Průvodce severem

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Mobilní aplikace Průvodce severem je průvodcem městskou částí Brno-sever vytvořená nejen pro rodiny, ale hlavně pro snazší informovanost o volnočasových možnostech na městské části. Aplikace vznikla v rámci projektu Audit familyfriendlycommunity, do kterého je Brno-sever od roku 2017 jako jedna z prvních obcí v České republice aktivně zapojená.

Aplikace obsahuje:
- více jak 70 dětských hřišť a sportovišť včetně jejich fotografií a mnoha údajů o nich (dostupnost parkování, WC, bezbariérový přístup, povrch, množství zeleně uvnitř a vně a další)
- více jak 80 organizací a spolků aktivních na Brně-severu, které lze třídit dle oboru činnosti
- více jak 90 památek, které jsou členěny na kulturní památky, pomníky a památníky, pamětní desky a kříže, sochy a objekty moderní architektury
- 34 mateřských a základních škol, středních a vyšších odborných, uměleckých a speciálních škol
- 11 psích výběhů včetně jejich fotografií, otevírací doby a dalších údajů

Funkce aplikace:
- zobrazení jednotlivých míst na mapě
- zobrazení seznamu míst v městské části
- možnost přidání místa do oblíbených položek
- hledání podle klíčových slov nebo kategorií či podkategorií
- možnost přímo kontaktovat odpovědné pracovníky u organizací a spolků
- hlášení chyb a závad
- navigace ke každému místu nebo organizaci

Aplikace vznikla pro podporu rodičů s dětmi ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a vytvořil ji tým Spatial Hub.

V aplikaci se také nachází seznam osmdesáti organizací a spolků aktivních v rodinné politice včetně kontaktních údajů. Organizace jsou přehledně rozděleny podle zájmové činnosti, zaměření na věkovou skupinu a orientaci na občany. Naleznete zde kontakty jak na kluby pro seniory, tak na pobočky sportovních organizací, jako je např. Sokol nebo organizace, které se zabývají prosociální činností. Nově zde naleznete kompletní seznam škol a školek a všech dostupných památek na Brně-severu.

Aplikace také nabízí integraci jiné online služby městské části pro občany – „Servisdesk“. Díky Servisdesku můžete úřadu nahlásit problém, kterého si na hřištích přímo v terénu všimnete. Stačí si hřiště nebo psí výběh v aplikaci vyhledat a kliknout na tlačítko „Nahlásit problém“. Po rozvinutí formuláře pak můžete popsat např. rozbitou lavičku nebo nefunkční herní prvek. Referentka úřadu městské části poté tento problém předá na příslušný odbor, který vzniklou situaci bude řešit.

Aplikace je první svého druhu na území města Brna a její výhodou je, že pracuje i off-line.
The Guide North app mobile application is a guide to the Brno-sever city district, created not only for families, but mainly for easier information about leisure opportunities in the city district. The application was created within the Audit familyfriendlycommunity project, in which Brno-sever has been actively involved since 2017 as one of the first municipalities in the Czech Republic.

The application contains:
- more than 70 playgrounds and sports grounds, including their photos and a lot of information about them (availability of parking, toilets, barrier-free access, surface, lots of greenery inside and outside and more)
- more than 80 organizations and associations active in Brno-north, which can be classified according to the field of activity
- more than 90 monuments, which are divided into cultural monuments, monuments and memorials, memorial plaques and crosses, statues and objects of modern architecture
- 34 kindergartens and primary schools, secondary and higher vocational, art and special schools
- 11 dog runs, including their photos, opening hours and other information

Application functions:
- display of individual places on the map
- display a list of places in the city district
- Ability to add space to favorites
- Search by keywords or categories or subcategories
- the possibility to directly contact the responsible staff of organizations and associations
- error and fault reporting
- navigation to each place or organization

The application was created to support parents with children in cooperation with the Faculty of Business and Economics of Mendel University in Brno and was created by the Spatial Hub team.

The application also contains a list of eighty organizations and associations active in family policy, including contact details. Organizations are clearly divided according to hobby activities, focus on age group and citizen orientation. Here you will find contacts both for clubs for seniors and for branches of sports organizations, such as Sokol or organizations that deal with prosocial activities. Now you will find a complete list of schools and kindergartens and all available monuments in Brno-north.

The application also offers the integration of another online service of the city district for citizens - "Servisdesk". Thanks to the Service Desk, you can report a problem to the office, which you will notice on the playgrounds in the field. Just search for a playground or dog paddock in the application and click on the "Report a problem" button. After developing the form, you can then describe, for example, a broken bench or a non-functional game element. The clerk of the district office will then forward this problem to the relevant department, which will solve the situation.

The application is the first of its kind in the city of Brno and its advantage is that it also works off-line.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Do mobilní aplikace vytvořené pro Vaši snazší informovanost o volnočasových možnostech na městské části Brno-sever jsme nově pro vás přidali přehled škol a školek, dostupných památek a k dětským hřištím doplnili odkaz na nejbližší WC.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
May 4, 2020
Size
128M
Installs
500+
Current Version
1.2.0
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Brno-sever
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.