Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Uživatelům umožňuje mít neustálou kontrolu nad svým zdravotním stavem a kompletním řízením lékařské péče o své zdraví. V podstatě je to poliklinika v kapse, která zajišťuje služby založené na nejmodernějších technologiích, díky nimž je přístup ke zdravotní péči mnohem rychlejší a pohodlnější.

Díky přehledné a uživatelsky příjemné aplikaci mají klienti zabezpečený online přístup ke své kompletní elektronické zdravotní dokumentaci. Ta obsahuje veškeré jejich zdravotní údaje, lékařské zprávy i výsledky vyšetření. Součástí je také seznam všech předepsaných léků včetně jejich doporučeného dávkování a dostupných příbalových letáků konkrétních medikamentů.

Uživatelé mohou rovněž využívat přehled termínů prohlídek s podrobnými údaji, kdy a kde se dané vyšetření koná, který lékař ho provede a v nutných případech i s instrukcemi pro přípravu na vyšetření. Notifikace aplikace klientům vždy včas připomene, že jsou objednáni ke svému lékaři.

Pomocí aplikace je možné přímo komunikovat s recepcí a nonstop call centrem Programu Health Plus a využívat i speciální komunikační kanál, jímž mohou klienti kdykoliv poslat své požadavky nebo dotazy pracovníkům polikliniky, kteří obratem zařídí všechno potřebné. Do budoucna bude možné prostřednictvím aplikace komunikovat i s konkrétními lékaři přes videohovor nebo chat.

Mobilní program navíc umožňuje sdílení účtů, takže je možné přepínat mezi účty manželů či rodičů a dětí. To může být užitečné například během cestování v zahraničí. Když člen rodiny onemocní, je možné se kdekoliv na světě dostat do jeho kompletní zdravotní dokumentace a data předat zasahujícím lékařům, aby mohli pacientovi zajistit optimální lékařskou péči.

V současné chvíli je k dispozici 1. verze aplikace Programu Health Plus, která se bude dále rozvíjet a postupně nabídne další užitečné služby, jako je vytváření přehledných grafických křivek znázorňujících různé zdravotní faktory, aby klienti mohli mít přehled o tom, jak se aktuálně vyvíjí jejich zdravotní stav. V budoucnosti zpřístupní rovněž i možnosti tzv. telemedicíny a telemetrie, které umožňují řešení lehčích zdravotních problémů na dálku nebo zajistí dlouhodobý monitoring funkcí, aniž by klient musel přijít do ordinace.

Díky aplikaci mohou mít uživatelé přístup k nejmodernější zdravotní péči přímo v mobilním telefonu. Zdravotní údaje jsou velmi citlivé informace, proto je kromě přihlašovacího jméno a hesla možné aplikaci ještě zamknout dodatečným PIN kódem.

Pokud by klienti měli jakékoliv problémy se stažením, aktivováním nebo využíváním aplikace, mohou se kdykoliv obrátit na recepci polikliniky Program Health Plus, která jejich problémy vyřeší co nejdříve.
It allows users to have constant control over their health and complete health care management. It is basically a clinic in your pocket that provides services based on state-of-the-art technologies that make access to healthcare much faster and more convenient.

Thanks to a clear and user-friendly application, clients have secure online access to their complete electronic medical documentation. It contains all their medical data, medical reports and examination results. It also includes a list of all prescribed medications, including their recommended dosage and available leaflets for specific medications.

Users can also use an overview of the examination dates with details of when and where the examination takes place, which physician will perform it and, if necessary, instructions for preparing for the examination. Application notifications always remind clients in time that they are booked with their doctor.

Using the application, it is possible to communicate directly with the reception and non-stop call center of the Health Plus Program and to use a special communication channel through which clients can send their requests or inquiries at any time to health center staff who will arrange everything. In the future, it will be possible to communicate with specific doctors via video or chat via the app.

In addition, the mobile program allows you to share accounts so you can switch between spouses, parents and children. This can be useful for example when traveling abroad. When a family member becomes ill, it is possible to access his or her complete medical records anywhere in the world and transmit the data to the intervening doctors in order to provide the patient with optimal medical care.

Currently, version 1 of the Health Plus Program is available to evolve further and offer other useful services, such as creating clear graphical curves depicting different health factors so clients can keep track of their current evolution health condition. In the future, it will also make available telemedicine and telemetry options that enable remote health problems to be solved or ensure long-term monitoring of functions without the client having to come to the office.

With the app, users can access state-of-the-art healthcare directly on their mobile phone. Health data is very sensitive information, so it is possible to lock the application with an additional PIN code in addition to the login and password.

If clients have any problems downloading, activating or using the application, they can contact the Health Plus Health Center at any time to solve their problems as soon as possible.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

- Oprava chyb s přihlašováním a odhlašováním
- Optimalizace výkonu a stability aplikace
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
June 22, 2021
Size
35M
Installs
1,000+
Current Version
1.5.18
Requires Android
5.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Program H plus, s.r.o.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.