QualityTime - My Digital Diet

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

QualityTime 2.3 is here!

With the new Premium Features, you can get great benefits like:
- Remove ads
- Export your usage history to CSV or Microsoft Excel file
- Extend the backup period from 6 months to 2 years
- More exit penalty options, including custom countdown

You can enable these Premium Features with an in-app purchase. For a limited time only we are offering the Premium Features at a discounted price of only $7.49! That’s a savings of $2.50 off the regular price of $9.99 - so get it now!

QualityTime is a fun, visually engaging and easy-to-use Android app that allows you to monitor and get real time reports on how much time you spend on your smartphone and on your favorite apps.

QualityTime offers a unique and in-depth analysis of your smartphone activities by tracking total usage, screen unlocks and individual apps with hourly, daily and weekly summary reporting options.

The app provides the ability to curb your habits by using actionable features allowing you to set your own time restrictions like ‘alerts’, ‘take a break’ and ‘scheduled breaks’.These features can help you manage and control your usage when needed.

You can create different QualityTime profiles to customize how you wish to unplug from your smartphone during “take a break” or “scheduled breaks” to minimize distractions during those periods. QualityTime profiles provide options for you to block notifications and reject phone calls with auto reply text messages. You can also define exceptions to allow incoming calls from important contacts and permit access to specific apps during those restricted periods.

Key features:

Your Smartphone Timeline:
• Smartphone usage activities log displayed as a fun, visually engaging and easy-to-navigate “timeline”. Scroll up and down to view timeline activities from morning to night. Swipe left & right to navigate to view different dates.

Discover Your Smartphone Habits:
• Daily and Weekly Usage summary of total device usage, screen unlocks and your top apps with time spent on each app and number of times accessed - your “digital diet”.
• Automatically receive a recap of the previous day’s usage summary every morning (can be disabled).
• Zoom in to hourly usage view for the selected date.
• Tap any app to track app-specific usage history pattern by time or access frequency.
• Customize and exclude tracking by apps; pause tracking at anytime.
• Share my top apps feature.
• Quick glance of today’s usage status with the QualityTime dashboard widget.

Manage Your Digital Diet:
• Create device usage alert (usage time and screen unlocks) and app usage time alert (e.g. addicted social or games app).
• “Take a Break” to immediately unplug from your smartphone; one-click access via the “Take a Break” widget.
• Plan your “Take a Break” in advance (Scheduled Breaks) with repeating schedules.
• Define your own QualityTime Profiles to customize your “Take a Break” (restrict access to your phone).
• Create different QualityTime Profiles and customize how you want to unplug your smartphone during “Take a Break” or “Scheduled Breaks”; options to block notifications, reject incoming calls with auto-reply text messages, define exceptions to allow incoming calls from ‘whitelist’ contacts, permit access to certain apps during those restricted periods.
• “Missed notification” center - captures all your missed notifications during “Take a Break” or “Scheduled Breaks” so you won’t miss anything important.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) support to provide valuable if-this-then-that recipes that lets you set personalized alerts with your favorite online services or Internet of Things (IoT) when you exceed your device usage limit.

Please report any feedback, feature requests or suggestions to support@zerodesktop.com. We will continue to provide updates and enhancements based on your feedback to make this app even more awesome.

QualityTime is a registered trademark of ZeroDesktop Inc.
Qualitytime 2.3 is hier!

Met de nieuwe Premium-functies, kunt u grote voordelen krijgen, zoals:
- Verwijder advertenties
- Exporteer uw verbruik geschiedenis naar CSV of Microsoft Excel-bestand
- Uitbreiding van de back-up periode van 6 maanden tot 2 jaar
- Meer exit penalty opties, inclusief aangepaste countdown

U kunt deze premium features mogelijk te maken met een in-app aankoop. Voor een beperkte tijd we alleen het aanbieden van de premium features tegen een gereduceerde prijs van slechts $ 7,49! Dat is een besparing van $ 2,50 korting op de normale prijs van $ 9.99 - dus nu krijgen!

Qualitytime is een leuke, visueel aantrekkelijke en gemakkelijk te gebruiken Android-app waarmee je controleren en real-time rapporten over hoeveel tijd je besteedt aan uw smartphone en op uw favoriete apps.
 
Qualitytime biedt een unieke en diepgaande analyse van de smartphone-activiteiten door het bijhouden van het totale verbruik, het scherm ontgrendelt en individuele apps met per uur, dagelijkse en wekelijkse samenvatting rapportage mogelijkheden.
 
De app biedt de mogelijkheid om uw gewoonten te beteugelen met behulp van bruikbare functies zodat u uw eigen tijd beperkingen te stellen zoals ‘waarschuwingen’, ‘neem een ​​pauze’ en ‘geplande breaks'.These functies kunnen helpen bij het beheren en controleren van uw verbruik wanneer nodig.
 
U kunt verschillende Qualitytime profielen aan te passen hoe u wenst te stekker uit uw smartphone tijdens “een pauze nemen” of “gepland breekt” om afleiding tijdens deze perioden te minimaliseren. Qualitytime profielen bieden mogelijkheden voor u om meldingen blokkeren en telefoongesprekken met automatische antwoord SMS-berichten af ​​te wijzen. U kunt ook uitzonderingen definiëren om inkomende gesprekken van belangrijke contacten mogelijk te maken en de toegang tot specifieke apps toe te staan ​​tijdens deze beperkte periodes.

Belangrijkste kenmerken:

Uw Smartphone Timeline:
• Smartphone gebruik activiteiten te monitoren weergegeven als een leuke, visueel aantrekkelijke en makkelijk te navigeren “timeline”. Scroll omhoog en omlaag om tijdlijn activiteiten bekijken van 's morgens tot' s avonds. Veeg naar links en rechts om te navigeren naar verschillende data te bekijken.
 
Ontdek je Smartphone-gedrag:
• dagelijkse en wekelijkse gebruik overzicht van het totale gebruik van het apparaat, het scherm ontgrendelt en uw top apps met de tijd besteed aan elke app en het aantal maal - uw “digitale dieet”.
• automatisch een samenvatting van de vorige dag gebruiksoverzicht elke ochtend ontvangen (kan worden uitgeschakeld).
• Zoom in om de werkuren voor de geselecteerde datum.
• Tik op een app om app-specifieke Globaal patroon te volgen door de tijd of de toegang frequentie.
• Aanpassen en exclusief volgen door apps; pauze volgen op elk moment.
• Deel mijn top apps beschikken.
• Snelle blik van de hedendaagse gebruik status bij de Qualitytime dashboardwidget.

Beheer uw digitale Dieet:
• Maak het apparaat gebruik alert (gebruikstijd en het scherm ontgrendelt) en app-gebruik tijd alert (bijv verslaafd sociale of games app).
• “Take a Break” om onmiddellijk de stekker uit uw smartphone; met één klik toegang via de “Take a Break” widget.
• Plan uw “Take a Break” van te voren (Geplande Breaks) met het herhalen van schema's.
• Bepaal uw eigen Qualitytime profielen aan uw “Take a Break” (beperken de toegang tot uw telefoon) aan te passen.
• Maak verschillende Qualitytime Profiles en aanpassen hoe u wilt uw smartphone los tijdens “Take a Break” of “Geplande Breaks”; opties om meldingen te blokkeren, binnenkomende gesprekken met auto-reply SMS-berichten te weigeren, te definiëren uitzonderingen op inkomende gesprekken van ‘witte lijst’ contacten mogelijk te maken, toegang te verlenen tot bepaalde apps in die beperkte periodes.
• “Gemiste notification” center - vangt al uw gemiste meldingen tijdens “Take a Break” of “Geplande Breaks”, zodat je niets belangrijks missen.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) ondersteuning van waardevolle of-this-dan-dat recepten bieden waarmee je persoonlijke berichten met uw favoriete online services of Internet of Things (IoT) in te stellen wanneer u uw gebruik van het apparaat overschrijden.

Meld eventuele feedback, feature requests of suggesties support@zerodesktop.com. We zullen doorgaan met updates en verbeteringen op basis van uw feedback om deze app nog meer geweldig te maken te bieden.

Qualitytime is een geregistreerd handelsmerk van ZeroDesktop Inc.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
4,1
14.733 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

Added support of Android 9.
Due to Google Play policy change, QualityTime is no longer able to support whitelist feature (caller) during Take a Break, as well as "Send auto-reply to caller" feature.
Fixed some bugs
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
10 april 2019
Grootte
14M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
2.13
Android vereist
4.0.3 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 7,49 per item
Aangeboden door
NComputing Global, Inc.
Distributieovereenkomst
1875 South Grant Street Suite 570 San Mateo, CA 94402 United States
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.