QualityTime - My Digital Diet

Bevat advertenties
·
Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

QualityTime is a fun, visually engaging and easy-to-use Android app that allows you to monitor and get real time reports on how much time you spend on your smartphone and on your favorite apps.

QualityTime offers a unique and in-depth analysis of your smartphone activities by tracking total usage, screen unlocks and individual apps with hourly, daily and weekly summary reporting options.

The app provides the ability to curb your habits by using actionable features allowing you to set your own time restrictions like ‘alerts’, ‘take a break’ and ‘scheduled breaks’.These features can help you manage and control your usage when needed.

You can create different QualityTime profiles to customize how you wish to unplug from your smartphone during “take a break” or “scheduled breaks” to minimize distractions during those periods. QualityTime profiles provide options for you to block notifications and reject phone calls with auto reply text messages. You can also define exceptions to allow incoming calls from important contacts and permit access to specific apps during those restricted periods.

Key features:

Your Smartphone Timeline:
• Smartphone usage activities log displayed as a fun, visually engaging and easy-to-navigate “timeline”. Scroll up and down to view timeline activities from morning to night. Swipe left & right to navigate to view different dates.

Discover Your Smartphone Habits:
• Daily and Weekly Usage summary of total device usage, screen unlocks and your top apps with time spent on each app and number of times accessed - your “digital diet”.
• Automatically receive a recap of the previous day’s usage summary every morning (can be disabled).
• Zoom in to hourly usage view for the selected date.
• Tap any app to track app-specific usage history pattern by time or access frequency.
• Customize and exclude tracking by apps; pause tracking at anytime.
• Share my top apps feature.
• Quick glance of today’s usage status with the QualityTime dashboard widget.

Manage Your Digital Diet:
• Create device usage alert (usage time and screen unlocks) and app usage time alert (e.g. addicted social or games app).
• “Take a Break” to immediately unplug from your smartphone; one-click access via the “Take a Break” widget.
• Plan your “Take a Break” in advance (Scheduled Breaks) with repeating schedules.
• Define your own QualityTime Profiles to customize your “Take a Break” (restrict access to your phone).
• Create different QualityTime Profiles and customize how you want to unplug your smartphone during “Take a Break” or “Scheduled Breaks”; options to block notifications, reject incoming calls with auto-reply text messages, define exceptions to allow incoming calls from ‘whitelist’ contacts, permit access to certain apps during those restricted periods.
• “Missed notification” center - captures all your missed notifications during “Take a Break” or “Scheduled Breaks” so you won’t miss anything important.
• IFTTT (ifttt.com/qualitytime) support to provide valuable if-this-then-that recipes that lets you set personalized alerts with your favorite online services or Internet of Things (IoT) when you exceed your device usage limit.

Please report any feedback, feature requests or suggestions to support.apps@mobidays.com. We will continue to provide updates and enhancements based on your feedback to make this app even more awesome.

QualityTime is a registered trademark of Mobidays Inc.
QualityTime is een leuke, visueel aantrekkelijke en eenvoudig te gebruiken Android-app waarmee u realtime rapporten kunt bijhouden en ontvangen over hoeveel tijd u op uw smartphone en uw favoriete apps doorbrengt.
 
QualityTime biedt een unieke en diepgaande analyse van uw smartphoneactiviteiten door het totale gebruik, schermontgrendelingen en individuele apps bij te houden met opties voor rapportage per uur, dagelijks en wekelijks.
 
De app biedt de mogelijkheid om uw gewoonten in te perken door bruikbare functies te gebruiken waarmee u uw eigen tijdsbeperkingen kunt instellen, zoals 'waarschuwingen', 'pauze nemen' en 'geplande pauzes'. Deze functies kunnen u helpen uw gebruik te beheren en te controleren wanneer dat nodig is.
 
U kunt verschillende QualityTime-profielen maken om aan te passen hoe u de stekker van uw smartphone wilt loskoppelen tijdens "een pauze" of "geplande pauzes" om afleiding tijdens die periodes te minimaliseren. QualityTime-profielen bieden opties voor u om meldingen te blokkeren en telefoongesprekken te weigeren met automatisch beantwoordende sms-berichten. U kunt ook uitzonderingen definiëren om inkomende oproepen van belangrijke contacten toe te staan ​​en toegang tot specifieke apps toe te staan ​​gedurende die beperkte perioden.

Belangrijkste kenmerken:

De tijdlijn van uw smartphone:
• Activiteitenlogboek voor smartphonegebruik weergegeven als een leuke, visueel aantrekkelijke en eenvoudig te navigeren "tijdlijn". Blader omhoog en omlaag om tijdlijnactiviteiten van ochtend tot nacht te bekijken. Veeg naar links en rechts om te navigeren om verschillende datums te bekijken.
 
Ontdek uw smartphone-gewoonten:
• Overzicht van dagelijks en wekelijks gebruik van het totale apparaatgebruik, schermontgrendelingen en uw beste apps met de tijd die aan elke app is besteed en het aantal keren dat u toegang hebt gehad - uw "digitale dieet".
• Ontvang elke ochtend automatisch een samenvatting van het gebruiksoverzicht van de vorige dag (kan worden uitgeschakeld).
• Zoom in op weergave per uur voor de geselecteerde datum.
• Tik op een app om app-specifiek gebruikshistoriepatroon bij te houden op tijd of toegangsfrequentie.
• Tracking door apps aanpassen en uitsluiten; pauze bijhouden op elk moment.
• Deel mijn beste apps-functie.
• Snel overzicht van de gebruiksstatus van vandaag met de QualityTime-dashboardwidget.

Beheer uw digitale dieet:
• Maak apparaatgebruikswaarschuwing (gebruikstijd en scherm ontgrendeld) en app gebruikstijdwaarschuwing (bijv. Verslaafde sociale of games-app).
• "Neem een ​​pauze" om onmiddellijk de verbinding met uw smartphone te verbreken; toegang met één klik via de widget "Take a Break".
• Plan uw "Neem een ​​pauze" van tevoren (Geplande pauzes) met herhaalde schema's.
• Definieer uw eigen QualityTime-profielen om uw "Take a Break" aan te passen (toegang tot uw telefoon beperken).
• Maak verschillende QualityTime-profielen en pas aan hoe u uw smartphone wilt loskoppelen tijdens "Take a Break" of "Geplande pauzes"; opties om meldingen te blokkeren, inkomende oproepen te weigeren met automatisch beantwoorden van sms-berichten, uitzonderingen te definiëren om inkomende oproepen van ‘whitelist’ contacten toe te staan, toegang tot bepaalde apps toe te staan ​​gedurende die beperkte periodes.
• "Gemiste melding" -centrum - legt al uw gemiste meldingen vast tijdens "Neem een ​​pauze" of "Geplande pauzes" zodat u niets belangrijks mist.
• IFTTT-ondersteuning (ifttt.com/qualitytime) om waardevolle if-this-that-that-recepten te bieden waarmee u gepersonaliseerde waarschuwingen kunt instellen met uw favoriete online services of Internet of Things (IoT) wanneer u de gebruikslimiet van uw apparaat overschrijdt.

Meld eventuele feedback, functieverzoeken of suggesties aan support.apps@mobidays.com. We blijven updates en verbeteringen bieden op basis van je feedback om deze app nog beter te maken.

QualityTime is een geregistreerd handelsmerk van Mobidays Inc.
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
3,9
19.379 in totaal
5
4
3
2
1
Laden…

Wat is er nieuw

- enhancement stability at usage measurement tracking
- UX / UI improvements
- Minor bug fixes
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
17 juni 2020
Grootte
16M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
2.17.4.1
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
In-app-producten
US$ 7,49 per item
Aangeboden door
MobidaysApps
Distributieovereenkomst
서울특별시 강남구 역삼동 834-34, 홍우빌딩 2층 모비데이즈
©2020 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.