tracking at anytime.
• Share my top apps feature.
• Quick glance of today’s usage status with the QualityTime dashboard widget.

Manage Your Digital Diet:
• Create device usage alert (usage time and screen unlocks) and app usage time alert (e.g. addicted social or games app).
• “Take a Break” to immediately unplug from your smartphone; one-click access via the “Take a Break” widget.
• Plan your “Take a Break” in advance (Scheduled Breaks) with repeating schedules.
• Define your own QualityTime Profiles to customize your “Take a Break” (restrict access to your phone).
• Create different QualityTime Profiles and customize how you want to unplug your smartphone during “Take a Break” or “Scheduled Breaks”; options to block notifications, reject incoming calls with auto-reply text messages, define exceptions to allow incoming calls from ‘whitelist’ contacts, permit access to certain apps during those restricted periods.
• “Missed notification” center - captures all your missed notifications during “Take a Break” or “Scheduled Breaks” so you won’t miss anything important.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) support to provide valuable if-this-then-that recipes that lets you set personalized alerts with your favorite online services or Internet of Things (IoT) when you exceed your device usage limit.

Please report any feedback, feature requests or suggestions to support@zerodesktop.com. We will continue to provide updates and enhancements based on your feedback to make this app even more awesome.

QualityTime is a registered trademark of ZeroDesktop Inc.
QualityTime 2.3 er her!

Med de nye Premium-funktioner, kan du få store fordele som:
- Fjern annoncer
- Eksporter din brugshistorik til CSV eller Microsoft Excel-fil
- Forlæng backup periode fra 6 måneder til 2 år
- Flere exit straf muligheder, herunder brugerdefinerede nedtælling

Du kan aktivere disse Premium funktioner med en in-app køb. I en begrænset periode kun vi tilbyder de Premium-funktioner til en nedsat pris på kun $ 7,49! Det er en besparelse på $ 2,50 rabat på den almindelige pris på $ 9,99 - så få det nu!

QualityTime er en sjov, visuelt spændende og let at bruge Android app, der gør det muligt at overvåge og få realtid rapporter om, hvor meget tid du bruger på din smartphone og på dine yndlingsprogrammer.
 
QualityTime tilbyder en unik og dybtgående analyse af din smartphone aktiviteter ved at spore samlede forbrug, skærm låser op og individuelle apps med timeløn, daglige og ugentlige muligheder resumé rapportering.
 
Den app giver mulighed for at dæmme op for dine vaner ved at bruge handlingsrettede funktioner, så du kan sætte dine egne tidsbegrænsninger ligesom ’advarsler’, ’tage en pause’ og ’planlagte breaks'.These funktioner kan hjælpe dig med at administrere og styre dit forbrug når det er nødvendigt.
 
Du kan oprette forskellige QualityTime profiler til at tilpasse, hvordan du ønsker at frakoble fra din smartphone under ”tage en pause” eller ”planlagte pauser” for at minimere distraktioner i disse perioder. QualityTime profiler giver muligheder for dig at blokere meddelelser og afviser telefonopkald med automatisk svar tekstbeskeder. Du kan også definere undtagelser for at tillade indgående opkald fra vigtige kontakter og tillade adgang til bestemte apps i løbet af disse begrænsede perioder.

Nøglefunktioner:

Din smartphone Tidslinje:
• Smartphone brug aktiviteter log vises som en sjov, visuelt spændende og let at navigere ”tidslinje”. Rul op og ned for at se tidslinje aktiviteter fra morgen til aften. Glid til venstre og højre for at navigere for at se forskellige datoer.
 
Oplev din smartphone Vaner:
• Daglig og ugentlig brug resumé af den samlede forbrug enhed, skærm låser op og din top apps med tid brugt på hver app og antal gange adgang - dit ”digitale kost”.
• Modtag automatisk et resumé af den foregående dags forbrug resumé hver morgen (kan deaktiveres).
• Zoom ind på timebasis forbrug visning for den valgte dato.
• Tryk på et app til at spore app-specifikke brugshistorik mønster efter tid eller adgang frekvens.
• Tilpas og udelukke sporing af apps; pause sporing når som helst.
• Del min top apps funktion.
• Hurtig blik på dagens anvendelsesstatus med QualityTime instrumentbræt widget.

Administrer din digitale Kost:
• Opret enhedens forbrug alert (brugstiden og skærmen låser) og app brugstid alarm (eksempelvis afhængige sociale eller spil app).
• ”Tag en pause” til straks at trække stikket fra din smartphone; et enkelt klik adgang via ”Take a Break” widget.
• Planlæg din ”Tag en pause” i forvejen (planlagte pauser) med gentagne tidsplaner.
• Definer dine egne QualityTime profiler til at tilpasse din ”Tag en pause” (begrænse adgangen til din telefon).
• Oprette forskellige QualityTime Profiler og tilpasse, hvordan du ønsker at frakoble din smartphone under ”Tag en pause” eller ”Planlagte Breaks”; muligheder for at blokere meddelelser, afvise indgående opkald med auto-svar tekstbeskeder, definere undtagelser for at tillade indgående opkald fra "whitelist kontakter, tillade adgang til bestemte apps i løbet af disse begrænsede perioder.
• ”Missed meddelelse” center - indfanger alle dine ubesvarede meddelelser under ”Tag en pause” eller ”Planlagte Breaks”, så du ikke går glip af noget vigtigt.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) støtte til at give værdifulde, hvis-dette-så-at opskrifter som lader dig indstille personlige beskeder med dine foretrukne online tjenester eller tingenes internet (IoT), når du overskrider din enhed forbrug grænse.

Rapportér venligst noget feedback, funktion anmodninger eller forslag til support@zerodesktop.com. Vi vil fortsætte med at levere opdateringer og forbedringer baseret på din feedback til at gøre denne app endnu mere fantastisk.

QualityTime er et registreret varemærke tilhørende ZeroDesktop Inc.
Læs mere
Skjul
4,1
13.475 i alt
5
4
3
2
1
Indlæser...

Nyheder

Android O fixes and improvements:
Fixed image sharing;
Fixed app icon crash on some devices running Android Oreo;
App tracking improved;
Minor bugfixes.
Læs mere
Skjul

Yderligere oplysninger

Opdateret
19. juni 2018
Størrelse
Varierer fra enhed til enhed
Installationer
1.000.000+
Aktuel version
Varierer fra enhed til enhed
Kræver Android
Varierer fra enhed til enhed
Indholdsklassificering
Produkter i appen
7,49 $ pr. stk.
Tilladelser
Udbydes af
NComputing Global, Inc.
Udvikler
1875 South Grant Street Suite 570 San Mateo, CA 94402 United States
©2019 GoogleServicevilkår for websitetPrivatlivUdviklereKunstnereOm Google|Placering: USASprog: Dansk
Når du køber denne vare, betaler du via Google Payments, og du accepterer servicevilkårene og erklæringen om privatliv for Google Payments.