UNiQ Client

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Kontrola, zálohování, lokalizace. Přichází svižná mobilní aplikace UNiQ Client našlapaná užitečnými funkcemi pro soukromé i firemní účely. Mějte pod dohledem svůj telefon, kontakty, rodinu i zaměstnance.

Představte si mobilní aplikaci flexibilně poskytující řadu funkcí, díky kterým si maximálně ulehčíte život. Aplikaci, která automaticky zálohuje data, najde ztracený telefon, zkontroluje hovory vašich dětí a díky monitoringu nastaví hranice vašim zaměstnancům. Dostává se vám do rukou aplikace UNiQ Client – strážce a kontrolor v jednom zařízení.

Absolutní přehled nad SMS, příchozími i odchozími hovory
UNiQ Client zaznamenává všechny příchozí a odchozí hovory včetně SMS zpráv z mobilního telefonu. Tato funkce je vhodná zejména, jako rodičovská kontrola.

Funkci využijete i v práci. Sledování a lokalizace mobilu umožňuje zefektivnit práci zaměstnanců: Informace o hovorech a SMS zprávách ukládaly také do CRM systému UNiQ, konkrétně do modulu Zaměstnanci. Díky tomu můžete mít přehled o všech aktivitách, pohybech i např. obchodních případech, které vaši zaměstnanci řeší.

Automatická záloha – data stále v trezoru
S aplikací UNiQ Client už vám nehrozí žádné ztracené kontakty. Automatická záloha kontaktů posílá všechny kontakty uložené v mobilu do kontaktního adresáře v CRM systému UNiQ a vy ho máte vždy plně k dispozici online.

Jednoduché hledání ztraceného či ukradeného mobilu
Nemůžete telefon často najít? Stali jste se terčem zlodějů? Chcete vědět, kde se toulají vaše děti, nebo zaměstnanci? Sledování mobilu přes GPS využijete častěji, než si myslíte. UNiQ Client podporuje lokalizaci mobilu - zjistíte, kde se majitel telefonu právě nachází.

Ochrana proti zlodějům nebo ztrátě
Sledování a lokalizace mobilu přes GPS má řadu dalších výhod: Aplikace UNiQ Client má také integrovaný ochranný štít, díky kterému můžete váš mobil v případě krádeže nebo ztráty zablokovat, deaktivovat, spustit hlasitý alarm nebo pořídit fotografie z přední i zadní strany fotoaparátu a nechat si je poslat včetně polohy GPS na email či jiný telefon. Šance na opětovné nalezení mobilu se tak razantně zvyšují.

Sledování mobilu jako nástroj na kontrolu zaměstnanců
Potřebujete mít přehled nad vašimi zaměstnanci? Jak pracují s mobilním telefonem, komu volají, kdo volá jim, jak vyřizují obchodní případy? Jaké mají nové obchodní kontakty, kde se nachází a zda plní požadované úkoly?
Pro efektivitu práce je sledování a lokalizace mobilu velice důležité. Aplikace UNiQ Client umí nejen toto, ale například také ochrání firemní telefon v případě odcizení či ztráty. Vše s propojením do CRM systému UNiQ, abyste měli informace ucelené a na jednom centrálním místě.

Umíte si teď představit život bez aplikace UNiQ Client?
Kontrola, backup location. Coming agile mobile application UNIQA Client packed with useful functions for private and business purposes. Be in control of your phone, contacts, family and staff.

Imagine a mobile application that provides a flexible range of features to help reduce the work make the most of life. Application that automatically backs up your data, find a lost phone, check your children's calls and through monitoring set boundaries for your employees. Gets you into the hands of UNIQA Client application - guardian and controller in one device.

Absolute overview of SMS, inbound and outbound calls
Uniq Client logs all incoming and outgoing calls, including SMS messages from a mobile phone. This feature is especially useful as a parental control.

You use the function and work. Tracking and locating mobile phone enables you to streamline the work of employees: Information on phone calls and text messages stored in the CRM system also Uniq, specifically the module Employee. This allows you to keep track of all activities and movements eg. Business cases that solves your employees.

Automatic backup - data is still safe
With Application Client UNIQA already lost you there's no contact. Automatic backup of your contacts sends all the contacts stored in your mobile phone address book contact in the CRM system, UNIQA and you have always fully available online.

Simple search of a lost or stolen mobile
You can not phone often find? You have become the target of thieves? Want to know where to roam your kids or employees? Sledování phone via GPS will use more often than you think. Uniq Client supports localization of mobile - find out where the phone owner's location.

protection against theft or loss
Tracking and locating mobile phone via GPS has many other advantages: Application UNIQA Client also has an integrated shield, allowing you to your cell phone in case of theft or loss of lock, deactivate, start a loud alarm or to capture images of the front and back of the camera and have them send GPS position, including by email or other phone. A chance to re-locate cell phone so dramatically increased.

Tracking mobile phone as a tool to control employees'
You need to keep track of your employees? How to work with mobile phone calling whom, who calls them as business cases handled? What are the new business contacts where it is located and whether they fulfill the required tasks?
For efficiency's mobile phone tracking and positioning is very important. Uniq Client applications can not only this, but also for example to protect corporate phone in case of theft or loss. All with links to the CRM system, Uniq, you should complete and information in one central location.

Can you now imagine life without application UNIQA Client? ★
Read more
Collapse
4.8
11 total
5
4
3
2
1
Loading...

Additional Information

Updated
April 13, 2017
Size
6.5M
Installs
100+
Current Version
1.0.26
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
UNiQ Systems s.r.o.
Developer
Na Plzeňce 1236/4 150 00 Praha 5 Česká republika
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.