50+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Příběhy o hrdinech, vílách, stromech, mluvících kamenech, studánkách, dracích a léčivých rostlinách, zvyky během letnic, svatojánské noci, žní, dokonce Vánoc a Velikonoc mají původ ve starých pohanských časech, kdy naše kulturní dědictví bylo ještě silné a obsahovalo naši vlastní totožnost, jedinečné obřady a spojení s krajinou kolem nás. Naneštěstí nemáme nepřerušovanou tradici jako například někteří původní Američané nebo Australané, avšak je naší povinností se chytit toho mála, co máme, a dále si naše vlastní dědictví, naše „lidové fantasy“ uvědomovat a sami k němu přispívat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikace umožňuje zjistit současný stav Měsíce (nov, dorůstání, úplněk, couvání) a datum slunovratů a rovnodenností.

Sbírky obsažené v aplikaci: Příběhy Vindů, Kmen bohů + výběr různých příhod.

Úryvky z: Ladovid z Hor, Pocta bylinám. A to včetně odkazů na webové stránky spolu se zobrazením nejnovějších příspěvků.

Součástí aplikace je i rozsáhlý úvod spolu s citáty z některých knih a kronik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„… a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito. Když Vinidové viděli Sámovu schopnost, vyvolí si ho za krále s on jim šťastně kraloval třicet pět let … Taktéž Dervan, vévoda národa Srbů, kteří byli z rodu Slovanů a již dávno patřili ke království Franků, se přidal se svými lidmi ke království Sámovu.“ – Fredegarova kronika, 7. století

„[Břetislav II.] dal rovněž pokácet a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále pohřby, jež se děly v lesích a na polích, a hry, jež podle pohanského obřadu konali na rozcestích a křižovatkách jako pro odpočinutí duší, a konečně i bezbožné kratochvíle, jež rozpustile provozovali nad svými mrtvými, volajíce prázdné stíny a majíce škrabošky na tvářích.“ – Kosmova kronika česká, 12. století

„Otočí bílý šat okolo pravé ruky a trhá jí kvítí, kvítí devatero, každé jiné. Majíc kytici hotovou, shýbne se ještě, umyje se čerstvou rosou, a neohlížejíc se vlevo ani vpravo, spěchá nazpět k hospodě.“ – Babička, Božena Němcová
Updated on
Jan 3, 2020

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available