2 Player Reactor (Multiplayer)

169 765
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

2 Player Reactor is a fast, clean and funny reaction game for two players on the same device.

Challenge your friends (or enemies) to a multiplayer battle of reflexes, wits and knowledge! Great as a bar game, ice breaker or to decide who has to do the dishes.

One of 18 (we continuously add more) exciting mini-games is displayed on screen, and if you think the answer is correct, hit your button faster than your opponent to get a point. But be careful - hit it at the wrong time, and you'll lose one. After a few seconds, the next multiplayer challenge starts - and you can make up for lost points or extend your lead against your adversary!

The game is fully translated into 28 languages - chances are, yours is among them!

TWO PLAYERS ON THE SAME DEVICE
Nobody needs to wait, two players, one device, at the same time! Frantic multiplayer action is guaranteed for all ages! Some of the included mini-games require pure reaction, so the younger you are the better, while other mini-games require knowledge of countries in the world and puzzle-solving skills. Who can be the best in all of them?

LOTS OF DYNAMIC MINIGAMES
There are 17 mini-games included (more soon!), and they span all sorts of areas. For example: Who can find the sad face in a group of smiley faces? Does the shown capital city really belong to the country? Can the mouse navigate the maze to the cheese? Hit when the screen turns white! When is the changing labyrinth completed from corner to corner? Has the Countdown hit Zero? React when the Tic-Tac-Toe game is complete! And there's many more!

OLD-SCHOOL CLEAN GRAPHICS
Sporting super-clean and slick graphics, 2 Player Reactor doesn't try to overwhelm or distract you with fancy effects or big explosions.This also means it runs on even the oldest and crankiest of Android devices! Everything in the game has been tested on all kinds of screens, and it runs beautifully on tablets!

SETTINGS TO SUIT EVERYONE
There's a no-brainer "Quick Game" mode that allows you to jump right into the action. But if you hate math, or you only want to play that mode with the smiley faces, or you want a really really long game, you can change everything in the advanced settings menu! And if you're trying to learn a different language, we've got you covered: The game has been translated into 25 mysterious languages such as German, French, Chinese, Persian, Finnish, and many many more.
And there's even more options such as three new difficulties (you should try the INSANE difficulty setting, har har!) in 4 Player Reactor, which you should have a look at if you want more! We're so confident you like it that we offer an unconditional money-back guarantee for that game - check it out!

INDIE GAME DEVELOPER LOVES YOU
I'm an independent game developer and made the game all by myself - which explains the basic graphics (I like to think of them as clean ;)). I hope you like my game, and I totally crave your feedback, just send me an email at robin@coolcherrytrees.com.
2 Player Reactor je rýchla, zábavná a vzdelávacie hra pre dvoch hráčov na rovnakom prístroji.

Vyzvite svojich priateľov (alebo nepriateľov) na multiplayer boja reflexov, dôvtipu a znalostí! Veľký ako bar hra, ledobanka alebo rozhodnúť, kto má čo do činenia riadu.

Jeden z 18 (neustále pridávať ďalšie), vzrušujúce mini-hry sa zobrazí na obrazovke, a ak si myslíte, že odpoveď je správna, zasiahlo váš tlačidlo rýchlejšie, než váš súper získať bod. Ale pozor - trafil v nevhodnú dobu, a stratíte jeden. Po niekoľkých sekundách sa spustí ďalší multiplayer výzva - a môžete dohnať stratené body alebo rozšíriť svoje vedenie pred svojím protivníkom!

Hra je plne preložená do 28 jazykov - šanca, že vy je medzi nimi!

Dvaja hráči na rovnakom zariadení
Nikto sa nemusí čakať, dvaja hráči, jeden prístroj, v rovnakom čase! Frantic multiplayer akcia je garantovaná pre všetky vekové kategórie! Niektoré z obsiahnutých minihier vyžadujú čistú reakciu, takže mladší ste, tým lepšie, zatiaľ čo ostatné mini-hry vyžadujú znalosť krajín na svete a puzzle-riešiť zručnosti. Kto môže byť najlepší vo všetkých z nich?

LOTS dynamických minihry
K dispozícii je 17 mini-hry v cene (viac čoskoro!), A pokrýva všetky druhy oblastí. Napríklad: Kto môže nájsť smutný tvár v skupine smajlíky? Má zobrazené hlavné mesto v skutočnosti patrí do zeme? Môže myš prechádzať bludiskom na syr? Hit, keď obrazovka zbelie! Ak je zmena labyrint dokončená z rohu do rohu? Má odpočítavanie udrel nula? Reagovať, keď Piškvorky hra je kompletný! A je tu mnoho ďalších!

Old-school CLEAN GRAPHICS
Športové super čisté a úhľadný grafiku, 2 Player Reactor nesnaží zahltiť alebo odvrátiť tie efektné účinky alebo veľkých explosions.This tiež znamená, že beží na aj najstarší a crankiest zo zariadenia so systémom Android! Všetko, čo v hre bol testovaný na všetky druhy obrazoviek, a to beží skvele na tablety!

NASTAVENIE, aby vyhovoval všetkým
K dispozícii je režim ne-jasné "Quick Game", ktorý vám umožní skočiť priamo do akcie. Ale keď budete nenávidieť matematiku, alebo chcete hrať, že režim s smajlíky iba, alebo chcete naozaj dlhú hru, môžete zmeniť všetko, čo v pokročilom menu nastavenia! A ak sa snažíte naučiť sa iný jazyk, máme vás vzťahuje: Hra bola preložená do 25 jazykov tajomné, ako je nemčina, francúzština, čínština, perzština, fínskom, a mnoho mnoho ďalších.
A je tu ešte ďalšie možnosti, ako je tri nové ťažkosti (mali by ste sa pokúsiť nastavenie, har har! Duševne chorý obtiažnosť) v 4 prehrávač reaktora, ktorý by ste mali mať pozrieť na ak chcete viac! Sme tak istí, sa vám to páči, že ponúkame záruku bezpodmienečné vrátenia peňazí pre túto hru - skontrolujte si to!

INDIA herný vývojár ťa miluje
Som nezávislý herný vývojár a robil hru úplne sám - čo vysvetľuje základné grafika (by som si ich predstaviť ako čistý;)). Dúfam, že sa vám mojej hre, a ja som úplne túži svoj názor, stačí mi poslať e-mail na robin@coolcherrytrees.com.
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,2
Celkove 169 765
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

v2.0 (May 2016)
* Removed some of the ads
* Removed unnecessary permissions
* Fixed Ball-Hole mode
* Added new premium mode: 5 Bananas
* Added pro-demo (ad supported)
* Some bug fixes
* Some language fixes (Basque)

v1.999 (Jul 2014)
* All in-app purchases removed! PROBLEMS WITH RE-ACTIVATING AN OLD UPGRADE? EMAIL US: robin at coolcherrytrees com.
* New language: Arabic, translated by Khaldoun Halawani (Select it in Custom - More - Languages)
* Some memory leaks fixed.
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
31. mája 2016
Veľkosť
4,3M
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
2
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Od predajcu
cool cherry trees
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.