Hasiči - Výjezdová SMS

Contains Ads
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace Výjezdová SMS je určena převážně pro dobrovolné hasiče a slouží k přehlednějšímu oznamování výjezdových SMS zpráv od operačního střediska KOPIS.

Aplikace Výjezdová SMS umožňuje analyzovat přijatou zprávu z nastavených čísel nebo profilů a následně podle rozpoznané SMS zprávy vybere odpovídající SMS profil.

U SMS Profilu je možné nastavit:
- Barvu pozadí při zobrazení SMS zprávy
- Velikost, barva a styl textu
- Vyzvánění
- Obrázek v přehledu událostí
- Klíčová slova a telefonní čísla na která má profil reagovat
- Telefonní čísla na která má být SMS zpráva přeposlána.

POZOR:
Aplikace se chová odlišně na různých zařízeních. Pokud chcete aby aplikace dostávala výjezdové SMS zprávy spolehlivě, dejte si WIDGET aplikace na vaší domovskou obrazovku.

POZOR fungování aplikace na HUAWEI!
Na Huawei by mělo pomoci následující nastavení:
V Nastavení by měla být v kategorii Soukromí a zabezpečení možnost Chráněné aplikace. Zobrazí se seznam aplikací a zde je nutné povolit aplikaci Výjezdová SMS. Toto nastavení by mělo systému zakázat vypínat aplikaci běžící na pozadí.

První spuštění aplikace !!!
- Nastavit čísla pro příchozí SMS zprávy - vybrat přednastavené, přidat vlastní
- Nutné povolit přístup k přijímání a odesílání SMS zpráv !!!
- Při prvním použití aplikace doporučuji aplikaci vyzkoušet. Například tak, že si přidáte do aplikce SMS číslo někoho známého a ten Vám pošle SMS zprávu. Pokud Vám SMS zpráva do aplikace nepřijde, tak je velice pravděpodobné, že máte nainstalovanou aplikaci pro práci s SMS, která funkčnost této aplikace znemožňuje.

Hlavní přednosti aplikace:
- Analýza a přehlednost přijatých SMS zpráv
- Přečtení SMS zprávy - Pro tuto funkčnost je nutné nainstaloval některou aplikaci s možností čtení českého textu - Odzkoušeno na SVOX Classic + český jazyk, Samsung TTS + český jazyk, Vocalizer TTS Voice + český jazyk !!!
- Přehled přijatých výjezdových SMS zpráv
- Podpora chytrých hodinek Samsung Gear
- Přednastavená některá čísla pro KOPIS !!! Nutné nastavit v Nastavení a vybrat čísla (záložka Jihomoravský kraj).
- Přeposílání přijatých výjezdových SMS zpráv na zadaná čísla
- Přidání vlastních telefoních čísel (ze seznamu kontaktů, vlastní)
- Možnost ignorování tichého režimu
- Možnost vytvoření vlastních SMS Profilů !!!
- Změna typu melodie
- Zapnutí / Vypnutí vybrací
- Zapnutí / Vypnutí zvuku
- Možnost odeslat odpověď
- Možnost nastavení odpočtu času

Struktura SMS zprávy
- V aplikaci jsou přednastaveny některé SMS profily, které reagují na tyto SMS zprávy (Jihomoravský kraj - KOPIS Brno). Jsou vytvořeny přesně podle struktury SMS zpráv.
--- datum, čas, J:X A:Y, typ-podtyp, místo události; další informace

Jakékoliv dotazy a náměty pište na emailovou adresu: ferry.cerny@gmail.com
Outgoing SMS application is designed primarily for volunteer firefighters and serves to lucid ambulance notification SMS messages from the operations center KOPIS.

Outgoing SMS application allows to analyze the received message from a set of numbers or profiles and subsequently recognized by the SMS messages SMS selects the appropriate profile.

For SMS profiles can be set:
- The background color when you view SMS messages
- The size, color and text style
- Ringtones
- Picture in the list of events
- Keywords and telephone numbers to respond to a profile
- Phone numbers to be forwarded SMS.

ATTENTION:
The application behaves differently on different devices. If you want to exit the application received SMS messages reliably, take a WIDGET apps on your home screen.

ATTENTION functioning applications HUAWEI!
On Huawei should help the following settings:
The setting should be in the category Privacy and Security option Protected applications. A list of applications and there is a need to enable the application Outgoing SMS. This setting should disable the system shut down an application running in the background.

The first launch the application !!!
 - Set the numbers for incoming SMS messages - select preset, add your own
 - Needed to allow access to send and receive SMS messages !!!
 - The first time you use the application suggest a try. For example, so that you add to aplikce SMS number to someone you know who sends you an SMS. If you get an SMS message to the application does not come, it is very likely that you have installed the application to work with SMS, which prevents application functionality.

The main advantages of application:
 - Analysis and clarity of received SMS messages
 - Read SMS messages - this functionality is necessary to install an application with the possibility of reading the Czech text - Checked on SVOX Classic + Czech language, Samsung TTS + Czech language, Vocalizer TTS Voice + Czech language !!!
 - Overview of received SMS messages ambulance
 - Support for Samsung smart watches Gear
 - Preset some numbers for KOPIS !!! Must be set in Settings and select the number (tab Moravian Region).
 - Forwarding received ambulance SMS messages to specified numbers
 - Add your own telephone number (contact list, custom)
 - Ability to ignore silent mode
 - Ability to create custom SMS Profiles !!!
 - Changing the type of melody
 - On / off vibrations
 - Turn on / off sound
 - Ability to send reply
 - Adjustable countdown

Structure of SMS messages
 - In some SMS are preset profiles, which respond to these SMS messages (South Moravian Region - Brno KOPIS). They are created exactly according to the structure of SMS messages.
 --- date, time and J: X and Y, type-subtype, location of the event; more information

Any questions and suggestions please write to the email address: ferry.cerny@gmail.com
Read more
Collapse
4.0
185 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

- Opraven problém s přeposíláním SMS
- Upraveny profily pro Jihomoravský kraj
- Přidány dva nové profily pro Zlínský kraj (nutné obnovit profily v seznamu SMS profilů)
- Opraven režim v módu nerušit.
- Upraven widget aplikace.
- Odstranění menších chyb
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
December 17, 2018
Size
10M
Installs
5,000+
Current Version
2.4.1
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
František Černý
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.