Từ Điển Danh Ngôn
(9)

Reviews

What's New
Cập nhật ngày 31/10/2013:
- Không còn bị hao pin khi dùng Widget ngoài Homescreen.
- Update lại giao diện Widget thân thiện hơn với người dùng.
- Update lại giao diện của App chính.
- Fix một số lỗi nhỏ.

Similar

More from developer