iASPI Tablet

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Aplikace iASPI Tablet je mobilní verzí nejrozšířenějšího právního informačního systému ASPI v České republice.

Volný obsah:
* MODUL PŘEDPISY
Účinné a platné znění právních předpisů z více než 90 zdrojů
- právní předpisy ze Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, Zbierky zákonov,
- věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
- věstníky právních předpisů krajů,
- věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů (MŠMT, MZd, MPO, ČNB, ČSÚ, ČÚZK),
- úřední listy a Ústřední věstníky,
- nálezy Ústavního soudu publ. ve Sbírce,
- finanční zpravodaj,
- cenový věstník,
- výběrově předpisy od r. 1786,
- a další desítky zdrojů.

Placený obsah:
* MODUL PŘEDPISY
Možnost zobrazovat jednotlivá historická znění všech předpisů.

* MODUL JUDIKATURA
Bohatá judikatura s provázaností na příslušná místa českých předpisů i předpisů EU.
- judikatura z oblasti správní, trestní, daňové, civilní,
- kompletní judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu,
- bohatá historická judikatura s využitím i pro současnou právní praxi,
- rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva,
- rozhodnutí Evropského soudního dvora,
- rozhodnutí správních úřadů.

* MODUL LITERATURA
Pravidelně doplňovaná literatura provázána na předpisy a jejich paragrafy včetně předpisů EU.
- důvodové zprávy k zákonům či novelám,
- aktualizované komentáře k důležitým zákonům,
- originální komentáře připravené pouze pro ASPI,
- aktuální i historické sazby ČNB,
- příspěvky SMO, profesních komor,
- a mnoho dalších příspěvků (článků apod.).

* MODUL KOMENTÁŘE
Komentáře od renomovaných autorů vydavatelství Wolters Kluwer ČR.

* MODUL REKODIFIKACE
Průvodce novým soukromým právem. Obsahuje 501 klíčových právních institutů a jejich rekodifikační proměnu očima hlavních tvůrců/autorů nových zákonů.
- Vyhledávání podle hesel, rejstříku, systematiky zákona
- Související paragrafy předpisu, hesla
- Porovnání změn (nová/stará právní úprava)

* MODUL EU
- právní předpisy EU a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU
- publikovaná judikatura Soudního dvora EU
- konsolidovaná znění právních předpisů EU
- přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Evropské komise)

Aktuální znění zákonů vždy po ruce!
Application IASP Tablet is mobile version of the most widely ASPI legal information system in the Czech Republic.

Free content:
* Module REGULATIONS
Effective upon the texts of more than 90 sources
- Legislation from the Collection of Laws and the Collection of International Treaties, collections of laws,
- Journal of Government for the regional and municipal authorities,
- Journals of the laws of the Regions,
- Journals of ministries and other central authorities (Ministry of Education, Ministry of Health, MIT, CNB, CSO, ČÚZK)
- Gazettes and Central Journal,
- Constitutional Court publ. in the Collection,
- Financial newsletter,
- Journal of price,
- Selectively regulations from 1786,
- And dozens of other sources.

Paid content:
* Module REGULATIONS
Ability to display various historical texts of all regulations.

* MODULE CASE LAW
The rich jurisprudence with linkage to appropriate locations Czech regulations and to the EU.
- Case law in the area of ​​administrative, criminal, tax, civil,
- The entire jurisprudence of the Constitutional Court, Supreme Court and the Supreme Administrative Court,
- Rich historical jurisprudence with and for contemporary legal practice,
- Decision of the European Court of Human Rights,
- European Court of Justice,
- Decisions by administrative authorities.

* Module LITERATURE
Regular replenishment of literature linked to rules and regulations, including Sections EU.
- Explanatory Memorandum to the laws or amendments to,
- Updated commentary on important laws
- Original comments prepared for ASPI,
- Current and historical rates of the CNB
- Contributions SMO, professional associations,
- And many other contributions (articles, etc.).

* Module COMMENTS
Comments from renowned authors, publishers Wolters Kluwer ČR.

* Module recodification
Guide to new private law. It contains 501 key legal concepts and their eyes change recodification of the main creators / authors of the new laws.
- Search by password, register scheme of the Act
- Related Sections regulation password
- Comparison of changes (new / old legislation)

* MODULE EU
- EU legislation and other documents published in the Official Journal of the EU
- Published case law of the Court of Justice of the EU
- Consolidated text of the laws of the EU
- Preparatory documents to legal regulations (European Commission proposals)

The current text of the laws at hand!
Read more
Collapse
4.0
31 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

Úpravy pro Android 4.4

MODUL EU
- právní předpisy EU a další dokumenty publikované v Úředním věstníku EU
- publikovaná judikatura Soudního dvora EU
- konsolidovaná znění právních předpisů EU
- přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Evropské komise)
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 1, 2014
Size
363k
Installs
1,000+
Current Version
1.2.0
Requires Android
3.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Wolters Kluwer, a.s.
Developer
U Nákladového nádraží 10 130 00 Praha 3
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.