Empire Warriors Premium: Tower Defense Games

Od 10 let (E10+)
113 229
Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

If you are a fan of tower defense games free and strategy games, Empire Warriors Premium: Tower Defense Games is a must-have addictive game that can't be missed in your 'challenging games' folder.
With powerful heroes, unique towers, epic challenges, and also funny moments which are combined in this tower defense games free, Empire Warriors Premium will satisfy your demand.
What are you waiting for? Don't waste your time anymore!

Not only be able to satisfy your demand, but this Premium Bundle will also satisfy your budget when you can get huge benefits at 300% less expensive than making in-app purchases!
★ Miria – The Strongest Hero
★ 1,500 gems
★ 300 crystals
★ 6 supportive 4* runes
★ 50 VIP coins
⚠ Game data in this version is different from the free version (Empire Warriors TD)

▶ Fantasy Story
The origin of Empire Warriors Premium is on Ioria, a fantasy continent, where Human, Elf, Dwarf, Orc and other legendary creatures live together.
Every place you come, every battle you join, and every castle you build, everything has a story behind.
Countless champions with enough courage who have engaged this marvelous empire with tons of weapons, magic elements, and mysterious aspects, have found its story.
Now it's your turn. Are you brave enough, champions?

▶ Cool Tactical TD Game In A Magical Fantasy World
Will you have enough courage to take into this greatest empire with a galaxy of weapons, magic things, and so on?
Let enjoy a lot of epic wars in different fantasy environment: the plain of human, dense forests of elves, the mountain kingdom of dwarves, the dead swamp, frozen mountain, and many more!

▶ Build, Battle, Defend
Perform your awesome strategy in this tactical TD game with 4 new specialized castles:
- Barrack Tower, trains strong warriors that, led by the brave knights of Endia to help you block the path and destroy the enemies.
- Archer Tower: dealing physical damage and bringing useful buffs to nearby towers.
- Magic Tower: being controlled by the best wizards of Endia, has high magic damage, the ability to debuff the enemies, and summon awesome dragons.
- Golem Tower, the mighty weapon of the Endia kingdom, which can throw giant rocks to the enemies and deal massive damage.

▶ Complex And Addictive Gameplay
Various modes of gameplay in this fantasy TD game, from easiest to toughest, besides the campaign missions, the player also can enjoy the infinite challenges in endless mode.
Not only that, offline option combines with online will bring to you a great experience. Let’s show the world who is the best tactician by ranking yourself top one on the leaderboard.
The endless mode is also a very good one to farm gems and to be a legend in epic battle.

▶ Endless Action Tactical TD Game
Control mighty legend heroes: now you can select and control 3 heroes at a time to protect the empire in any mission!
Each hero has an active ability and 3 passive abilities. By upgrading heroes, their strength will increase greatly.

▶ Formidable Challenges
A variety of monsters with an infinite rush in the tower defense games free: more than 30 types of enemies are waiting for you.
Each monster has a unique appearance and some even have abilities that may cause a lot of trouble to every tactician.

Learn more about your kingdom with an in-game encyclopedia. Be ready for tower defense games free in the strategy games. It's worth every penny.
No fear of death! Be a wise leader and join now!

Contact us for further support and information:
- E-mail: zitgastudios@gmail.com
- Official Fanpage: https://www.facebook.com/EmpireWarriorsTD
- Official Group: https://www.facebook.com/groups/EmpireWarriorsTD
- Official Twitter: https://twitter.com/EmpireWarriorTD
Pokud jste fanouškem her tower defense zdarma a strategických her, je Empire Warriors Premium: Tower Defense Games návykovou hrou, kterou si nesmíte nechat ujít ve složce „náročné hry“.
Díky mocným hrdinům, jedinečným věžím, epickým výzvám a také zábavným okamžikům, které jsou kombinovány v těchto hrách Tower Defense zdarma, uspokojí Empire Warriors Premium vaši poptávku.
Na co čekáš? Už neztrácejte čas!

Tento balíček Premium nejen uspokojí váš požadavek, ale uspokojí i váš rozpočet, když můžete získat obrovské výhody o 300% levnější než nákupy v aplikaci!
★ Miria - nejsilnější hrdina
★ 1 500 drahokamů
★ 300 krystalů
★ 6 podpůrných 4 * run
★ 50 VIP mincí
⚠ Herní data se v této verzi liší od bezplatné verze (Empire Warriors TD)

▶ Fantasy příběh
Původ hry Empire Warriors Premium je na Iorii, fantasy kontinentu, kde společně žijí lidé, elfové, trpaslíci, skřeti a další legendární tvorové.
Každé místo, které přijdete, každá bitva, ke které se připojíte, a každý hrad, který postavíte, má všechno svůj příběh.
Nespočet šampionů s dostatečnou odvahou, kteří se zapojili do této úžasné říše s množstvím zbraní, magických prvků a záhadných aspektů, našli její příběh.
Teď jsi na řadě. Jste dost stateční, šampioni?

▶ Skvělá taktická TD hra ve světě magické fantazie
Budete mít dostatek odvahy, abyste se dostali do této největší říše s galaxií zbraní, magických věcí atd.?
Pojďme si užít spoustu epických válek v různých fantasy prostředí: rovina člověka, husté lesy elfů, horské království trpaslíků, mrtvá bažina, zamrzlá hora a mnoho dalších!

▶ Budujte, bojujte, bráňte
Proveďte svoji úžasnou strategii v této taktické TD hře se 4 novými specializovanými hrady:
- Věž Barrack Tower trénuje silné válečníky, které vám v čele s odvážnými rytíři z Endie pomohou zablokovat cestu a zničit nepřátele.
- Archer Tower: způsobí fyzické poškození a přinese užitečné buffy do okolních věží.
- Magic Tower: je ovládán nejlepšími čaroděje z Endie, má vysoké magické poškození, schopnost debuffovat nepřátele a vyvolávat úžasné draky.
- Golem Tower, mocná zbraň království Endia, která dokáže házet obří kameny na nepřátele a způsobit obrovské škody.

▶ Složitá a návyková hra
Různé režimy hry v této fantasy TD hře, od nejjednodušších po nejnáročnější, kromě misí kampaně si hráč může také užít nekonečné výzvy v nekonečném režimu.
Nejen to, možnost offline v kombinaci s online vám přinese skvělý zážitek. Ukažme světu, kdo je nejlepší taktik, tím, že se v žebříčku umístíme na špičce.
Nekonečný režim je také velmi dobrý pro farmářské drahokamy a legendu v epické bitvě.

▶ Taktická TD hra s nekonečnou akcí
Ovládejte mocné hrdiny legend: nyní můžete vybrat a ovládat 3 hrdiny najednou, abyste ochránili říši v jakékoli misi!
Každý hrdina má aktivní schopnost a 3 pasivní schopnosti. Upgradováním hrdinů se jejich síla výrazně zvýší.

▶ Impozantní výzvy
Různé příšery s nekonečným přívalem ve hrách tower defense zdarma: čeká na vás více než 30 druhů nepřátel.
Každé monstrum má jedinečný vzhled a některé dokonce mají schopnosti, které mohou každému taktikovi způsobit velké potíže.

Zjistěte více o svém království pomocí encyklopedie ve hře. Buďte připraveni na Tower Defense hry zdarma ve strategických hrách. Stojí to za každý cent.
Žádný strach ze smrti! Staňte se moudrým vůdcem a připojte se hned!

Kontaktujte nás pro další podporu a informace:
- E-mail: zitgastudios@gmail.com
- Oficiální fanpage: https://www.facebook.com/EmpireWarriorsTD
- Oficiální skupina: https://www.facebook.com/groups/EmpireWarriorsTD
- Oficiální Twitter: https://twitter.com/EmpireWarriorTD
Další informace
Sbalit
4,4
Celkem 113 229
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- Optimize and balance game
- Fix some minor bugs
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
9. dubna 2021
Velikost
111M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
2.4.12
Vyžaduje Android
5.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 10 let (E10+)
Násilí ve fantastickém prostředí, Krev v mírné míře
Interaktivní prvky
Nákupy ve hře
Produkty v aplikacích
0,99 US$–129,99 US$ za položku
Od vývojáře
ZITGA
Vývojář
360 Giai Phong, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.