Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Příběhy o hrdinech, vílách, stromech, mluvících kamenech, studánkách, dracích a léčivých rostlinách, zvyky během letnic, svatojánské noci, žní, dokonce Vánoc a Velikonoc mají původ ve starých pohanských časech, kdy naše kulturní dědictví bylo ještě silné a obsahovalo naši vlastní totožnost, jedinečné obřady a spojení s krajinou kolem nás. Naneštěstí nemáme nepřerušovanou tradici jako například někteří původní Američané nebo Australané, avšak je naší povinností se chytit toho mála, co máme, a dále si naše vlastní dědictví, naše „lidové fantasy“ uvědomovat a sami k němu přispívat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikace umožňuje zjistit současný stav Měsíce (nov, dorůstání, úplněk, couvání) a datum slunovratů a rovnodenností.

Sbírky obsažené v aplikaci: Příběhy Vindů, Kmen bohů + výběr různých příhod.

Úryvky z: Ladovid z Hor, Pocta bylinám. A to včetně odkazů na webové stránky spolu se zobrazením nejnovějších příspěvků.

Součástí aplikace je i rozsáhlý úvod spolu s citáty z některých knih a kronik.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„… a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito. Když Vinidové viděli Sámovu schopnost, vyvolí si ho za krále s on jim šťastně kraloval třicet pět let … Taktéž Dervan, vévoda národa Srbů, kteří byli z rodu Slovanů a již dávno patřili ke království Franků, se přidal se svými lidmi ke království Sámovu.“ – Fredegarova kronika, 7. století

„[Břetislav II.] dal rovněž pokácet a spálit i háje nebo stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále pohřby, jež se děly v lesích a na polích, a hry, jež podle pohanského obřadu konali na rozcestích a křižovatkách jako pro odpočinutí duší, a konečně i bezbožné kratochvíle, jež rozpustile provozovali nad svými mrtvými, volajíce prázdné stíny a majíce škrabošky na tvářích.“ – Kosmova kronika česká, 12. století

„Otočí bílý šat okolo pravé ruky a trhá jí kvítí, kvítí devatero, každé jiné. Majíc kytici hotovou, shýbne se ještě, umyje se čerstvou rosou, a neohlížejíc se vlevo ani vpravo, spěchá nazpět k hospodě.“ – Babička, Božena Němcová
Stories about heroes, fairies, trees, talking stones, wells, dragons and medicinal plants, habits during Pentecost, Midsummer's Eve, harvest, even Christmas and Easter have originated in ancient pagan times when our cultural heritage was still strong and included our own identity , ceremonies and unique connection with the landscape around us. Unfortunately, we have uninterrupted tradition such as some Native Americans or Australians, but it is our duty to catch what little we have, as well as our own heritage, our "folk fantasy" to realize themselves and contribute to it.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------

The application allows you to determine the current state of the moon (new, recruitment, full moon, backwards) and the date of the solstices and equinoxes.

Collections included in the application: Stories Vind, Tribe gods + selection of different events.

Excerpts from: Ladovid from Hor Tribute herbs. This includes links to websites along with displaying recent posts.

The application includes an extensive introduction, along with some quotes from books and chronicles.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------

"... a vast number of them were slain with the sword Vinidů. When Vinidové see Sam ability chooses him as king and he prospered reigned thirty-five years ... Also Dervan, Duke nation Serbs, who were from the family of Slavs and has long belonged to the kingdom of the Franks, has joined with his people to the Kingdom of Sam. " - Fredegarova chronicle, 7th century

"[Břetislav II.] Also cut down and burn trees or groves, which in many places the common people honored. Also i superstitious habits that villagers still half-pagans observe the Tuesday or Wednesday of Pentecost that brought gifts for wells to kill the victim and evil spirits sacrificed further burials that were happening in the forests and fields, and games which according to pagan ceremonies were held at crossroads and intersections as for the repose of the souls, and finally the wicked pastime that playfully ran over their dead, crying empty shadows and recalling masks on their faces. "- Cosmas Czech, 12th century

"He turns white robe around his right hand and tearing her flowers, wildflowers nine each other. Noting the finished bouquet, reaches down even more, wash the fresh dew, and neohlížejíc the left or right, rushes back to the pub. "- Grandmother, Božena Němcová
Read more
Collapse
Loading…

Additional Information

Updated
January 3, 2020
Size
7.2M
Installs
50+
Current Version
1.60
Requires Android
4.1 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Přemysl Lúa Černý
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.