Stromy svobody

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Možná ani nevíte, že kolem nich každý den procházíte, nebo pod nimi každý den čekáte na autobus. Ale oni jsou přesto tu. Někdy stačí zvednout oči a někdy je potřeba otevřít si aplikaci. Nemluvíme totiž o obyčejných stromem ale o Stromech svobody. Stromy svobody začali naši předci sázet u příležitosti velkolepých oslav vzniku naší samostatné Československé republiky v letech 1918, 1919 a pak také později ve významných milnících naší země. Stromy svobody tak reprezentují hodnoty, na kterých vyrůstáme: svobodu, demokracii a vlastenectví. Při výsadbách se lidé radovali, stejně jako s obavou hleděli do budoucna.

Jak najít svůj strom?

Objevit Strom svobody není vždy procházka růžovým sadem, proto existuje tato aplikace, která vám utajené zelené velikány odhalí. Na mapě si můžete vyhledat solitérní stromy, háje i aleje svobody, které jsou poblíž vás.

Aplikace se vám automaticky otevře na mapě, ve které uvidíte jak svoji polohu, tak malé drobné ikony modrých lístečků, které znázorňují jednotlivé Stromy svobody ve vašem okolí.
A objevování může začít!

Až u Stromu svobody budete, klikněte na mapě na příslušný modrý lísteček a potvrďte, že jste u Stromu byli. Ikona již objeveného Stromu, který jste takto označili, zezelená a vy tak budete už navždy vědět, že jste Strom navštívili. Jako připomínku významného seznámení se zeleným přítelem se můžete u Stromu i vyfotit. Vaše fotka se automaticky uloží k vybranému Stromu a vy se z ní budete moct těšit i dále.

Ovládání

Samotné ovládání aplikace je intuitivní. Hlavní pole aplikace je mapa, které figuruje vaše přesná poloha. V horní liště v levém rohu můžete rozkliknout jednotlivé položky.
Pod základní položkou Mapa je Žebříček, pod kterým se skrývá přehled uživatelů, kteří navštívili nejvíce Stromů. Podporujeme zdravou rivalitu, a tak můžete s dalšími uživateli soutěžit v počtu návštěv.

Další položkou menu je vaše soukromá Historie návštěv, ve které se vám chronologicky zobrazí navštívené Stromy, kdybyste si chtěli přesná místa připomenout.
Další je položka Přidat strom. Pokud se vám podaří najít Strom svobody, který na mapě není, tak vás aplikace přesměruje na web Stromů svobody, kde můžete nově objevený Strom přidat do mapy.

O kampani

Kampaň Stromy svobody, kterou pořádá Nadace Partnerství, připomíná demokratické hodnoty, na kterých naše republika stojí. Jejím cílem je v rámci celonárodních událostí k 100. výročí vzniku republiky znovu objevit polozapomenuté příběhy těchto nevšedních stromů, odborně je ošetřit a k 100. výročí naší republiky podpořit jejich celorepublikovou výsadbu.

Přejeme vám krásné zážitky u Stromů svobody.
Maybe you do not even know that you are walking around them every day, or you are waiting for them on the bus every day. But they are still here. Sometimes you just get your eyes up and sometimes you need to open up your application. We are not talking about the ordinary tree but about the Trees of Liberty. The Trees of Liberty began to bet on our ancestors on the occasion of the magnificent celebrations of the establishment of our independent Czechoslovak Republic in 1918, 1919 and then later in the important milestones of our country. The Trees of Freedom thus represent the values ​​on which we grow: freedom, democracy and patriotism. When planting, people were rejoicing, as well as looking with concern for the future.

How to find your tree?

Discovering the Tree of Liberty is not always a walk through a pink set, so there is this app that reveals the secrets of the green greats. On the map, you can find solitary trees, groves and alleys of freedom that are close to you.

The application automatically opens on a map showing both your location and small tiny blue icon icons that depict the individual Trees of Freedom in your area.
And discovering can begin!

As far as the Tree of Liberty is concerned, click on the map on the blue card and confirm that you were at the Tree. The icon of the Tree you've already discovered is green and you will know forever that you have visited the Tree. As a reminder of a significant acquaintance with a green friend, you can also take a picture of Tree. Your photo is automatically saved to the selected Tree and you can look forward to it.

Control

Application control itself is intuitive. The main application field is a map that shows your exact location. In the top bar in the left corner, you can click on each item.
Below the underlying Map is the Ranking, which hides the list of users who have visited most of the Trees. We support healthy rivalry so you can compete with other users in the number of visits.

The next menu item is your private Visitor History, which shows you the chronologically displayed Trees if you want to recall the exact places.
Another is Add tree. If you can find a Tree of Freedom that is not on the map, then your app will redirect you to the Trees of Liberty web site where you can add the newly discovered Tree to the map.
 
About the campaign

The Trees of Liberty campaign, organized by the Partnership Foundation, commemorates the democratic values ​​our Republic stands for. Its aim is to re-discover the memorable stories of these extraordinary trees in the framework of nationwide events in the 100th anniversary of the founding of the republic, to professionally treat them and to support their nationwide planting at the 100th anniversary of our republic.

We wish you wonderful experiences at the Trees of Liberty.
Read more
Collapse
Loading...

What's New

První produkční verze, opravené obrázky v úvodním seznámení a další opravy.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
November 22, 2018
Size
11M
Installs
10+
Current Version
0.5
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Nadace Partnerství
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.