Zoiper IAX SIP VOIP Softphone

58 714
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Zoiper is a FREE IAX and SIP softphone application for voip calls over 3G or WiFi. There are NO ADVERTISEMENTS.

For support please visit: http://community.zoiper.com

Zoiper softphone offers a simple user interface and superb audio quality for smooth Voice over IP experience.

Contact us for whitelabel versions with your logo and company or for our VoiP SDK if you want to build your own solution or visit http://www.zoiper.com/en/voip-sdk

Available for both SIP and IAX systems, Zoiper is a phone solution perfectly fit for end users, service providers, call centers or any business willing to benefit from VoIP communications.

Want to distribute it to your users ? Use the free automatic provisioning system on http://oem.zoiper.com and avoid tedious manual configurations!.

IMPORTANT: Zoiper softphone is a standalone client-side software VOIP phone application and is not bundled together with a voip service. To make and receive voip calls using Zoiper, you must subscribe to any SIP or IAX based service provider across the globe.

Zoiper's key features include:

- Support for different color schemes
- Bluetooth support
- Lowest battery usage with highest reliability / stability on google play
- Lowest latency of all android softphones
- Excellent audio quality, even on older devices
- Supports calling over 3G and WIFI
- Multiprotocol with SIP and IAX support, compatible with all RFC
compliant PBXs
- Background / multitasking support
- Integration with the native android contact list
- Speakerphone mute and hold
- UDP and TCP transports (use TCP for better battery life!)
- Supports g711 (ulaw, alaw), speex, iLBC and gsm codecs
- Supports sending of DTMF
- DNS SRV
- Built-in echo cancellation
- STUN support
- Change ringtone per account
- Call waiting
- Video support (gold users only)
- ZRTP / TLS support (gold users only)
- Call Transfer (gold users only)
- Wideband audio (gold users only)

Zoiper is also available as customized branding solutions or VoIP SDK, please contact us for more information.

- Phones that are unstable because they have broken audio implementations:
Alcatel one touch series (poor audio drivers cause system freezes and crashes)
HTC one m8 (causes freezes.)

WARNING: using Zoiper as a default dialer may interfere with dialing 911 emergency services.

WARNING: Please use only versions from the appstore, we have reasons to believe some of the (russian) .apk files floating on the web contain a trojan that might steal username and password and make fraudulent calls. The official zoiper from google play is safe to use.
Zoiper je bezplatná aplikace IAX a SIP softphone pro volání přes VoIP přes 3G nebo WiFi. Nejsou žádné reklamy.

Pro podporu navštivte: http://community.zoiper.com

Softwarový program Zoiper nabízí jednoduché uživatelské rozhraní a vynikající kvalitu zvuku pro plynulé používání služby Voice over IP.

Kontaktujte nás ohledně verzí whitelabel s vaším logem a společností nebo pro naši VoiP SDK, pokud si chcete vytvořit vlastní řešení, nebo navštivte http://www.zoiper.com/cs/voip-sdk

Zoiper je k dispozici pro systémy SIP i IAX a je telefonním řešením, které se dokonale hodí pro koncové uživatele, poskytovatele služeb, call centra nebo jakékoli firmy ochotné těžit z VoIP komunikace.

Chcete ji distribuovat svým uživatelům? Využijte bezplatný automatický systém zajišťování na adrese http://oem.zoiper.com a vyhněte se únavným manuálním konfiguracím !.

DŮLEŽITÉ: Softwarový program Zoiper je samostatná softwarová aplikace VOIP na straně klienta a není součástí balíčku služeb VoIP. Chcete-li volat a přijímat volání VoIP pomocí Zoiper, musíte se přihlásit k odběru jakéhokoli poskytovatele služeb založeného na SIP nebo IAX po celém světě.

Mezi klíčové vlastnosti Zoiper patří:

- Podpora různých barevných schémat
- Podpora Bluetooth
- Nejnižší využití baterie s nejvyšší spolehlivostí / stabilitou při hře Google
- Nejnižší latence všech softwarových telefonů s Androidem
- Vynikající kvalita zvuku, a to i na starších zařízeních
- Podporuje volání přes 3G a WIFI
- Multiprotocol s podporou SIP a IAX, kompatibilní se všemi RFC
kompatibilní ústředny
- Podpora na pozadí / multitasking
- Integrace s nativním seznamem kontaktů pro Android
- Hlasitý telefon ztlumte a podržte
- UDP a TCP přenosy (použijte TCP pro lepší výdrž baterie!)
- Podporuje kodeky g711 (ulaw, alaw), speex, iLBC a gsm
- Podporuje odesílání DTMF
- DNS SRV
- Vestavěné zrušení ozvěny
- STUN podpora
- Změna vyzváněcího tónu pro jeden účet
- Čekání hovoru
- Podpora videa (pouze uživatelé se zlatem)
- podpora ZRTP / TLS (pouze uživatelé se zlatem)
- Přepojení hovoru (pouze uživatelé zlata)
- Širokopásmový zvuk (pouze uživatelé se zlatem)

Zoiper je k dispozici také jako přizpůsobená značková řešení nebo VoIP SDK, pro více informací nás prosím kontaktujte.

- Telefony, které jsou nestabilní, protože mají přerušené zvukové implementace:
Řada Alcatel one touch (špatné zvukové ovladače způsobují zamrzání a selhání systému)
HTC one m8 (způsobuje zamrznutí.)

VAROVÁNÍ: Použití Zoiper jako výchozího dialeru může rušit tísňové služby vytáčení 911.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze verze z obchodu s potravinami, máme důvody se domnívat, že některé (ruské) soubory .apk plovoucí na webu obsahují trojan, který by mohl ukrást uživatelské jméno a heslo a podvodně volat. Oficiální zoiper ze hry Google je bezpečný.
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 58 714
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

v. 2.12.4
- Improvements and optimisations related to the STUN functionality;
- The exit dialog when using PUSH can now be dismissed by tapping the Back button;
- Additional buttons are added at the DTMF dialpad;
- Account widget behaviour improvement;
- Fixed crash when opening statistics for second time during a call;
- Additional crash fixes and improvements;
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
20. února 2020
Velikost
19M
Instalace
1 000 000+
Aktuální verze
2.12.4
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Interakce uživatelů
Produkty v aplikacích
0,99 US$–9,49 US$ za položku
Od vývojáře
Securax LTD.
Vývojář
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.