OpenCachingFun

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Polish (Poland)

OpenCachingFun to aplikacja pomagająca w geocachingu, korzystająca z zasobów portalu http://opencaching.pl. Aplikacja została zaprojektowana, by pozwolić na pozostawanie całkowicie offline podczas zabawy. Dostęp do internetu jest wymagany tylko przy planowaniu wyprawy.

Zmęczony drukowaniem opisów skrzynek i przepisywaniem współrzędnych do GPSa? Używanie innych programów do geocachingu na Androida zużywa za dużo danych z pakietu internetowego? Ta aplikacja jest dla Ciebie :).

OCFun pozwala łatwo i wygodnie pobrać wszystkie informacje na temat interesujących nas skrzynek przed wyjściem z domu. Dzięki temu:
- nie zużywamy baterii na łączenie się z internetem podczas szukania i możemy bawić się dłużej
- nie straszne nam koszta dostępu do internetu mobilnego ani limity pakietów
- nie straszne nam braki zasięgu sieci komórkowej

Aplikacja pozwala pobierać skrzynki wg:
- kodu skrzynki (waypointu)
- nazwy skrzynki (można używać * by ściągnąć wszystkie skrzynki zawierające dany wyraz w nazwie)
- odległości skrzynki od współrzędnych (również własnych), adresu lub innej skrzynki
Możemy również dodawać skrzynki ręcznie (własny opis i współrzędne) co sprawdza się świetnie przy multicachach, quizach oraz do pamiętania gdzie zostawiliśmy auto ;).

Wolisz planować które skrzynki znajdziesz dzisiaj na większym ekranie? Dodaj je do obserwowanych, dzięki czemu później pobierzesz je wszystkie do aplikacji jednym kliknięciem!

Potrzebujesz sprawdzić opis skrzynki będąc już w terenie? Zaznacz w menu opcję 'pobieraj zdjęcia na żądanie', a zaoszczędzisz dane z pakietu ;).

Zapisane skrzynki możemy później przeglądać na liście lub rozmieszczone na mapie. Pobierane informacje zawierają współrzędne, opis, atrybuty, podpowiedź, datę ostatniego znalezienia, własne notatki, kilka ostatnich wpisów z logbooka oraz dołączone zdjęcia i spoilery. Wyświetlana jest też aktualna odległość oraz azymut do skrzynki.

W menu skrzynki znajdziemy opcję 'prowadź do', która wyświetli kompas pokazujący w którą stronę i jak daleko jest skrzynka.

Wyświetlając logi danej skrzynki możemy dodać własny wpis do logbooka, a z głównego menu możemy wszystkie własne wpisy przeglądać i zsynchronizować (wysłać) do serwisu. Możemy też tworzyć własne notatki które nie będą synchronizowane (np do zapisania kodu potrzebnego do zaliczenia projektu, albo TrackingCode z GeoKreta).


OCFun jest i zawsze będzie darmowe i pozbawione reklam.

OCFun jest otwarte- kod źródłowy aplikacji jest dostępny na http://github.com/zeyomir/opencachingfun. Każdy może zgłosić swoje uwagi lub zaproponować nową funkcję! Tam też można się zapoznać z planami odnośnie dalszego rozwoju aplikacji. Strona projektu dostępna jest pod adresem http://mzawisza.pl/opencachingfun.
OpenCachingFun is an application that helps in geocaching, a resource portal http://opencaching.pl. The application has been designed to allow you to stay completely offline while having fun. Internet access is only required when planning a trip.

Tired of printing descriptions of cases and prescribing coordinates to the GPS? Using other programs to geocaching for Android uses a lot of data from Internet package? This app is for you :).

OCFun lets you easily and conveniently download all the information on cases of interest to us before you leave home. This ensures:
- Do not consume the battery to connect to the Internet when searching for and we can play longer
- Not terrible cost us access to the mobile internet packages or limits
- Not scary to us cellular coverage gaps

The application allows you to download box by:
- Code box (waypoint)
- The name of the box (you can use * to download all boxes containing that word in the title)
- Just a box of coordinates (also own), address or any other box
We can also add a box manually (own name and coordinates), which works great when multicachach, quizzes, and to remember where we left the car ;).

Prefer plan that box you will find today on a larger screen? Add it to your watchlist, so that later you download them all to your application with a single click!

Need to check the description box being already in the field? Select the menu option 'download images on demand', and save the data in the package ;).

Logged box can then browse the list or placed on the map. Retrieved information includes coordinates, description, attributes, hint, date of last finding, memos, some recent entries in the logbook and included photos and spoilers. You will also see the current distance and azimuth of the box.

In the menu box you will find the option 'to keep', which displays a compass that shows which way and how far is the case.

When viewing the logs of the box, we can add your own entry in the logbook, and on the main menu, you can view all of your entries and synchronize (send) to the site. We can also create your own notes that will not be synchronized (eg to save the code needed to pass the draft, or TrackingCode of GeoKret).


OCFun is and will always be free and without ads.

OCFun is open-source code of the application is available on http://github.com/zeyomir/opencachingfun. Anyone can make comments or suggest a new feature! There you can become familiar with the plans for the further development of the application. Project site is available at http://mzawisza.pl/opencachingfun.
Read more
3.9
39 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- pobieranie własnych notatek razem z opisem skrzynki
- dodawanie wpisów do logbooka (z ocenianiem, rekomendacjami etc)
- edytowalny szablon wpisu
- synchronizacja wpisów do logbooka
- dodawanie własnych notatek do skrzynki
- usuwanie pojedynczych skrzynek i wpisów
- możliwość schowania znalezionych skrzynek na liście
Read more

Additional Information

Updated
January 6, 2014
Size
2.7M
Installs
1,000+
Current Version
0.7.0.1
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Users Interact
Permissions
Offered By
zeyomir
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.