ČSOB Leasing Asistent

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

ČSOB Leasing v rámci své asistenční služby ČSOB Leasing Assistance představuje novou mobilní aplikaci pro řidiče. Slučuje v sobě všechny užitečné informace - od dopravní situace po navigaci k nejbližšímu partnerskému servisu. Aplikaci si může stáhnout kdokoli.

Klienti operativního leasingu od ČSOBL se sjednanou asistenční službou využijí navíc řadu výhod. Řidič si jediným tlačítkem přivolá pomoc, aplikace si za něj navíc pamatuje důležité údaje včetně služeb vázaných na asistenční kartu a aktuálních GPS souřadnic.

Jde o určitou formu navigace a dopravního zpravodajství v jednom, která je doplněna o funkce šité na míru našim klientům. Aplikace uživateli řekne, jak je daleko od nejbližší autoopravny a nasměruje ho k vhodnému partnerskému servisu nebo pneuservisu podle oblasti, ve které se zrovna pohybuje. Partneři jsou v aplikaci tříděni dle toho, jaké služby klient aktuálně využívá a které tedy mají být a budou poskytnuty řidiči bez úhrady v hotovosti na vrub ČSOBL.

Pokud se řidič k nebližšímu servisu nemůže dopravit nebo se stal účastníkem nehody, aplikace obsahuje přímé číslo na nonstop dispečink ČSOB Leasing Assistance a současně všechna tísňová čísla na jednom místě. V aplikaci je uložena virtuální asistenční karta klienta s jeho údaji a seznamem asistenčních služeb vázaných na kartu.

Aplikace zároveň průběžně generuje GPS souřadnice aktuální polohy klienta. Data o uživateli včetně souřadnic volajícího lze při kontaktování callcentra odeslat do systému dispečera a řidič je přitom stále vidí na svém displeji mobilního telefonu. Dopravní nehody nebo poruchy nezažíváme denně. Proto se může stát, že si řidič ve stresové situaci nebude schopný vzpomenout na důležité údaje, které po něm operátor tísňové linky vyžaduje. Aplikace shromažďuje všechny tyto nutné informace, které v případě potřeby a souhlasu řidiče přenese na dispečink.

Aplikace ČSOB Leasing Asistent mimo jiné zobrazuje dopravní situaci po celé ČR, upozorní na nehody nebo i uzavírky. Uživatel má také k dispozici online záznamy z dopravních kamer a stupně dopravy v nejbližším okolí. Pro cestovatele je součástí turistický průvodce s uceleným přehledem informací z více jak 40 zemí Evropy.
ČSOB Leasing as part of its assistance ČSOB Leasing Assistance is a new mobile application for drivers. It combines all the useful information - from traffic after navigating to the nearest service partner. The application can be downloaded by anyone.

Clients operating leases from ČSOBL the agreed assistance service will use plus a host of benefits. The driver calls for help a single button, the application behind him extra remembers important information, including services related to assistance card and current GPS coordinates.

It is a form of navigation and traffic reports in one, which is supplemented by features tailored to our clients. Application tells the user how far away from the nearest car repair shop and directs it to the appropriate service partner or tire according to the area in which the right moves. Partners are sorted according to the application, which services the client currently uses, and which therefore should be and will provide drivers with no payment in cash at the expense ČSOBL.

If the driver to the nearest service can not deliver or become involved in an accident application contains direct number on nonstop dispatching ČSOB Leasing Assistance and simultaneously all emergency numbers in one place. The application is stored virtual client assistance card with his details and a list of assistance services linked to the card.

Application also continuously generates GPS coordinates of the current position of the client. User data including coordinates of the caller to contact the call center can be sent to the system controller and the driver while still sees on his cell phone display. Traffic accidents or failure we are experiencing not daily. Therefore, it may happen that the driver in stressful situations will not be able to remember important information that after the emergency operator requires. App collects all of the needed information, which, if necessary, and approved by the Management transferred to the control center.

Applications ČSOB Leasing Assistant, among other things shows the traffic situation throughout the country, highlights an accident or roadworks. The user also has access to online records of traffic cameras and the degree of traffic in the vicinity. For the traveler is part of a tourist guide with a comprehensive overview of information from more than 40 countries in Europe.
Read more
4.0
6 total
54
4
31
2
11
Loading...

Additional Information

Updated
September 5, 2017
Size
31M
Installs
500+
Current Version
1.3
Requires Android
3.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
INTENS Corporation s.r.o.
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.