Chladnou hlavu

Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Události líčené v tomto povídkovém cyklu jsou bohužel inspirovány realitou. Jakákoliv podobnost postav se skutečnými osobami, žijícími či mrtvými, je poťouchle záměrná.Chladná hlava je dost možná ten nejlepší e-book pro Android. Prožijte spolu s Vojtou Chládkem tragikomické příběhy, které otestují pružnost vaší bránice. A to jak na svém telefonu, tak na libovolně velkém tabletu. A nezapomeňte se s ostatními podělit o své dojmy!

Kromě titulního povídkového cyklu nabízí aplikace také sbírku netradiční poezie a kompletní vaginálně-existenciální komiks Qejci, jehož nové epizody se k vám přikutálejí takřka každý týden.

A nečekejte žádnou suchou čtečku. Aplikace klade maximální důraz na uživatelskou přívětivost a na to, aby bylo pročítání textů i prohlížení komiksů atraktivním a moderním zážitkem. A aby toho nebylo málo, veškerou autorskou tvorbu si můžete stáhnout offline a vzít si ji na cesty.

A co víc, celá aplikace je kompletně optimalizována pro zrakově postižené, a to včetně komiksů, na jejichž kompletním transkriptu se momentálně pracuje. Jakékoli nedostatky v tomto ohledu budou průběžně laděny.

Chladná hlava vás nenechá chladnými!

Poznámka:
Aplikace je zdarma pouze na vyzkoušení, ale plnou verzi si můžete pořídit za nepatrný poplatek přímo v aplikaci, přičemž nepřijdete o žádná data.

Napsali o Chladné hlavě:

PŘÁTELÉ, ČTĚTE...
Rimmer. Tohle jediné slovo, ba jméno, říká vše.

Rimmer je přezdívka autora povídkového cyklu Chladnou hlavu.

Spojujete-li si jméno Rimmer s příjemně prožitými večery plnými inteligentního, suchého a neskutečně zábavného britského humoru, spojujte si jej s ním směle i nadále.

Autor je Čech, což je tak jediné manko, které chová vůči svému literárnímu a seriálovému idolu. Jeho povídky jsou přímo prošpikované jemným humorem, který vás nutí číst dál a dál. S neskutečným citem vám naordinuje občasné záchvaty smíchu počas brilantních dialogů a neotřelých metafor, ale také v některých místech kapku hořkosti, kdy se téměř až zastydíte, že jste se v předchozí chvíli smáli na celé kolo.

Jiří Charvát, Rimmer, je mistrem v prolínání nálad. Jedno a to samé místo, které na vás působilo vesele, vám může připadat v jiné náladě téměř k pláči.

V jeho povídkách často najdete sami sebe, najdete své vlastní pocity vyjádřené tak, že vás zasáhnou naplno. V tom je kouzlo Chladné hlavy. Převážně humorné, místy až infantilně provokativní texty jsou podbarveny velmi inteligentním příběhem, který však vůbec nemusíte vnímat. Můžete jen číst a bavit se. Nebo můžete číst a vcítit se. Můžete cokoliv. Chybí-li vám opravdu inteligentní zábava, doporučuji povídky z cyklu Chladnou hlavu. A to na každý den jednu – budete usínat s úsměvem na rtech. A uznejte – co víc si přát?
--Dero

BRUTAL
Knizka opravdu nie je vhodna na citanie na verejnosti. Chechtal som sa teda hodne a podvedome skusal finty s nozdrami. Dakujem za srandu.
--Pea C

NÁŘEZ
Tak tahle kniha je opravdovej nářez. Dostanete z ní záchvat kašle, ne, to není kašel... Smíchu.
Radši u čtení nejezte, nepíte, ať se neudávíte, protože u toho se nedá se nesmát. A když říkám smích, tak myslím hlasitý smích, takže čtení na veřejných místech doporučuju.
Fakt super kniha.
--Honza
The events depicted in this short story cycle are unfortunately inspired by reality. Any resemblance of characters to actual persons, living or dead, is tongue-intentional.Cool head is quite possibly the best e-book for Android. Experience with Vojta cool tragicomic stories that will test your pružnost diaphragm. And both on your phone and on any size tablet. And do not forget to share with others about your impressions!

Kromě eponymous short story cycle application offers a collection of innovative poetry and complete vaginally-existential comic Qejci , the new episode to you přikutálejí almost every week.

And do not expect any dry reader. Application places the utmost emphasis on user-friendliness and the fact that it was reading the text and viewing comics attractive and modern experience. And to make matters worse, all original works, you can download the offline and take it wherever you go.

What's more, the application is fully optimized for the visually impaired, including comics on the complete transcript is under construction. Any shortcoming in this regard will be continuously tuned.

Cool head will not leave you cold!

Note:
The application is free only for testing, but the full version can be purchased for a nominal fee directly in the application, and will not lose any data.

wrote about his cool:

FRIENDS, READ ...
Rimmer. That single word, even the name says it all.

Rimmer's nickname autora short story cycle cool.

Spojujete if the name Rimmer prožitými with pleasant evenings full of smart, funny and incredibly dry British humor Couple the it with him boldly still.

The author is Czech, which is thus the only shortages, which holds to his literary idol and seriálovému. His stories are directly riddled with subtle humor that makes you want to read on and on. S surreal feeling you naordinuje occasional laughter during the brilliant dialogues and novel imagery, but also in some places a drop of bitterness, when almost confounded that you have in the previous time laughing so hard.

Jiri Charvat, Rimmer, is a master at blending moods. One and the same place that you worked cheerfully, you may find it in a different mood almost to tears.

In his stories often find yourself, find your own feelings expressed so that you hit the fullest. That's the magic of cool. Mostly humorous, sometimes almost infantile provocative lyrics are tinged with a very intelligent story that even though you do not perceive. You can only read and have fun. Or you can read and empathize. Anything can. If you lack a really intelligent fun, I recommend Tales from the cycle of cool. And on each day one - you will fall asleep with a smile on his lips. And admit - what more could you want?
- Dero

BRUTAL
Knizka really is not appropriate for reading in public. I laughed a lot and are thus instinctively were trying to segue into the nostrils. Thanks for fun.
- Pea C

spank
So this book is a real kick. Get from her coughing fit, no, it's not cough ... Laughter.
You better at reading eat, drink, whether neudávíte, because it is impossible not to laugh. And when I say laugh, I mean laugh loud, so reading in public places suggest.
Really cool book.
- John
Read more
Collapse
5.0
76 total
5
4
3
2
1
Loading…

What's New

1.1:
- Aplikace nyní automaticky upozorňuje na nový obsah, aby vám neuteklo žádné Qejci
- Celá Chladná hlava pro Android bude počínaje dneškem optimalizována pro zrakově postižené, a to včetně komiksů, na jejichž kompletním transkriptu se momentálně pracuje. Jakékoli nedostatky v tomto ohledu budou průběžně laděny, a bude zahájena spolupráce s komunitou.
- S tím souvisí i možnost nechat si jakýkoli text přečíst nahlas pomocí syntézy řeči, která je k dispozici pro každého.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
April 30, 2013
Size
3.6M
Installs
5,000+
Current Version
1.1
Requires Android
2.2 and up
Content Rating
Mature 17+
Sexual Themes, Use of Drugs
Interactive Elements
Users Interact
In-app Products
$1.99 per item
Permissions
Offered By
Jan Gruncl
Developer
Makotřasy 52 273 54 Česká Republika
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.