EET Pokladna eet2GO

10
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Jednoduchá a výkonná. Podporuje více podnikatelských subjektů, provozoven a uživatelů.
Kategorizace položek v ceníku.
Možnost uložení otevřené účtenky (restaurace).
Přímý tisk účtenek na bluetooth tiskárny, možnost odloženého odesílání zpráv při nedostupném internetu.
Pokud nepoužíváte tisk a vystačíte si se sdílením účtenek přes email nebo SMS, pak je pro vás použití aplikace zcela zdarma.

Po instalaci je aplikace v demonstračním režimu se vzorovými daty, postačující k otestování funkcí. Pokud chcete aplikaci reálně používat, musíte provést několik nastavení.
Obecně, pokud měníte jakákoli nastavení, je nutné je uložit tlačítkem se symbolem zaškrtávátka v pravém horním rohu okna. Jinak se změny při opuštění okna neuloží.

Registrace eet2GO
Aplikaci můžete používat bez registrace a zcela zdarma, pokud si vystačíte bez tisku. Pro tisk účtenek je třeba mít platnou licenci
Nastavení tiskárny
Otevřete bluetooth vlastnosti ve Vašem zařízení a spárujte ho s Vaší tiskárnou, pokud chcete tisknout účtenky. Pokud používáte tiskárnu Rongta, pak je obvykle nazvána RPP-xxx-E a párovací klíč je 0000. V nastavení eet2GO otevřete na kartě Tiskárna dialog Nastavení. Zde označte vybranou spárovanou tiskárnu. Aplikace si ji zapamatuje a připojí se kdykoli bude tiskárna v dosahu. Proveďte zkoušku tisku.
Nastavení podnikatele
V nastavení na kartě subjekty si otevřete připraveného podnikatele (pan Karel Polák) a upravte si jeho údaje tak, aby odpovídaly Vám. Zadejte IČO, DIČ, Adresu a hlavně - vložte váš certifikát k EET, který jste získali na portálu finanční správy. Certifikát musí mít formát [nejakecislo].p12. Vložte heslo k certifikátu. Ověřovací mód zatím nechte zapnutý dokud neodešlete testovací zprávu.
Nastavení provozovny
V nastavení na kartě provozovny si otevřete připravenou provozovnu (Prodejna 1) a upravte si její údaje tak, aby odpovídaly Vaší provozovně. ID Provozovny a ID pokladního zařízení se tiskne na účtence a identifikuje provozovnu. Používáte-li více provozoven, či zařízení, mějte ID nastavena unikátně.

Připraveno k odeslání ověřovací zprávy
Z hlavního menu zvolte položkový, nebo expresní prodej a vložte nějaké zboží. Klikněte na tlačítko Platba. V následujícím dialogu nechte zaškrtnutou volbu Registrovat v EET a klikněte na Zaplaceno. Objeví se účtenka s textem *** Ověřovací mód *** v prvním řádku textu. Na konci účtenky vidíte kód PKP. FIK kód v ověřovacím módu nevidíte. Pokud nedošlo k žádné chybě, znamená to, že certifikát je v pořádku a vaše zařízení je připraveno k ostrému provozu. Ten můžete aktivovat v nastavení na kartě vašeho subjektu, neboli podnikatele tím, ze zrušíte zaškrtnutí ověřovacího módu.
Simple and powerful. Supports multiple business entities, businesses, and users.
Categorization of items in the pricelist.
Possibility to store open receipts (restaurants).
Direct printing of receipts on the bluetooth printer, possibility of delayed sending of messages when the Internet is unavailable.
If you do not use printing and you are able to share receipts via email or SMS, then the application is free for you.

After installation, the app is in demonstration mode with sample data sufficient to test features. If you want to use the application in real-time, you need to make several settings.
Generally, if you change any settings, you must save them by clicking the check marker icon in the top right corner of the window. Otherwise, changes are not saved when leaving the window.

Registration eet2GO
You can use the application without registration and completely free of charge if you do without printing. You need a valid license to print receipts
Printer Settings
Open the bluetooth features on your device and pair it with your printer if you want to print receipts. If you are using a Rongta printer, it is usually called RPP-xxx-E and the pairing key is 0000. In the e2GO setup, open the Settings tab on the Printer tab. Here mark the selected paired printer. The application remembers it and connects whenever the printer is within reach. Perform the print test.
Setting up a businessman
In the Settings tab, open a ready-made businessman (Mr. Karel Polák) and adjust his data to match you. Enter your IČO, DIČ, Address and especially - enter your EET certificate that you obtained on the financial administration portal. The certificate must have a format [not known] .p12. Enter the certificate password. Leave the verification mode on until you send the test report.
Setting up the facility
In the settings on the store tab, open a ready-to-use store (Store 1) and edit its data to fit your business. The ID of the Plant and the cash register ID is printed on the receipt and identifies the premises. If you use multiple locations or devices, keep your ID unique.

Ready to send verification message
From the main menu, choose an item or express sale and paste some goods. Click the Payment button. In the following dialog box, check the Register EET check box and click Paid. A receipt with text *** Verification Mode *** appears on the first line of text. At the end of the receipt, you see the PKP code. You can not see the FIK code in the verification mode. If there is no error, it means the certificate is OK and your device is ready for sharp operation. You can activate it in the settings on your business card, or business, by unchecking the verification mode.
Read more
Collapse
4.5
10 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Tisk PKP kódu na účtenku i v případě offline režimu.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 10, 2019
Size
3.0M
Installs
1,000+
Current Version
1.9
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Bite-IT
Developer
Za Dubem 195 Trutnov 54101 Czech Republic
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.