10+
Stahování
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky
Snímek obrazovky

Informace o aplikaci

Idekit je sada pro tvorbu a vývoj automatizačních projektů a software. Idekit Visual je bezplatná aplikace, která umožňuje dálkové ovládání a vizualizaci volně programovatelných hardwarových nebo softwarových platforem/regulátorů s běžícím Idekit Runtime.

S aplikací Idekit Visual máte ovládání své platformy a projektu vždy na dosah. Platformy musejí být naprogramovány a oživeny a musejí být přístupné přes internet, případně v místní síti.

Aplikace může využít LCD menu a nabízí strukturované řádkové menu jako alternativa ke složitější grafické vizualizaci, která je rovněž možná.

Podle úpravy přístupu je možné číst a měnit hodnoty, jako je teplota vlhkost, tlak, úroveň osvětlení atd., včetně potvrzování alarmů a nastavování časových programů.

Aplikace podporuje připojení více platforem a lze ji nastavit pro přístup z místní sítě nebo z internetu. Přepínání mezi místním a dálkovým přístupem je snadné a rychlé.
Datum aktualizace
18. 7. 2021

Zabezpečení údajů

Bezpečnost začíná pochopením toho, jak vývojáři shromažďují a sdílejí vaše data. Postupy ochrany soukromí a zabezpečení dat se mohou lišit podle způsobu používání, oblasti a věku. Tyto informace poskytl vývojář a může je průběžně aktualizovat.
S třetími stranami nejsou sdílena žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují sdílení
Aplikace neshromažďuje žádná data
Další informace o tom, jak vývojáři deklarují shromažďování

Novinky

První verze aplikace Idekit Visual